Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Про мету створення наукового online видання

Судово-психологічна експертиза (дослідження) в Україні: питання призначення і проведення

Закон Украины "О судебной экспертизе", принятый 25.02.1994г. №4038-XII

Закон Украины "О судебной экспертизе", принятый 25.02.1994г. №4038-XII

Данный Закон определяет правовые, организационные и финансовые основы судебно-экспертной деятельности в Украине, с целью обеспечения правосудия Украины независимой, квалифицированной и объективной экспертизой, ориентированной на максимальное использование достижений науки и техники....

Инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований

Инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методические рекомендации по вопросам…

Порядок назначения и проведения судебно-психологической экспертиз и экспертно-психологических исследований в Украине регламентирован каждым субъектом судебно-экспертной деятельности отдельно. По состоянию на июль 2018 года, аттестованные эксперты психологи работают в Министерстве юстиции...

Судово-психофізіологічна експертиза і перевірка на поліграфі (детекторі брехні) в Україні: правовий аспект

Судово-психофізіологічна експертиза і перевірка на поліграфі (детекторі брехні) в Україні: правовий аспект

Библиографическое описание: Назаров О.А. Судебно-психофизиологическая экспертиза и проверки на полиграфе (детекторе лжи) в Украине: правовой аспект. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров...

Основным объектом данного вида судебно-психологической экспертизы является личность человека в системе «человек – техническое устройство – среда», по вине или при участии которого произошли аварии, поломки техники и т.п. Экспертное исследование проводится в отношении водителей транспорта: автомобилей, железнодорожных составов, летчиков, диспетчеров и операторов энергосистем в случаях, когда у следователя или суда возникают сомнения в психофизиологических возможностях, качествах человека, обеспечивающих выполнение функций управления техникой, предотвратить наступление аварии либо ДТП.

Анонси конференцій, семінарів, круглих столів тощо в галузі спеціальних знань та судової експертизи

Курс

Курс

с 04 по 07 декабря 2019 года в городе Киеве будет проводиться Курс для руководителей служб безопасности 3.0. Курс учитывает потребность...

Read more: Курс
Вебінари

Вебінари

Міжнародні освітні заходи (Вебінари) для поліграфологів в Україні на 2020 рік. International Society of Polygraph Examiners скорочено ISOPE - світова...

Read more: Вебінари
Курс

Курс

В период с 26 по 27 октября 2019 года в городе Ирпень состоится практический блиц - курс по частным расследованиям....

Read more: Курс
Лекция

Лекция

19 октября 2019 года в Киеве выступит итальянский психолог Игоря Витале, который расскажет о техниках распознавания лжи в Европе. Лекция...

Read more: Лекция

Рекомендована науково-практична література з психологічної експертизи, поліграфа і спеціальних знань

Book

Book

Effective Interviewing and Interrogation Techniques, Fourth Edition, answers the question, 'how do you know when someone is lying?' In addition, it also provides a guide for interviewing probable suspects and interrogating...

Read more: Book
Book

Book

Throughout history, there has been an intrinsic need for humans to detect deception in other humans. Developed in 1923, the polygraph machine was a tool designed to do just this....

Read more: Book
Посібник

Посібник

В посібнику визначено можливості використання судово-психологічної експертизи у процесі кримінального провадження, цивільних та адміністративних справах. Подано перелік питань, які пропонується ставити перед судовими експертами психологами на етапі досудового та судового...

Read more: Посібник
Збірник статей

Збірник статей

У збірнику представлені наукові статті вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків, а також представників силових структур та відомств, які в своїй діяльності використовують науково-технічні прилади, такі як поліграф, Eye Detect,...

Read more: Збірник статей
Монографія

Монографія

У монографії розглянуто гендерні особливості ціннісно-смислової сфери осіб, засуджених за вбивство, які пов’язані зі змістом сприйняття ними обставин власного злочину. Описані специфічні переживання, які супроводжують жінок та чоловіків, що вчинили...

Read more: Монографія
Посібник

Посібник

Навчальний посібник підготовлений з метою надання науково-методичної та практичної допомоги фахівцям у відповідних галузях науки і техніки, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, що не працюють у державних спеціалізованих...

Read more: Посібник