Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 307

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Основи фотокінозйомки та звуковідеозапису. Лекція № 5. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 42 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://bitly.su/CXjaz 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю.Д, 2019.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація: викладається поняття, система і завдання фотокінозйомки та звуковідеозапису як базисного часткового вчення криміналістики, стисла характеристика закарбовуючих методів фотокінозйомки та звуковідеозапису та їх значення, закарбовуючі методи зйомки як способи фіксації і документування результатів отримуючих слідчих процесуальних дій, можливості лазерного сканування дорожньо-транспортного та іншого кримінального діяння та відеореєстраторів як нове джерело отримання відомостей про розвиток механізму ДТД, а також фіксація результатів і правила оформлення фотокінозйомки та звуковідеозапису у процесуальних документах.

Призначено для криміналістичної підготовки студентів бакалаврів зі спеціальності 081 «Право».

Може бути корисним для викладачів і студентів інших вищих юридичних навчальних закладів, а також для співробітників юридичних та антиделіктних органів.

Текст навчального посібника:

 20 января 2020

Новини