Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2221

До нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 № 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених", при цьому посадові особи повинні з'ясувати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які звернулися за посвідченням заповітів. Про недолікі в цій діяльності йдеться у виступах заступника директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України під час науково-практичної конференції "Обсіг контрольованих препаратів у парктиці сімейного лікаря" 17-18 вересня 2015 року (м. Ірпінь).

Психічні розлади у онкологічних хворих та їх вплив на можливість укладання правочинів

 

Нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 № 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених". - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-94-п 

 25 февраля 2020

Новини