02 лютого 2018 року в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук по спеціальності 19.00.06 (юридична психологія) - українського поліграфолога Вагіної Олени Вікторівни на тему: "Психологічні чинники використання поліграфних опитувань осіб правоохоронними органами України", науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Барко Вадим Іванович. Офіційними опонентами дисертанта були:  доктор юридичних наук, професор Цільмак Олена Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії, професор та кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович, м. Київ.

Ознайомитися з авторефератом дисертації можна за посиланням. - Режим доступу: http://www.univd.edu.ua/diplomas/doc/arefVagina02022018.pdf 

Відзив кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега Анатолійовича на дисертаційне дослідження Вагіної Олени Вікторівни - http://www.univd.edu.ua/diplomas/doc/vid2Vagina02022018.pdf 

Для довідки: Вагіна Олена Вікторівна - український поліграфолог, проходила навчання на базі навчального комплексу ТОВ "Альфа-Щит" (м. Київ, Україна, 2005), поліграфологічної академії імені Марстона (США, 2012-2013), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2017). Практикою проведення досліджень з застосуванням поліграфа займається з 2005 р., начальник відділу психодіагностичних та поліграфічних досліджень Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Університету державної фіскальної служби України, полковник податкової міліції. Дійсний член громадських організацій: "Колегія поліграфологів України", "Всеукраїнська асоціація поліграфологів". ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752 

Актуальність теми проведеного дослідження була обумовлена тим, що в сучасних умовах реформування правоохоронних органів виникає необхідність втілення в життя передових ідей, розробок, методів діяльності, спрямованих на ефективну протидію злочинності. Одним із сучасних методів оцінювання отримуваної від суб’єкта інформації є психофізіологічний метод з використанням поліграфу. Серед різноманіття технічних засобів, які можуть pеєcтpувати психофізіологічні зміни показників opганiзму людини, поліграф вирізняється своєю здатністю одночасно виявляти та фіксувати декілька різних психофізіологічних параметрів. Даний прилад, починаючи від першої половини ХХ ст. і по нинішній час, щодня підтверджує свою ефективність у роботі правоохоронних органів багатьох країн. На сьогодні у правоохоронній практиці поліграф застосовується у кримінальному судочинстві, оперативними працівниками та слідчими з метою обґрунтування версій по кримінальному провадженню, пошуку матеріальних доказів, профілактики злочинних проявів, службових порушень тощо. Поліграфні дослідження актуальні при прийомі правоохоронців на роботу, в процесі кадрових перевірок, пов’язаних з переміщенням по службі та проведені службових розслідувань тощо.

Слушно дисертант зауважує, що в Україні застосування поліграфа розпочалося за власною нормативною концепцією, але з орієнтацією на кращі світові приклади. Незважаючи на відсутність законодавчо закріпленого використання інструментальної детекції неправди, у системі правоохоронних органів України запроваджені та діють відомчі нормативно-правові документи, які уможливлюють застосування приладу. Поліграфні опитування здійснюються з дотриманням вимог та норм діючого законодавства, зокрема законів України: Конституції України, Кодексу законів про працю України, Кримінального процесуального кодексу України, «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про державну службу», «Про державну таємницю», «Основи законодавства України про охорону здоров’я» тощо. У листопаді 2010 року в Національному класифікаторі професій України ДК 003:2010 офіційно зареєстровано професію «експерт-поліграфолог».

Нормативні документи:

Паспорт спеціальності 19.00.06 - Юридична психологія. - Режим доступу: http://www.univd.edu.ua/general/nauka/pasport_specialnosti_190006.pdf 

 18 октября 2018

Clear

16°C

Николаев

Clear

Новини