Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 963

18-19 листопада 2023 року Міжнародним співтовариством поліграфологів (ISOPE) організовано проведення Щорічного online Семінару підвищення кваліфікації поліграфологів 2023. Прийняти участь у навчально-методичному Семінарі можливо шляхом індивідуальної участі або участі від підприємства, установи чи організації та оплати вартості участі у Семінарі за 1 особу в розмірі 3500 гривень по офіційним реквізитам, які будуть надані організатором. Реєстрація для участі в освітніх заходах поліграфологів за посиланням - https://forms.gle/X6CwidTjWg1PXAEt6 

Захід проводиться виключно для поліграфологів. Організатори залишають за собою право відмовити особі у участі без пояснення причин.

Загальна тривалість Семінару буде 10 годин (з урахуванням часу викладання матеріалу викладачами) з початком о 7:30 і до 12:30 за Нью-Йоркським часом, або з 14:30 до 19:30 за Київським часом на протязі 2 днів - 18-19 листопада. Тобто по 5 годин кожного дня щоб не перевантажувати слухачів.

SATUDAY 18 листопада 2023

7:30 Andriy Levytskyi

8:30 Tuvia Shurany

9:30 Oleh Nazarov

10:30 Dan Sosnowski

11:30 Holly Niotti-Soltesz

SUNDAY 19 листопада 2023

7:30 Roman Klymenko

8:30 Farwa Rizvi

9:30 Nate Gordon 

10:30 Fabiola Chaves

11:30 Faith Gordon-Mazur

Програма Щорічного online Семінару підвищення кваліфікації поліграфологів 2023

Коротка інформація щодо лекторів Семінару.

Учасники Семінару будуть мати можливість отримати Презентації всіх викладачів в перекладі на українську мову та відеозапис Семінару і всіх тем, які на ньому будуть розглянуті, а також отримати сертифікат підвищення кваліфікації поліграфолога Міжнародного співтовариства поліграфологів, який відповідатиме 2 річному підвищенню кваліфікації поліграфолога за міжнародним стандартом ASTM E2064-00 (2016 року) про періодичне підвищення кваліфікації в обсязі 40 годин.

Академічна тривалість щорічного навчально-методичного Семінару складає 40 академічних годин разом з самостійною роботою після завершення Семінару та має обсяг 1,3 кредиту ЄКТС, з яких 16 акад. години це участь у online Семінарі та 24 акад. години - самостійна робота слухача з наданими матеріалами (презентація, відеозапис Семінару та у разі вимоги проходження тесту на перевірку знань за пройденим Семінаром).

Щорічний Семінар забезпечений українським перекладачем та буде проводитись на англійській, іспанській та українській мові! Телефон для довідок: +38 093 476 72 60, Назаров Олег Анатолійович.

Довідково. З 2019 року кількість учасників освітніх заходів ISOPE в Україні згідно виданих сертифікатів, досягла відмітки близько 400 фахівців. З серпня 2022 року вживаються заходи щодо поновлення проведення Вебінарів, Семінарів ISOPE для українських фахівців по сучасним та пам'ятним темам роботи на поліграфі. Нажаль доволі сильно в 2023 році фактично робота щодо підвищення кваліфікації українських поліграфологів ISOPE зупинилася через хворобу нашого оператора у якого були неопрацьовані матеріали проведеного Вебінару 30 грудня 2022 року. Наразі оператор одужав і продовжує з нами співпрацювати. Тримаємо з ним стосунки, оскільки він класно виконує свою роботу. Тож маємо надію все буде гаразд і далі будуть продовжуватися формуватися оголошення щодо навчання українських фахівців.

24 країни, поліграфологи яких на теперішній час входять до членів Міжнародного співтовариства поліграфологів: USA, Costa Rica, Israel, Guatemala, Egypt, Colombia, Poland, South Africa, UK, Canada, Bulgaria, Mexico, Kazakhstan, Turkey, South Кorea, Singapore, Philippines, Pakistan, Ukraine, ​Italy, Honduras, Serbia, Nigeria, ​Romania. Під санкціями ISOPE щодо заборони участі у заходах ISOPE перебувають поліграфологи Russia.

Зразок Міжнародного Сертифікату, який підтверджує періодичне підвищення кваліфікації поліграфолога відповідно до міжнародного стандарту ASTM E2064-00 (2016 року).

Українським учасникам - слухачам поліграфологам навчально-методичних Вебінарів Міжнародного співтовариства поліграфологів, які три роки поспіль приймають участь в навчальному процесі ISOPE, видається золотий значок слухача ISOPE, який підтверджує дотримання українським поліграфологом міжнародних стандартів та постійне вдосконалення професійних знань в галузі інструментальної детекції прихованої інформації. Представник ISOPE в Україні, член Колегії поліграфологів України Назаров Олег: +38 (093) 476 72 60

25 жовтня 2021 року в Україні уведена професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог», яка набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV Введення професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері. 

Оскільки нова професія «Поліграфолог» відноситься до професійного угруповання 2490 «Професіонали, що не входять в інші кваліфікаційні угруповання», ця назва посади не є обов'язковою та може не застосовуватися в центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах та місцевих органах державної влади для робіт з проведення психофізіологічних досліджень на поліграфі, що виконуються в цих міністерствах та відомствах на теперішній час. Діяльність центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та місцевих органів державної влади здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України!

Кваліфікаційна характеристика професії ПОЛІГРАФОЛОГ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством про забезпечення прав і свобод людини і громадянина та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та організацію і проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа. Проводить дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа на підставі звернення ініціатора щодо виконання такої процедури, аналізує та інтерпретує результати дослідження (отримані у відповідь на пред’явлені психологічні стимули) та надає висновок (готує звіт, довідку). Надає пропозиції ініціатору щодо організаційного забезпечення проведення дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде установлену документацію. Застосовує сучасну методологію в галузі поліграфології. Дотримується міжнародних та національних етичних стандартів в своїй професійній діяльності. Підтримує взаємодію з міжнародними та вітчизняними фахівцями поліграфології та профільними громадськими об’єднаннями (поліграфологів, психологів, судових експертів, юристів, тощо). Удосконалює свій професійний рівень, бере участь у наукових та науково-практичних заходах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність поліграфологів та організацію і проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа; права, обов'язки та відповідальність поліграфолога; основи психології; основи анатомії та фізіології людини; основи правознавства; стандарти та етичні міжнародні та вітчизняні вимоги до поліграфолога; правила експлуатації та мати навички застосування поліграфа; сучасні методи та методики проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа; побудову тестових запитань для дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа; передтестові, міжтестові та післятестові методи і процедури дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа; методи оцінки та аналізу результатів поліграфологічного дослідження; сучасну літературу за фахом; історію і розвиток поліграфології у світі та в Україні; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі досліджень із застосуванням поліграфа; правила оформлення ділової документації; правила особистої безпеки; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний поліграфолог: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога І категорії не менше ніж 2 роки.

Поліграфолог І категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога ІІ категорії не менше ніж 2 роки.

Поліграфолог ІІ категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога не менше ніж 1 рік.

Поліграфолог: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості.

Також для зручності застосування, на офіційному сайті Верховної Ради України було розміщено наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог», разом з наказом Мінекономіки України від 25.10.2021 № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», який ввів в дію кваліфікаційну характеристику професії «Поліграфолог» в Україні (не застосовується до діяльності державних установ, правоохоронних органів, місцевих органів влади) з 25.10.2021 року. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 16 июля 2024