Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 548

Бібліографічний опис: Алєксєєв О. О. Правові умови проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва-Процюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 1. - С. 96-109. - Режим доступу: https://goo.gl/mLvboz Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/YcyJfR

Реферат (анотація). Досліджено аспекти проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві. Здійснено аналіз практики та нормативно-правових актів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Визначено роль і місце проведення судової експертизи із використанням поліграфа в межах виконання завдань кримінального провадження, зокрема в контексті забезпечення права на захист, свободу від самовикриття, змагальності сторін і свободи подання ними до суду доказів, доведення перед судом їх переконливості тощо.

Attachments:
Download this file (Nvknuvs_2018_1_10.pdf)Наукова стаття[текст]563 kB
 20 февраля 2020

Новини