Бібліографічний опис: Лешкович Т. А. Використання поліграфа в розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. А. Лешкович ; кер. роботи І. І. Когутич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. - URL: https://goo.gl/2VxnCm Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/S5V2pV  

Реферат (анотація). Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із використанням поліграфа в розслідуванні злочинів. У роботі проаналізовано існуючі наукові позиції, правове регулювання та зарубіжний досвід використання поліграфа в кримінальному провадженні. Досліджено поняття, сутність, історію методу психофізіологічної діагностики поліграфом, його допустимість та місце в системі методів криміналістики. Проаналізовано існуючі методики проведення тестування на поліграфі та види запитань, які в них використовуються. Встановлено особливості етапів проведення обстеження та завдання поліграфолога на кожному з них, особливу увагу зверну то на способи переборення протидії поліграфу. Досліджено можливі форми використання поліграфа в кримінальному провадженні, визначено процесуальний статус результатів обстеження в залежності від форми його проведення. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання використання поліграфа в розсліду ванні злочинів.

Вложения:
Скачать этот файл (Leshkovich_2014.pdf)Автореферат[текст]898 Кб
 17 августа 2018

Partly cloudy

28°C

Николаев

Partly cloudy

Новини