Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1659

22 липня 2020 року Тарас Безпалий, адвокат підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, а також заступник голови Комітету Асоціації правників України з кримінального та кримінально-процесуального права, член Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області, керуючий партнер, адвокат АО «Безпалий та партнери» на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook навів офіційні відповіді Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського міського центру судово-психіатричної експертизи щодо не можливості проведення в Україні психологічних досліджень невербальної поведінки для встановлення тотожності осіб, зображених у відеозаписах з причини відсутності науково обгрунтованої методики з вказаного питання.

Зі слів адвоката (пряма мова): "12.12.2019 на брифінгу Міністерства внутрішніх справ України було зазначено про те, що є багато доказів та зараз зазначають лише про відкриття публіці лише 5%. 22.05.2020 слідство завершило досудове розслідування та відкрило стороні захисту всі матеріали, що вмістились в 38 томів. Оцінку всім доказами дасть пізніше Шевченківський районний суд під час розгляду справи по суті. Але, єдиним основним доказом є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії (проводиться лише в трьох країнах світу, відсутня методика, відсутні "чорні скриньки", низька доказова якість) й експертиза портретно-психологічна (КНДІСЕ, експерти Ірхін та Семенець). Цікавим є те, що саме про цю експертизу вказують високопосадовці, як на самий беззаперечний доказ причетності Кузьменко до вчинення вбивства Павла Шеремета. Проте, коли адвокати звернулись до ряду провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти 2 відео неможливо, бо це протирічить самому предмету експертизи, відсутня методика".

Нище наводяться пояснення причин щодо не можливості проведення психологічних досліджень невербальної поведінки для встановлення ФІЗИЧНОЇ тотожності осіб, зображених у відеозаписах, а саме наступні обмеження в діяльності експертів - психологів:

1. Згідно інформації відповідно до п. 6.4 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за № 53/5 (зі змінами та доповненнями), завданнями психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи: 1) індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, 2) емоційних реакцій та станів, 3) закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей. Тобто ідентифікаційні завдання щодо встановлення індивідуальної тотожності, зокрема, встановлення тотожності особи, зображеної на відеозаписах, за її невербальною поведінкою судово-психологічною експертизою не вирішуються. 

2. Питання дослідження невербальної поведінки особи за матеріалами відеозапису можуть вирішуватися в рамках судово-психологічної експертизи, але ж визначити тотожність осіб в такий спосіб не є можливим. На даний час відсутні науково обґрунтовані, а також атестовані та впроваджені в експертну практику методики психологічного дослідження невербальної поведінки особи для встановлення тотожності осіб за матеріалами відеозапису. 

3. Орієнтовний перелік питань, що вирішуються при проведенні судово-психологічної експертизи наведений у розділі VI Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у чинній редакції).

4. Методика ідентифікації особи за криміналістичними ознаками ходи у експертів-психологів судових установ системи МОЗ України відсутня.

5. Поставлене питання «Чи одна і та сама особа або різні особи зображені у відеозаписах..» відноситься до завдань портретної експертизи та вирішується під час дослідження анатомічних (статичних) ознак, що характеризують будову голови та обличчя особи. При цьому «криміналістичний аналіз ходи» експертами з портретних досліджень не проводиться, оскільки особливості ходи відносяться до функціональних (динамічних) ознак особи. Проведення «ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної, психологічної експертизи за криміналістичного аналізу ходи)» та вирішення питання «Чи одна і та сама особа або різні особи зображені у відеозаписах..» не відповідає завданням, переліченим у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України № 53/5 від 08.10.98 (із змінами і доповненнями).

За інформацією директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Наталії ТКАЧЕНКО (лист Міністерства юстиції України № 9477/13518-33-20-6.3 від 09.06.2020), Міністерство юстиції України розглянуло скаргу адвоката в інтересах Кузьменко Ю.Л. від 05.05.2020 №547 (вх. від 14.05.2020 № 13518-33-20) щодо можливого допущення судовими експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертизи (далі - Київський НДІСЕ) Ірхіним Ю.Б. та Семенцом А.В. порушення вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз під час виконання висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної, психологічної експертизи та криміналістичного аналізу ходи) від 11.12.2019 № 28255/19-35/33653/19-61 (далі - Висновок) в частині психологічного дослідження.

Відповідно до пункту 2, 3, 4 розділу VI Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (далі - Положення), на засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК), яке відбулося 01.06.2020 були винесені подання щодо порушення дисциплінарних проваджень відносно судових експертів Київського НДІСЕ Ірхіна Ю.Б. та Семенця А.В.

Згідно з пунктом 6 розділу VI Положення, у разі порушення дисциплінарного провадження дисциплінарна палата ЦЕКК може прийняти рішення про витребування пояснення у судового експерта та/або проведення аналізу висновку експерта, інформація в якому с предметом оскарження, з метою перевірки відповідності висновку вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз та доручити здійснення аналізу члену (членам) дисциплінарної палати ЦЕКК або науково-дослідній установі судових експертиз.

За результатами розгляду подань та доданих до них документів дисциплінарною палатою ЦЕКК було прийнято рішення про відкриття дисциплінарних проваджень стосовно судових експертів Ірхіна Ю.Б. та Семенця А.В.; витребування у них пояснень, та доручити здійснення аналізу Висновку (в частині психологічного дослідження) члену дисциплінарної палати ЦЕКК.

Про рішення, прийняте за наслідком розгляд ДП ЦЕКК щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів адвокату, який порушив скаргу буде повідомлено додатково.

Інші відповіді на запити надані Міністерством юстиції України.

Для довідки: СПРАВА ШЕРЕМЕТА: УМОВНО ДОВЕДЕНО. Текст експертизи, який отримало “Слідство.Інфо”. - URL: https://www.slidstvo.info/articles/sprava-sheremeta-umovno-dovedeno/  

Спільнота науковців «Активісти антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» у 2016 році започаткували напередодні Дня науки в Україні церемонію присудження відзнаки «Академічна негідність року»: відкрите народне голосування у формі колективного оціночного судження та висловлювання. Відзнаки є реакцію наукової спільноти на негативні кейси в науковому середовищі. В рамках загальної відзнаки створено Номінацію «Фальсифікатор-2020». Фальсифікація наукових досліджень та експертних висновків — доволі поширене порушення академічної доброчесності. В 2021 році одним із номінантів в Номінації «Фальсифікатор-2020» було обрано експертів КНДІСЕ, зокрема Юрія Ірхіна — за портретно-психологічну експертизу у справі Шеремета, побудовану не на методиці, а на особистій думці експерта (саме такий висновок міститься у відповіді Мін’юсту на запит адвокатів). - https://zn.ua/ukr/science/chorna-mitka-vid-krolika-rodzhera.html 

31 серпня 2020 Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України поставила крапку у справі щодо розгляду скарги на судових експертів психологів Ірхіна Ю.Б. та Семенця А.В. (відео) https://expertize-journal.org.ua/all-news/2680-distsiplinarna-palata-tsentralnoji-ekspertnoji-kvalifikatsijnoji-komisiji-pri-ministerstvi-yustitsiji-ukrajini-postavila-krapku-u-spravi-shchodo-rozglyadu-skargi-na-sudovikh-ekspertiv-psikhologiv-irkhina-yu-b-ta-sementsya-a-v-video 

Сафонов А.А., Булгаков В.Г., Варченко И.А. Криминалистическое исследование динамических признаков человека: история и современное состояние // ОБЩЕСТВО И ПРАВО • 2010 • № 3 (30). С. 250-257. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-issledovanie-dinamicheskih-priznakov-cheloveka-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie/pdf Зеркало: https://cutt.ly/xa61ljL 

Бирюков В.В., Бирюкова Т.П. Идентификация человека по объективным отображениям внешности: современное состояние и перспективы // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 1А. С. 180-188. DOI: 10.34670/AR.2020.92.1.022. - URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2020-1/23-biryukov.pdf Зеркало: https://cutt.ly/Ha61DdI 

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).