Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 3463

03.02.2020 Міністром юстиції України було видано наказ від 03.02.2020 № 337/5 яким внесено низку змін до наказу Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5 в частині розширення Переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, одним з видів такої судової експертизи стала експертиза за експертною спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження" - судово-психологічна експертиза.

На теперішній час судово-психологічна експертиза (розділ IV) вирішує 3 основні завдання з визначення у підекспертної особи відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судової експертизи та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме:

- індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки, у тому числі із застосуванням поліграфа;

- емоційних реакцій та станів;

- закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних їх властивостей.

Найтиповішими психологічними експертизами є:

В кримінальних провадженнях - URL: https://expertize-journal.org.ua/ekspertiza-po-ugolovnim-delam

1. Експертиза за матеріалами, які пропагують культ насильства і жорстокості.

2. Експертиза уразливого стану потерпілої, яка постраждала від незаконної трудової експлуатації (ч.1, прим. 2 ст. 149 КК України).

3. Експертиза встановлення орієнтовного дитячого психологічного віку у справах щодо поширення дитячої порнографії.

4. Експертиза у справах пов'язаних з невиконанням батьками, опікунами обов'язків по догляду за дітьми (ст. 166 КК України).

5. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи та їх вплив на ролі при скоєнні злочину.

6. Експертиза індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) і їх впливу на його протиправну поведінку для можливості пом'якшувальної оцінки наслідків за наявності.

7. Експертиза застосування психологічного впливу при проведенні представниками певних організацій (релігійних, сектанських і т.і.) семінарів та інших масових заходів для встановлення об’єктивних причин скоєних дій членами релігійних організацій.

8. Судово-психологічна експертиза встановлення особистості ймовірного злочинця в конкретному злочині.

9. Експертиза встановлення наявності фізіологічного афекту чи інших емоційних станів в момент скоєння протиправних дій.

10. Експертиза особистості неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка з метою встановлення тяжкості скоєного відносно них злочину або втягування у злочинну діяльність.

11. Експертиза потерпілого у справах проти статевої недоторканності і фактам сексуального насильства.

12. Посмертна психологічна експертиза за фактом самогубства.

13. Експертиза встановлення факту психологічного впливу на допитувану особу по відеоматеріалам слідчих дій.

14. Експертиза встановлення інформованості учасника процесу про подію або її деталі і психологічної установки на приховування або спотворення інформації, яка має значення для справи. - URL: https://expertize-journal.org.ua/ekspertiza-s-poligrafom/35-ekspertiza-dostovernosti-soobshchaemykh-uchastnikom-protsessa-informatsii

15. Експертиза у справах про події, пов'язані з управлінням технікою (встановлення психофізіологічних здібностей, якостей людини, що забезпечують виконання функцій управління технікою, запобігання настанню аварії або ДТП). - URL: https://expertize-journal.org.ua/ekspertiza-po-admin-delam/34-ekspertiza-po-delam-o-proisshestviyakh-svyazannykh-s-upravleniem-tekhnikoj

В цивільних справах - URL: https://expertize-journal.org.ua/ekspertiza-grazhdanskim-delam

1. Експертиза рекламної продукції.

2. Експертиза встановлення факту приниження честі, гідності та ділової репутації.

3. Експертиза у справах визначення місця проживання (мешкання) дитини і порядку участі батьків у вихованні, призначення опікунства над малолітніми.

4. Експертиза встановлення факту заподіяння моральних страждань (моральної шкоди) та розміру їх можливої компенсації.

5. Експертиза у справах про визнання недійсними угод з пороками волі.

6. Експертиза встановлення інформованості учасника процесу про подію або її деталі і психологічної установки на приховування або спотворення інформації, яка має значення для справи. - URL: https://expertize-journal.org.ua/ekspertiza-s-poligrafom/35-ekspertiza-dostovernosti-soobshchaemykh-uchastnikom-protsessa-informatsii

09 липня 2020 року кандидатом психологічних наук, доцентом, директором Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, головним редактором online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань" Назаровим Олегом Анатолійовичем був успішно складений комплексний (з права та спеціалізації) іспит в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України, за результатом якого незалежному "приватному" фахівцю ВПЕРШЕ В Україні було присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", як експерту, який НЕ ПРАЦЮЄ у державних спеціалізованих експертних установах.

Складання комплексного іспиту відбулось у відповідності до наказу Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 "Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів".

Історично, ще під час проходження служби в МВС, а саме в листопаді 2011 року, також ВПЕРШЕ, але в Міністерстві внутрішніх справ, Назаровим О.А. було складено комплексний іспит на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення психологічних експертиз в де-факто спільно створеній за погодженням між міністерствами, міжвідомчій Експертно-кваліфікаційній комісії Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства юстиції України на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Однак, юридично, у відповідності до статті 17 Закону України "Про судову експертизу", атестація з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівників експертних служб Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється Експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві внутрішніх справ, до сфери управління якої належать державні спеціалізовані установи МВС, що здійснюють судово-експертну діяльність. 

Вказане надало поштовх та набуло значення для розвитку судово-психологічної експертизи в експертних установах (НДЕКЦ) МВС України. В подальшому, в 2013 році в ДНДЕКЦ МВС було утворено відділ психологічної та мистецтвознавчої експертизи. На даний час в Експертних установах МВС працює 14 атестованих судових експертів - психологів.

В період з 2008-2011 роки вклад в розвиток судово-психологічної експертизи в системі МВС України також внесли: Серебрянік Ілона Янівна, працівник НДЕКЦ при УМВС України в Запорізькій області, яка отримала кваліфікацію судового експерта психолога, склавши комплексний екзамен в Київському НДІСЕ в 2008 році та

Тимошенко Алла Ігорівна, молодший науковий співробітник НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, яка склала комплексний іспит на присвоєння кваліфікації судового експерта психолога в Експертно-кваліфікаційній комісії МВС України в 2010 році із залученням судових експертів психологів Донецького НДІСЕ Мінюсту України. В 2011 році Тимошенко А.І. було опубліковано дві наукові роботи з психологічної експертизи:

1) Психолого-криміналістичний портрет невстановленого злочинця: / М-во внутр. справ України ; Експертна служба ; [авт-уклад.: С. О. Шевцов, А. І. Тимошенко, С. М. Лозова]. — Х., 2011. — 84 с.: мал., табл. - URL: https://ndekc.kh.ua/files/books/Moral_damage.pdf 

2) Визначення розміру моральної шкоди: правові аспекти та експертні методики: Інформаційний лист / М-во внутр. справ України ; Експертна служба ; [авт-уклад.: С. О. Шевцов, А. І. Тимошенко]. — Х., 2011. — 52 с.: мал., табл. - URL: https://ndekc.kh.ua/files/books/Moral_damage.pdf 

05.05.2011 року на засіданні координаційно-методичної ради ДЕНДЕКЦ МВС України, з метою обговорення та затвердження для подальшого друку в типографії ДНДЕКЦ МВС України було розглянуто інформаційно-довідковий посібник "Назаров О.А. Використання психологічних знань у кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних справах". Рішенням КМР ДНДЕКЦ МВС України від 05.05.2011р. № 5 інформаційно-довідковий посібник було схвалено та затверджено до друку для подальшого використання в експертній роботі органів та підрозділів МВС України. Публікація посібника відбулась в 2013 році, а в 2014 році, за клопотанням секції судово-психологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України, згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1888/5 від 11.11.2014 року, посібник був включений до Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових психологічних експертиз в Додаток 16.

- Назаров О.А. Використання психологічних знань у кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник / О.А. Назаров. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 69 с. - URL: https://cutt.ly/hayDOHh   

Завдяки просвітницькій діяльності щодо роз'яснення можливостей психологічної експертизи в кримінальному провадженні, цивільних справах, щорічний запит, від зацікавлених органів, юридичних та фізичних осіб на проведення судово-психологічних експертиз та експертно-психологічних досліджень, згідно зі змісту довідок про результати проведеної експертної роботи за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження" в НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області та НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, був доволі значний. Так, в 2011 році на початку ексертної роботи надійшло 31 замовлення, 2012 - 48 замовлень, 2013 - 32 замовлення, 2014 - 47 замовлень, тобто простежувався зріст запитів, при навантаженні на експерта-психолога більше 2-3 досліджень (експертиз) на місяць. Наразі зрозуміло, що їх кількість може бути ще більшою з урахуванням сьогодення та рівня професіоналізму теперішніх судових експертів психологів в системі Експертної служби МВС України.

В 2012 році видано інформаційного листа: Назаров О.А. Судебная практика использования результатов психофизиологической экспертизы (исследования) с использованием полиграфа в Украине. Інформаційний лист. - Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. - 31 с. на якій отримано позитивну рецензію викладача - наставника і видатного поліграфолога, інженера розробника поліграфів Трофимова Тимофія Федоровича з метою започаткування на рівні державних науково-дослідних установ України проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

На теперішній час сформульовано експертні питання, які можуть бути винесені на вирішення психологічної експертизи із застосуванням поліграфа:

1. Чи наявна у підекспертного психологічна установка на приховування (спотворення) орієнтовною інформації пов'язаної з обставинами скоєного злочину (вказується фабула справи)?

2. У разі якщо у підекспертного наявна психологічна установка на приховування (спотворення) орієнтовною інформації пов'язаної з обставинами скоєного злочину, то з якими обставини справи вона пов'язана?

На протязі 2011-2013 року було підготовлено та видано низьку наукових публікацій роз'яснувального та просвітницького характеру щодо залучення судового експерта - психолога на запити судів, зацікавлених державних органів:

1. Назаров О.А. Пам’ятка слідчого щодо орієнтовного переліку питань, які виносяться на вирішення судово-психологічної експертизи. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

2. Назаров О.А. Пам’ятка працівника прокуратури про залучення судового експерта – психолога на етапі досудового провадження у справах відносно батьків, за ст..166 КК України (злісне невиконання обов’язків). Інформацій-ний лист . - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 6 с.

3. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо призначення судово-психологічної експертизи в кримінальному, цивільному та адміністративному судочинству. Інформаційний лист. - Миколаїв: НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, 2011. - 10 с.

4. Назаров О.А. Памятка об использовании в практической деятельности областных, городских центров социальных служб для семьи, детей и молодежи возможностей психологической экспертизы в отношении лиц малолетнего, несовершеннолетнего возраста. Информационное письмо. – Одесса: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, 2012. – 6 с.

5. Назаров О.А. Пам’ятка слідчого Служби безпеки України щодо напрямів використання спеціальних психологічних знань під час проведення досудового розслідування. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2012. – 6 с.

6. Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо нормативно-правової обґрунтованості проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2013. – 15 с.

Дієва та ефективна просвітницька робота з суддями, прокурорами, співробітниками органів внутрішніх справ сприяла неодноразовому нагородженню судового експерта Назарова Олега Анатолійовича почесними грамотами Національної школи суддів України та іншими відомчими знаками заохочення МВС.

За період з 1994 по 2018 роки Назаров Олег Анатолійович проходив службу в органах внутрішніх справ (1994-2015) та Національній поліції України (2015-2018), де обіймав посади в УМВС України в Миколаївській, Одеській областях, МВС України (центральний апарат), Національній поліції (центральний апарат): психолога (керівник служби) Миколаївського міського управління, оперуповноваженого Управління карного розшуку, старшого психолога (керівник служби) Управління державної служби охорони, головного експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (Миколаївська область), начальника сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Одеській області, заступника начальника міськрайонних відділів органів внутрішніх справ (Новоодеський, Очаківський райони Миколаївської області), начальника Центру практичної психології при УМВС України в Миколаївській області, заступника начальника науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного інституту МВС України, головного психолога (з функцією проведення досліджень на поліграфі) Національної поліції України. В 2018 році Назаров О.А. став пенсіонером Національної поліції України, має спеціальне звання - полковник поліції (2014), загальний стаж експертної роботи (залучення у якості експерта) з 2000 року. 

В березні 2020 року Назаров О.А. став акредитованим тренером Національної школи суддів України з проведення тренінгів по напрямках судової експертизи і досліджень на поліграфі.

В серпні 2020 року рішенням директорки Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Ткаченко Н.О. судового експерта психолога Назарова Олега Анатолійовича було зараховано до складу секції судово-психологічної експертизи Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України, а 01 грудня 2020 року наказом Міністра юстиції України № 4171/5 Назаров Олег був зарахований до складу керівного органу (Президії) Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України як представник громадської організації судових експертів «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка».

Крім того, з вересня 2018 року організована діяльність Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, а також підтримується активність наукового online журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці». 

Висновки. Маємо надію, що складений вперше комплексний іспит у липні 2020 року в Міністерстві юстиції України, Назаровим Олегом Анатолійовичем, як фахівцем не державних експертних установ, буде сприяти виникненню та розвитку нової сторінки в галузі застосування судової психології на замовлення зацікавлених осіб "приватними" атестованими судовими експертами в нашій державі.

Контактний телефон для замовлення психологічних експертиз (досліджень), у тому числі із застосуванням поліграфа за міжнародними стандартами - 093 476 72 60. Загальний стаж проведення психологічних експертиз на замовлення зацікавлених органів, осіб з 2000 року.

Наразі триває науково-дослідна робота в сфері судово-експертної діяльності з провідними науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, а саме: Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз щодо стандартизації діяльності судових експертів та Харківським науково-дослідним іститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса щодо науково-правових експертних напрацювань в рамках судово-експертної реформи тощо.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).