Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1093

Реферативна стаття. Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психологомедико-педагогічних консультацій системи освіти України підготовлено з урахуванням оновлення нормативно-правової бази, якою регулюється діяльності спеціалістів психологічної служби системи освіти. Психологічна служба є невід’ємною складовою системи освіти України. Попри тернистий шлях її становлення, функція і місія психолога, соціального педагога на сьогодні розуміється і приймається переважною більшістю керівників навчальних закладів як головна в організації навчально-виховного процесу, створенні комфортних умов для учнів і педагогів, поєднанні зусиль педагогів і батьків у процесах виховання і розвитку дитини. У даному посібнику вміщені основні документи на рівні держави, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи щодо регулювання діяльності працівників психологічної служби і ПМПК.

Довідник рекомендовано керівникам навчальних закладів всіх типів, завідувачам (директорам) центрів (кабінетів) практичної психології і соціальної роботи, методистам, практичним психологам і соціальним педагогам, студентам відповідних спеціальностей.

Бібліографічний опис: Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України [Електронний ресурс] / Упоряд.: Ю. А. Луценко, А. Г. Обухівська, І. В. Луценко, Н. В. Сосновенко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 475 с. - URL: http://psyua.com.ua/images/products/prod_img/425.pdf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/BKoM9n 

 25 февраля 2020

Новини