Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1968

Форма ухваленого рішення: вирок від 06 лютого 2017 року суду присяжних Жовтневого районного суду Миколаївської області по кримінальному провадженню № 420151503100000023, порушеному за фактом вчинення злочину, передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України. Даний вирок підтверджено ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від 16 травня 2017 року - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66714682

Правова позиція суду: що стосується посилання сторони захисту на висновок експерта-поліграфолога, суд присяжних приходить до висновку про визнання зазначеного доказу недопустимим з наступних підстав. Відповідно до ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Ст.ст.101, 102 КПК України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи; 3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені експертові; 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

Як вбачається з наданого висновку експерта, його зміст не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України, зокрема, наданий висновок не містить необхідних реквізитів, а саме - номеру, дати складання висновку та печатки, а також даних щодо експерта, який проводив експертизу, відсутній докладний опис проведених досліджень, висновок не містить відповіді на всі питання, поставлені перед експертом в ухвалі суду про призначення експертизи, натомість, досліджене лише питання щодо заподіяння обвинуваченим смерті потерпілому шляхом задушення. Додаток належним чином не оформлений та експертом не підписаний.

В той же час, допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_34 зазначила, що проводила експертизу на підставі ухвали суду та клопотання захисника, однак опис отриманих матеріалів не наведений. При цьому, копія будь-якого клопотання судом експертові не направлялось, клопотань про ознайомлення з матеріалами справи від експерта на адресу суду не надходило. Також в судовому засіданні експерт пояснила, що дослідження проводилось на пристрої, який має меншу кількість реєстраційних каналів, ніж ту, що передбачено стандартами, видеофіксація ходу проведення експертизи нею не застосовувалась, оскільки на це необхідний спеціальний дозвіл, однак, з якої причини такий дозвіл не отримано, пояснити не змогла, обмежившись поясненнями, що така вимога носить рекомендаційний характер. Також зазначила, що на показники впливає середовище, в якому проводиться експертиза (площа приміщення, освітлення, температура, вологість, сторонні шуми тощо), а також стан особи ( почуття голоду, хвилювання, хворобливий стан тощо). Однак, яким чином визначались відповідність певних умов, експертом не зазначено. Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до висновку експерта, експертиза проводилась з 15-30 год. до 18-30 год., однак відповідно до листа начальника слідчого ізолятора від 11.01.2017 року, долученого в судовому засіданні стороною обвинувачення, ув'язнений ОСОБА_6 видавався експерту лише з 15.35год. до 18.55год. та експерт-поліграфолог ОСОБА_34 відвідувала обвинуваченого разом з адвокатом ОСОБА_35, також експертиза проводилась у час, відведений для прийому їжі відповідно до встановленого в установі розпорядку.

З урахуванням викладеного, суд присяжних приходить до висновку про проведення експертизи з порушенням вимог Кримінального процесуального законодавства, закону України «Про судову експертизу», Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5.

Повний текст рішення суду знаходиться на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64537813 

 20 февраля 2020

Новини