Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Засновником і видавцем першого реферативно-наукового інтернет-журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» є Назаров Олег Анатольевич, який у січні 2022 року був обраний заступником голови громадської організації судових експертів «Всеукраїнське незалежное науково-дослідницьке експертне співтовариство» (код ЄГРПОУ 39174328).

Журнал зареєстрований Міжнародним центром періодичних видань CIEPS - ISSN у 2017 році з присвоєнням реєстраційного номеру ISSN 2521-1463 і підтверджує свій статус проходженням додаткових перевірок кожного року, остання 11.03.2021 року. З 2018 року Назаров О.А. має статус журналіста - постійного члена незалежного медіа-професійного співтовариства України (укр. - Незалежна медіа-профспілка України), з 2019 року постійний член Міжнародної федерації журналістів (IFJ, Бельгія).

Нижче наведено сертифікат та електронне джерело результатів перевірки, яка проводилась у відношенні журналу щорічно до 2021 року з метою підтвердження його статусу. Остання успішна перевірка журналу була проведена 11 березня 2021 року та зазначена на офіційному Інтернет-сайті Міжнародного центру періодичних видань CIEPS - ISSN. – Режим доступу: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2521-1463

15 липня 2021 року online журнал «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» був включений до міжнародної організації видавців академічних публікацій Crossref з присвоєнням цифрового ідентифікатора наукових данних журналу DOI префіксу - 10.53672. Крім того, журнал включений до Реєстру наукових видань України, пошукової системи наукових публікацій Google Scholar.

Головний редактор Назаров О.О. має профіль вченого в Google Академії, особистий цифровий ідентифікаційний міжнародний науковий номер ID ORCID0000-0002-3427-1162. Включений до системи державної інформаційної бази даних "Науковці України". Атестований ЦЕКК при Міністерстві юстиції України судовий експерт з експертної спеціальності 14.1 "Психологічні дослідження".

З 17 січня 2022 року обраний заступником голови всеукраїнської організації судових експертів – "Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спільнота".

Освіта: вища психологічна (диплом МВ №11500721), вища юридична (диплом КВ №36467948).

Є кандидатом психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 "Юридична психологія" (диплом ДК №045219). Має вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №033014).

Пройшов навчання (підвищення кваліфікації) за програмою підготовки фахівців "Психофізіологічне обстеження з використанням поліграфа" (свідоцтво №175/01) в обсязі 418 академічних годин, у тому числі по роботі на сучасному поліграфі EyeDetect (свідоцтво серія СК № 176) в обсязі 201 академічна година.

Член професійних іноземних та вітчизняних громадських організацій: "Товариства психологів України" (Україна) з 2002 року, "Колегії поліграфологів України" (Україна) з 2014 року. З грудня 2016 по грудень 2019 року був обраний до складу керівного органу професійної громадської організації "Колегія поліграфологів України" - Координаційна рада. З 2018 року є членом Технічного комітету Е52 Експертна психофізіологія ASTM International (США), спеціальний член Міжнародної співтовариства поліграфологів (США), у тому числі представник Міжнародної співтовариства поліграфологів в Україні, а також заступник голови спеціалізованої громадської організації судових експертів "Всеукраїнське незалежне науково-дослідне співтовариство" (Україна).

Нагороджений знаком Одеського державного університету внутрішніх справ (2013). Має державні нагороди: відзнаку Президента України (2017 рік).

Для довідки: Одеський державний університет внутрішніх справ (скор. - рос. ОГУВС, укр. ОДУВС) - один із найстаріших та провідних вищих навчальних закладів МВС України IV рівня акредитації. Заснований 27 лютого 1922 року наказом № 56 начальника Одеської губернської міліції. 22 лютого 2008 року постановою № 77 Кабінету Міністрів України та наказом МВС України № 113 від 17 березня 2008 року ВНЗ надано статус державного університету внутрішніх справ. Інтернет-сайт ОДУВС - http://oduvs.edu.ua

Є претендентом (здобувачем) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 "Юридична психологія".

Підстава: протокол №2 від 05 листопада 2012 року рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса).

протокол №9 від 27 листопада 2012 року рішення бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) на тему дисертаційного дослідження "Теорія та практика судово-психологічної експертизи у кримінальному судочинстві"  ( спеціальність 19.00.06 – юридична психологія).

Дійсний член секції судово-психологічної експертизи та Президії (керівний орган) Науково-консультаційної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (наказ Міністерства юстиції України від 01.12.2020 № 4171/5), а також міжвідомчої Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (наказ Міністерства юстиції України від 14.01.2021 № 127/5) як уповноваженого органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання судово-експертної діяльності в Україні.

Атестований судовий експерт з експертної спеціальності 14.1 "Психологічні дослідження":

– з 08 листопада 2011 року Міністерством внутрішніх справ України (свідоцтво Експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства внутрішніх справ України №10948 від 08.11.2011). В органах внутрішніх справ України, Національної поліції України обіймав посади – старшого експерта, головного експерта, начальника сектора, заступника начальника відділу, начальника Центру практичної психології, заступника начальника науково-дослідної лабораторії (на правах управління) ДНДІ МВС України, головного психолога Національної поліції України.

- з 09 липня 2020 року Міністерством юстиції України, кваліфікація судового експерта психолога (поліграфолога), який не є працівником державних спеціалізованих експертних установ (свідоцтво Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України № 2035 від 09.07.2020).

Включено до складу єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України. Електронна online картка атестованого судового експерта - https://rase.minjust.gov.ua/print/13431.

Автор посібника - Назаров О.А. Використання психологічних знань у кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник / О.А. Назаров. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 69 с. - URL: https://cutt.ly/hayDOHh, який включеного згідно з Наказом Міністерства юстиції України №1467/5 від 08.05.2018 року до Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових психологічних експертиз в Додаток 18.

З лютого 2018 року є пенсіонером Національної поліції України (проходив службу в органах внутрішніх справ, Національної поліції з 1994 до 2018 року), має спеціальне звання - полковник поліції у відставці.

Стаж експертної практики з 2000 року. З 2013 року є викладачем, сертифікованим тренером Національної школи суддів України, неодноразово заохочувався почесними грамотами Національної школи суддів України за професійну підготовку кадрів для судової системи у 2014 (наказ № 162-к від 06.10.2014) та 2019 (на 01.10.2019) роках.

З листопада 2020 року на систематичній основі проводить тематичні заняття для адвокатів України з акредитованих Національною асоціацією адвокатів України тем. Неодноразово заохочувався головним редактором юридичного журналу "Право України", доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії правових наук України Олександром Святоцьким за виступи на українському юридичному порталі Ratio Decidendi (м. Київ).

Ознайомитись із деякими сертифікатами, нагородами та дипломами Назарова О.А. можна за посиланням: - URL: https://expertize-journal.org.ua/sertifikati-i-licenzii

1. Назаров О.А. Проблема правосвідомості сучасної молоді і стан злочинності серед неповнолітніх в Миколаївській області // Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (12-14 лютого 2004 р. м. Миколаїв). - Миколаїв: МДУ, 2004. - С.177-182.

2. Назаров О.А. Особливості реакції чоловіків–вбивць у ситуації фрустрації та форми їх корекції // Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХДПУ, 2006. - Вип.18.- С.85-91.

3. Назаров О.А., Попова Г.В. Гендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу // Право і безпека. - 2006. - Т.5 - № 4. - С. 186-190.

4. Назаров О.А. Гендерний аспект психокорекційної роботи пенітенціарного психолога з особами, що скоїли насильницькі злочини // Психологія діяльності в особливих умовах: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 квітня 2006р. Харків). - Харків: АЦЗУ, 2006. - С.104-107.

5. Назаров О.А. Попова Г.В. Репродукція сімейних стереотипів насилля неповнолітніми злочинцями та соціально-психологічні аспекти її профілактики // Делінквентна поведінка дітей та молоді і сучасні технології протидії: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (31 березня – 01 квітня 2006р., Одеса), Частина ІІ. – Одеса: Одеський юридичний інститут національного університету внутрішніх справ, 2006. - С.112-114.

6. Назаров О.А. Корекція психологічних проявів у неповнолітніх правопорушників, що скоїли насильницький злочин, за допомогою соціально-психологічного тренінгу // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2006 р. Донецьк). - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. - С. 395-399.

7. Назаров О.А., Попова Г.В. Особливості усвідомлення мотивації злочину особами, що скоїли насильницький злочин // Сучасні наукові дослідження – 2006: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, Т.35, «Психологія та соціологія», Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - С.21-24.

8. Назаров О.А. Психокорекційна робота з засудженими за вбивство: гендерний аспект // Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХДПУ, 2007. - Вип. 21. - С. 158-165.

9. Назаров О.А., Попова Г.В. Гендерні особливості суб'єктивної картини насильницького злочину та психокорекційна робота з особами, що їх вчинили // Актуальные поблемы криминалогии и криминальной психологии: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Б-ка журн. «Юридичний вісник». - Одеса: Фенікс, 2007. - С.279-284.

10. Назаров О.А. Проблеми ефективності психокорекційної роботи пенітенціарного психолога з засудженими в умовах колонії // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць/Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - Т.7: Екологічна психологія. - Вип. 17: Психологія освітнього простору. - Миколаїв: ТОВ «Фірма Іліон», 2008. - С.126-129.

11. Назаров О.А. Гендерні особливості переживань злочинців, що супроводжували вбивство // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - Т.12. - Вип. 3. - Київ: ПП Лисенко М.М., 2010. - С.102-112.

12. Назаров О.А. Гендерні особливості сприйняття засудженими скоєного насильницького злочину // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Серія "Психологічні науки" / За ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. - Т.2. - Вип.5. - Миколаїв: МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. - С.212-217.

13. Назаров О.А. Емоційне ставлення осіб, що вчинили насильницький злочин, до важливих соціальних понять // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Серія "Психологічні науки" / За ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. - Т.2. - Вип.7. - Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. - С.217-222.

14. Назаров О.А. Психологічні особливості життєвих цінностей осіб, що вчинили вбивство // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: т.16 вип.11: у 2 ч.: ч.2: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві" (16-17 вересня 2011р., м. Одеса) - Одеса: Астропринт, 2011. - С.187-192.

15. Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальних, цивільних, адміністративних справах. Методичні рекомендації. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2010. - 49 с.

16. Назаров О.А. Пам’ятка слідчого щодо орієнтовного переліку питань, які виносяться на вирішення судово-психологічної експертизи. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

17. Назаров О.А. Пам’ятка працівника прокуратури про залучення судового експерта – психолога на етапі досудового провадження у справах відносно батьків, за ст..166 КК України (злісне невиконання обов’язків). Інформацій-ний лист . - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

18. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо призначення судово-психологічної експертизи в кримінальному, цивільному та адміністративному судочинству. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 10 с.

19. Назаров О.А. Судебная практика использования результатов психофизиологической экспертизы (исследования) с использованием полиграфа в Украине. Інформаційний лист. - Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. - 31 с.

20. Назаров О.А. Памятка об использовании в практической деятельности областных, городских центров социальных служб для семьи, детей и молодежи возможностей психологической экспертизы в отношении лиц малолетнего, несовершеннолетнего возраста. Информационное письмо. – Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. – 6 с.

21. Назаров О.А. Коли потрібна судово-психологічна експертиза? [ Текст ]  / О. А. Назаров // Вестник Одесской адвокатуры, № 2, 2012. - С. 12-13.

22. Назаров О.А. Судебная практика и перспективы развития судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в Украине // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 19 жовтня 2012р., м. Харків. Вип. №4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. - С. 316-326.

23. Назаров О.А. Пам’ятка слідчого Служби безпеки України щодо напрямів використання спеціальних психологічних знань під час проведення досудового розслідування. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2012. – 6 с.

24. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо нормативно-правової обґрунтованості проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2013. – 15 с.

25. Назаров О.А. Проблемні питання оцінки органами досудового та судового слідства висновку судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні // Професійне становлення особистості: Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції. 15 лютого 2013р. Одеса. - Одеса: ОДУВС, 2013. - С. 173-174.

26. Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальному провадженні, цивільних, адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник (перероб. 2-ге видання). - Київ: ДНДЕКЦ МВС Україні, 2013. - 69 с. / лист ДНДЕКЦ МВС України від 07.10.2013 № 19/1-7475 "Про направлення науково-методичних матеріалів" (направлено до ГУМВС, УМВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорту) /.

27. Назаров О. А. "Теория и практика судебно-психологической экспертизы в современном судопроизводстве [Електронная програма] / Олег Анатольевич Назаров // Одеса. – 2013. – CD диск. URL: URL:  

28. Назаров О.А. Законодательная практика нормативно-правового урегулирования применения полиграфа в правоохранительной деятельности Украины // Криміналістичні і психофізіологічні методи досліджень в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровій робот. Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Семаков Г.С., Біленчук П.Д.]. - К.: Віддруковано: ТОВ "Ларс-принт", 2014. - С. 37-44.

29. Назаров О.А. Вербальная и невербальная верификация лжи в устном народном творчестве // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості: шостий Всеукраїнський науково-практичний семінар, 24 квітня 2014р., м. Суми. Вип. №6 - С.: ТОВ "Нова", 2014. - С. 114-117.

30. Назаров О. Особливості участі судового експерта психолога у визначенні розміру відшкодування грошової компенсації за завдану моральну шкоду / О. Назаров // Слово Національної школи суддів України. - 2014. - № 2 (7). - С. 6-13.

31. Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с.

Аннотация к монографии: в монографии рассмотрены гендерные особенности ценностно-смысловой сферы лиц, осужденных за убийство, связанные с содержанием восприятия ими обстоятельств совершенного преступления. Описаны специфические переживания, которые сопровождают женщин и мужчин, совершивших убийство, в момент совершения преступления, сразу после него и спустя длительное время после совершения насилия. Раскрыта необходимость психокоррекционной работы, направленной на рост самосознания, пробуждение раскаяние, переосмысление негативных чувств, которые сопровождали совершения преступления и реконструкции смысловой сферы в направлении социальной адаптации преступников с учетом их гендерных смысловых схем.

32. Назаров О.А. Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів психологів відповідно до чинного законодавства України. [ Текст ] / О. А. Назаров // Наука і освіта : наук.– практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2014. – № 7 (Психологія і педагогіка). – С.123 – 127. – Бібліогр.: 5 назв.

33. Назаров О.А. Можливості судово-психологічної експертизи в питаннях доказування уразливого стану на стадії досудового розслідування // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 07 листопада 2014р. м. Одеса. - Одеса: ОДУВС, 2014. - С. 152-154.

34. Назаров О.А. Особливості проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу у кримінальному судочинстві / О.А. Назаров // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – О., 2014. - № 4. - С. 105-107.

35. Назаров О.А. Сучасні тенденції щодо підготовки законопроекту в Україні про захист прав осіб, які проходять дослідження на поліграфі / О. А. Назаров // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 1 (27). - С. 305 - 311. 

36. Назаров О.А. Шляхи майбутнього використання поліграфа в кадровій роботі поліції України // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015 – С. 184 - 187 .

37. Назаров О.А. Проблемні питання використання поліграфа в діяльності органів внутрішніх справ України щодо протидії злочинам. [ Текст ]  / О. А. Назаров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал. - 2015. - № 3 (96). - С. 139-145.

38. Міжнародний досвід застосування поліграфних технологій та перспективи їх використання в системі МВС України [текст]: посібник / В.О. Кривоплачук, І.В. Клименко, О.А. Назаров; Київ: ДНДІ, 2015. - 90 с.

39. Назаров О.А. Проблемные вопросы использования полиграфа в политической жизни Украины // Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа: збірка статей / за заг. ред. В.О. Шаповалова. - К. : Освіта України, 2016. - С. 35 - 42.

40. Назаров О.А. Психологічне вивчення особистості кандидатів на посади керівного складу в Національній поліції україни як напрям запобігання корупції [ Текст ]  / О. А. Назаров // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 300 – 304.

41. Назаров О.А. Судебно-психофизиологическая экспертиза и проверки на полиграфе (детекторе лжи) в Украине: правовой аспект. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2016. № 2 (16). Дата публикации: 30.08.2016. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/709-2016-2-16 (дата обращения: 30.08.2016).

42. Назаров О.А. Особливості притягнення до відповідальності недоброчесних поліграфологів, які використовують спеціальні знання для допомоги зацікавленим особам в приховуванні скоєних злочинів [ Текст ]  / О. А. Назаров // Ароцкеровські читання (Полтава, 25 трав. 2017 р.). - Харків : ХНДІСЕ, 2017. - С 124 - 126.

43. Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Київ. – 2017. – CD диск. URL:  

44. Назаров О. А. Проблеми стандартизації в галузі інструментальної психофізіологічної детекції брехні в Україні / Олег Анатолійович Назаров. // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика. – К., 2017. – С. 47–55.

45. Назаров О.А. Науково-дослідний інженерний центр "Пульс" - перша в Україні наукова установа, яка займалась розробкою вітчизняних поліграфів у 2000-х роках. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 4(18). Дата публікації: 03.04.2018. URL: (дата звернення: 03.04.2018).

46. Назаров О.А. Голодування як причина протипоказання тестуванню на поліграфі: особливості відновлювального періоду перед тестуванням на поліграфі на прикладі Н. Савченко. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1(18). Дата публікації: 20.05.2018. URL:(дата звернення: 20.05.2018).

47. Назаров О.А. Типові проблеми стандартизації в галузі інструментальної психофізіологічної детекції брехні в Україні // Оцінка достовірності : наукові дослідження та практика : журнал; ред. колегія: В.О. Шаповалов (гол. ред.) [та інш.]. - К.: ГО "Колегія поліграфологів України", 2018. - Вип. 1. - 316 с. - С. 59-66.

48. Назаров О.А., Шаповалов В.О. Проблеми в роботі національного стандарту в Україні - ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови" Оцінка достовірності : наукові дослідження та практика : журнал; ред. колегія: В.О. Шаповалов (гол. ред.) [та інш.]. - К.: ГО "Колегія поліграфологів України", 2018. - Вип. 1. - 316 с. - С. 66-73. 

49. Назаров О.А. Навчальні дисципліни з психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності - важливі напрями підготовки та формування особистості юриста в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 3 (18). - URL: http://expertize-journal.org.ua/nomera/855-2018-3-18 

50. Назаров О.А. Юридичні вигадки та міфи у практиці застосування поліграфа в Україні - шляхи їх подолання : презентаційні матеріали Всеукраїнского науково-методичного семінару (10 листопада 2018 року). – К.: (б.в.). – 2018. – 8 слайд.

51. Назаров О.А. Судова практика доручення проведення судово-товарознавчих експертиз в кримінальних провадженнях експертам (фахівцям) не державних спеціалізованих установ в Україні в 2018 році : інформаційний довідник судового експерта товарознавця (оцінювача) / О.А. Назаров. – К.: online журнал «Судово-психологічна експертиза», 2018 – 16 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://bit.ly/41Hk4uU

52. Назаров О.А. Юридичні та соціально-психологічні особливості злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми у світі // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 19 / ред. кол. : О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. — Харків : Право, 2019. — С. 553-558.

53. Назаров О.А. Каталог електронної літератури судді України. Серія: Методична суддівська книга. - Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. - 20 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://bit.ly/3mW44WK 

54. Назаров О.А. Каталог електронної літератури правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві. - Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. - 10 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://bit.ly/41WRANs

55. Назаров О.А. Проблемні аспекти застосування спеціальних психологічних знань задля відшкодування моральної шкоди в Україні за наслідком військового озброєного нападу російської федерації / О.А. Назаров //  Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнар. участю) (Харків, 03.06.2022). — Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. — С. 96-102.

 16 июля 2024

Новини