Бібліографічний опис: Петрова А. С. Можливість використання поліграфа щодо кандидатів на посаду судді / А. С. Петрова // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – С. 142–145. - URL: https://goo.gl/rhQj8L Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/4tDxXp 

Реферат (анотація). Під час проходження конкурсного відбору на посаду судді в Україні не використовується поліграф, але, наприклад в Республіці Молдова це є обов’язковим. Пропонується в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» передбачити, що тестування на поліграфі повинен проводити атестований спеціаліст у спеціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг тестування необхідно фіксувати за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Сертифікаційні та технічні вимоги до поліграфу повинні бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Від проходження тестування на поліграфі звільняються лише вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до трьох років. Тестування на поліграфі є нешкідливим для життя і здоров’я особи. Результати опитування використовуються виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє можливому формуванню у членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів внутрішнього переконання. Крім того, тестування на поліграфі може проводитися також з метою з’ясування фактів вчинення протиправного насильства, корупційних чи інших протиправних діянь кандидатом на посаду судді. Негативні результати тестування на поліграфі самі по собі не є підставою для прийняття рішення про відмову кандидатові у призначенні на посаду, а слугує підставою до додаткової перевірки. Результати тестування на поліграфі не можуть бути використані для обвинувачення кандидата на посаду судді у вчиненні ним кримінального, адміністративного чи дисциплінарного правопорушення.

Вложения:
Скачать этот файл (Petrova_142-145.pdf)Наукови тези[текст]886 Кб
 17 августа 2018

Partly cloudy

28°C

Николаев

Partly cloudy

Новини