Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

04 червня 2018 року прес-служба СБУ на офіційному Інтернет - сайті відомства опублікувала інформацію під заголовком "Психологічна експертиза з використанням поліграфу зробила обґрунтовані висновки щодо намірів Надії Савченко - СБУ" [13]. В якій зазначалося, що 11.04.2018 року слідчі Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні за підозрою Рубана В.В. та Савченко Н.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України призначили комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфа, проведення якої було доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Предметом експертного дослідження було виявлення психофізіологічних реакцій (виявлення щирості / нещирості при надання відповіді так / ні) на певні питання.

Оскільки судова експертиза (висновок експерта) в кримінальному процесі згідно частини 2 cтатті 84 КПК України є лише процесуальним джерелом доказів, який наперед доказової сили не має (частина 2 статті 94 КПК України) і в майбутньому ще буде оцінений судом на предмет його належності, допустимості, достовірності, а у сукупності зібраних доказів перевірений ще з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення (частина 1 статті 94 КПК України), то здійснення певного наукового огляду оприлюднених за наслідком проведеної експертизи результатів є доволі актуальним і дозволяє як судовим експертам, так і сторонам кримінального процесу, лише більш якісно і відповідально готуватись до судового розгляду з метою доведення і встановлення істини по справі, а іншим фахівцям як в галузі права, так і поліграфологам дослідити достатньо важливі речі, які на теперішній час присутні в практиці українських поліграфологічних досліджень.

Для довідки: у відповідності до пункту 6.8.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами внесеними наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 1350/5) предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації [6]. Згідно Ухвали від 12 листопада 2015 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-2095КМ15 порушеної за ч. 1 ст. 115 КК України не допустимо за допомогою досліджень на поліграфі визначати достовірність показань учасників судового процесу [7]. 

Так як у наведеній слідством інформації термін "фізіологічні реакції" позначався разом у дужках з іншим висловлюванням, а саме "виявлення щирості / нещирості при надання відповіді так / ні", то достатньо цікавою в цьому контексті є думка таких вчених як Панченко М.М. [8], Скрябіної В.Б. [9], які описали поняття щирість як принцип свідомої прихильності людини до правди, тобто її правдивість. Нещирість навпаки, постає як порушення норм правдивості. Поняття щирість згідно позиції вчених є комплексним терміном (більше лінгвістичним, ніж психологічним, з причини того, що в психологічній літературі є більш коректне поняття "схильність особи до соціально бажаної поведінки"), обумовленим прагматикою ситуації інтеракції. Проблема розпізнавання щирості може бути викликана етикетизацією спілкування, використанням соціально схвалюваних штампів-кліше. Вираження та розпізнавання щирості взагалі залежить від різноманітних лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів. Крім того, згідно українського психологічного словника [16], щирість - необхідна, але не достатня моральна характеристика вчинку, оскільки людина може щиро помилятися. Синімічними поняттями щирості є правдивість, чесність. В російсьмовних психологічних словниках [17, 18] як 1990 року, так і 2009 року видання, термін "щирість" взагалі не визначений та не наведений. Проте, соціальна бажаність або ефект соціальної бажаності як вказує Павлова О.В. [10, 11] це феномен, за якого суб’єкт підсвідомо намагається відповідати очікуванням дослідників (як вважає суб’єкт), а також схильність або установка представляти себе з найбільш вигідної для себе сторони, тенденція відповідати на питання згідно з соціальними нормами.

У разі порівняння поняття правдивості з терміном правдивість наведеному у Кримінальному процесуальному кодексі України (надалі - КПК України), ми можемо побачити, що він здебільшого використовується у значенні "правдиві показання" і виступає у якості правового поняття в статтях: 66, 67, 96, 226, 352, 353, 354, 459. Термін достовірність в Кримінальному процесуальному кодексі України описується у значенні "достовірність або недостовірність доказів," і виступає у якості правового поняття в статтях: 42, 85, 94, 96, 97, 225, 272, 273, 356, 415, 433 [12]. В єдиній статті 96 КПК України поняття правдивості і достовірності співставляються між собою.

12 травня 2018 року в місті Києві для атестованих судових експертів, як тих, що працюють в державних спеціалізованих установах, так і не є працівниками зазначених установ, був проведений Всеукраїнський практичний семінар  на тему: «Проблемні питання сучасного стану регулювання судової експертизи в судочинстві України». Організатором заходу виступила Громадська організація "Всеукраїнський незалежний науково-дослідний експертний союз". Захід привернув увагу та бажання взяти участь атестованих судових експертів з більшості областей України (Київської, Львівської, Хмельницької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської, міста Києва тощо). Захід відбувся в чудовій творчій атмосфері Синьої Зали столичного приміщення "Будинку Кіно". 

В социальной сети Facebook, пользователем Olga Zeveleva, 19 мая 2018 года, был опубликован информационный отчет о личном годичном опыте преподования в Кембриджском университете (г. Кембридж, Великобритания) курса "Глобальные социальные трансформации" для второкурсников на социологии. Со слов преподователя ему пришлось выучить целый словарь новых терминов, с которыми не знакомы даже британские преподаватели, работающие за пределами средневековых стен Оксбриджа (Оксфорда+Кембриджа). В отчете обобщен опыт как построения курса, так и проведения итогового занятия по проверке знаний студентами. Для справки: Зевелева Ольга Игоревна - кандидат социологических наук / PhD researcher in sociology, преподователь Кембриджского университета (University of Cambridge).

В соціальній мережі Інтернет - Фейсбук, користувачем Vadym Chovgan 20 квітня 2018 року було опубліковано фото та інформаційний звіт про захист власної дисертації з права у Франції в Центрі юридичних досліджень ефективності континентальних систем (CEJESCO) Університету м. Реймс. В якому він розкриває особливості вимог до публікації наукових статей з теми дисертації, функціонування Вченої ради та збирання паперів для захисту наукової роботи. Нище в новостної замітці наведений повний текст складеного Vadym Chovgan повідомлення про результати та процес свого захисту.  Для довідки: Човган Вадим Олександрович - у 2012 році закінчив з відзнакою факультет підготовки кадрів для Державної петіенціарної служби України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2012 по 2015 роки навчався на аспірантурі цього ж університету на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права. З 2014 до травня 2018 року був докторантом Центру юридичних досліджень ефективності континентальних систем (CEJESCO) Університету м. Реймс (Франція). Працював експертом з кримінально-виконавчого права Харківської правозахисної групи. З початку 2015 року і до тепер працює у Консультативній місії Європейського Союзу в Україні, де він відповідає за консультування української влади щодо стратегічних питань пенітенціарної реформи.

В 2018 році на 19 травня припадає - День науки в Україні. На підтрімку ініціатіві відоміх вчених, наукових установ, а також професійніх спілок України, Указом Президента України № 145/97 від 14.02.1997 року було встановлено відзначати у третю суботу травня - Дня науки. За роки незалежності наша держава довела, що вона є країною з високим рівнем освіти і науки. Національна Академія Наук України (НАН України), була заснована 27-го листопада 1918-го року і зараз має 3 секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, в котрих процюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук.

13 квітня 2018 року на базі Національного Центру Судових Експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова відбулась міжнародна науково-практична конференція «Научное обоснование выводов судебных экспертиз» присвячена Дню судового експерта Республіки Молдова. У роботі конференції взяли участь представники судово-експертних установ різних відомств Республіки Молдова, Румунії, України, Італії. В опублікованому збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції містяться також доповіді представників судово-експертних установ Республіки Білорусь. Всього на конференцію надійшло більше 40 доповідей та наукових повідомлень. Заступник директора з наукової роботи Елла Сімакова-Єфремян та учений секретар ХНДІСЕ Лариса Дереча привітали учасників конференції з Днем судового експерта та виступила з доповідю на тему "Проведення наукових робіт в державних експертних установах як підстава для розвитку теоретичної експертології".

11 травня 2018 року було розроблено та затвержено логотип реферативно-наукового online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці". Редакційна колегія видання складається з 6 докторів психологічних (юридичних) наук: Н.О. Євдокимова, О.М. Цільмак, О.І. Мотлях, В.І. Барко, О.В. Землянська, В.О. Лефтеров, 6 кандидатів наук: О.А. Назаров, Н.В. Алікіна, Г.В. Попова, С.І. Большаков, С.В. Безушко, Ю.В. Вербина, провідних фахівців в галузі судової експертизи: Т.М. Єгорова, Т.В. Савкіна, О.П. Савостін та знаних в Україні експертів-поліграфологів: В.О. Шаповалов, А.Б. Лисенко, у тому числі фахівців міжнародного рівня: В.М. Князєв (Белорусь), А.В. Гайдамашев (Казахстан), Родольфо Прадо Пелайо (Мексика). Журнала засновано в травні 2016 року. Електронному виданню присвоєно ISSN (International Standard Serial Number) - міжнародний стандартний номер періодичних видань: 2521-1463 та штриховий код EAN-13 для періодичних видань: 9772521146000. Більш детально про видання - http://expert-nazarov.com/o-nauchnom-izdanii

За інформаією Державної судової адміністрації України, у липні 2016 року у структурі Державного підприємства «Інформаційні судові системи», що відноситься до сфери управління Державної судової адміністрації України, створено Департамент судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності (далі - Департамент). Основною метою діяльності Департаменту було визначено проведення судових експертиз та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності за дорученням органів досудового розслідування та суду, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб. До складу фахівців Департаменту увійшли 10 кваліфікованих атестованих судових експертів, що внесені до реєстру судових експертиз, з них 4 – кандидати наук. Враховуючи значну експертну завантаженість за іншими напрямами судових експертиз у державних спеціалізованих установах, що позначається на термінах проведення експертиз, а також розуміючи наявну потребу у швидкому та об’єктивному вирішені питань, що входять до меж компетенції експертів з інших напрямів судової експертизи, підприємством було прийнято рішення створити у державному підприємстві «Інформаційні судові системи» відокремлений структурний підрозділ «Центр судової експертизи та експертних досліджень» (далі – Центр) та розширити напрями експертної діяльності. Директор Центру судової експертизи та експертних досліджень - кандидат юридичних наук Стародубов Ігор Вадимович, а заступник директора Центру - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кісіль Наталія Валеріївна. Контактні дані: 03045, м.Київ, вул. Плещеєва, 10. Веб-сайт: https://expert.ics.gov.ua, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Телефони: (044) 207-35-55, Факс: (044) 207-35-40.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, воно глибоко занепокоєне збільшенням числа провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України. На території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян. Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів. Такими діями російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1994 року. Враховуючи зазначене, а також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території РФ, МЗС закликає громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування транзитом територією цієї держави.

20-21 сентября 2018 г. в республики Армения (г. Ереван) пройдет Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и перспективы развития судебно-психологической экспертизы и комплексной экспертизы с участием психолога». Конференция проводится совместно Ереванским государственным медицинским университетом им. М. Гераци и Калужским государственным университетом имени К.Э. Циолковского. Место проведения: Республика Армения, г. Ереван, ул. Корюна, 2.  Конференция проводится в целях более эффективного использования результатов судебно-психологической экспертизы и комплексных экспертиз с участием психолога в судопроизводстве, обобщения имеющегося опыта, развития новых перспективных научных направлений в области судебно-психологической экспертизы, обсуждения актуальных проблем комплексных экспертиз.

 17 октября 2019