Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1106

Друзі, колеги в понеділок 19 жовтня 2020 року в Україні відбудеться важлива подія в професійній діяльності «недержавних» судових експертів. Буде проходити Всеукраїнська науково-практична конференція - дискусія «Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України». Дистанційна участь в конференції можлива за посиланням на Ютуб-каналі конференції - https://www.youtube.com/channel/UCiZTKex-PoqWP2Gjf3vDJTA?reload=9. На теперішній час судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ виконюють 26 видів судової експертизи, якими охоплено 48 експертних спеціальностей відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів»» (зі змінами внесеними наказом Міністерства юстиції України № 337/5 від 03.02.2020).

Довідково: згідно частини 1 статті 7 (Суб’єкти судово-експертної діяльності) Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом {Частина перша статті 7 в редакції Законів № 2147-VIII від 03.10.2017, № 187-IX від 04.10.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020}.

Метою Всеукраїнської науково-практичної конференції - дискусії є обговорення у спільноті атестованих судових експертів, які не є фахівцями державних спеціалізованих установ демонополізації всіх напрямків судової експертизи та зміцнення незалежності статусу судових експертів недержавних установ для створення корпусу професійних фахівців у якості альтернативи та підвищення змагальності з державними спеціалізованими експертними установами.

8 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України до 31 грудня 2020 року має розробити законопроекти та внести на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз.

Протягом 2020 року Міністерством юстиції України та Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" було проведено низьку науково-практичних заходів (круглий стіл, фахові комунікації із зацікавленими сторонами) щодо проблем реформування судово-експертної діяльності в державі:

1) круглий стіл «Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя» (6-7 лютого 2020, м. Харків).

2) фахові комунікації із зацікавленими сторонами в м. Києві (Міністерство юстиції України) за напрямками: «Експерт чи судовий експерт» (14.07.2020), «Суб’єкти судово-експертної діяльності» (20.07.2020), «Доступ до професії судового експерта» (23.07.2020), «Відкриття текстів методик проведення судових експертиз для загального доступу» (27.07.2020), «Самоврядування судових експертів» (04.08.2020).

Проте, головною темою і досі в Україні залишається врегулювання питання самоврядування судових експертів з огляду на той факт, що в державі існують атестовані судові експерти державних спеціалізованих установ та атестовані судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. Проблемність питання полягає у кількісному співвідношенні вказаних типів експертів та специфічності діяльності, яка фактично і впливає на різний рівень організації та цілі самоврядування.

Діяльність державних експертів регулюється нормативними документами тих міністерств та центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать установи, що здійснюють судово-експертну діяльність в яких вони працюють. Фінансування діяльності експертів державних установ відбувається за рахунок коштів Державного бюджету. В країні на теперішній час приблизно більше 5000 атестованих державних судових експертів. Діяльність іншого типу атестованих судових експертів, які не є працівниками державних установ регулюється Міністерством юстиції України відповідними наказами. Їх кількісний склад не перевищує станом на жовтень 2020 року - 520 судових експертів. Тобто співвідношення біля 10 : 1 не є справедливим для того щоб говорити про рівність прав всіх членів майбутньої самоврядувальної організації судових експертів у разі її створення за принципом об’єднання всіх під одним «дахом» і державних і не державних судових експертів в Україні та не існування монополізації судової експертизи як сфери діяльності з боку держави.

На теперішній час судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ виконують такі види судової експертизи, як:

1. Інженерно-транспортна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.1 Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, 10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів, 10.3 Дослідження деталей транспортних засобів, 10.4 Транспортно-трасологічні дослідження.

2. Експертиза безпеки життєдіяльності. Види експертних спеціальностей: 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

3. Будівельно-технічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів.

4. Земельно-технічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками.

5. Пожежно-технічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки.

6. Комп’ютерно-технічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

7. Оціночно-будівельна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд.

8. Залізнично-транспортна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.11 Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди, 10.12 Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту, 10.13.1 Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії, 10.13.2 Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії.

9. Оціночно-земельна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.14 Оцінка земельних ділянок.

10. Гірничотехнічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах.

11. Дорожньо-технічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.16 Дорожньо-технічні дослідження.

12. Телекомунікаційна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

13. Електротехнічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування.

14. Інженерно-екологічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.19 Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля.

15. Експертиза з питань землеустрою. Види експертних спеціальностей: 10.20 Дослідження з питань землеустрою.

16. Електротранспортна експертиза. Види експертних спеціальностей: 10.21 Дослідження міського електричного транспорту.

17. Експертиза технічного стану ліфтів. Види експертних спеціальностей: 10.22 Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації.

18. Економічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, 11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій, 

19. Товарознавча експертиза. Види експертних спеціальностей: 12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів.

20. Транспортно-товарознавча експертиза. Види експертних спеціальностей: 12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу, 12.3 Оцінка судноплавних засобів, 12.4 Оцінка літальних апаратів.

21. Експертиза військового майна. Види експертних спеціальностей: 12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння.

22. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Підвиди судової експертизи у сфері інтелектуальної власності:

22.1. Експертиза літературних і художніх творів. Види експертних спеціальностей: 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, тощо, 13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних).

22.2. Експертиза фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення. Види експертних спеціальностей: 13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення.

22.3. Експертиза винаходів і корисних моделей. Види експертних спеціальностей: 13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями.

22.4. Експертиза промислових зразків. Види експертних спеціальностей: 13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками.

22.5. Експертиза сортів рослин. Види експертних спеціальностей: 13.5.1 Дослідження, пов’язані із сортами рослин.

22.6. Експертиза комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень. Види експертних спеціальностей: 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

22.7. Експертиза комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій. Види експертних спеціальностей: 13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями.

22.8. Експертиза економічна у сфері інтелектуальної власності. Види експертних спеціальностей: 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

23. Психологічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 14.1 Психологічні дослідження.

24. Мистецтвознавча експертиза. Види експертних спеціальностей: 15.1 Мистецтвознавчі дослідження.

25. Гемологічна експертиза. Види експертних спеціальностей: 17.1.1 Дослідження дорогоцінного каміння, 17.1.2 Дослідження діамантів, 17.1.3 Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження, 17.1.4 Дослідження напівдорогоцінного каміння, 17.1.5 Дослідження декоративного каміння.

26. Ветеринарна експертиза. Види експертних спеціальностей: 18.1 Ветеринарні дослідження.

Конфіренція-дискусія проводиться також на виконання Указу Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019 року щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз в державі.

Крім того, триває Всеукраїнське Інтернет опитування щодо майбутнього розвитку судової експертизи. Оргкомітет заходу ЗАПРОШУЄ ВАС ДОЛУЧИТИСЬ, ХТО ЦЬОГО ЩЕ НЕ ЗРОБИВ ТА ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ у «Громадському Всеукраїнському Інтернет-опитуванні: реформа судової експертизи» за Інтернет-посиланням: https://forms.gle/9spbzbYEsBNQA37n7 

Організаційний комітет конференції для довідок: 

067 441 85 07, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - ГО «ВННДЕС»,

067 959 99 96, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - Ісакович Богдана Михайлівна, Голова ГО «ВННДЕС»

050 315 43 86, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - Ярослав Юрій Юрійович, к.ю.н., доц., ГО «ВННДЕС»

093 476 72 60, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - Назаров Олег Анатолійович, к.психол.н., доц., КІІВП НУ «ОЮА»

Орієнтовні теми виступів 17 доповідачів на конфіренції-дискусії (у виступах можливі корегування). За результатами проведення конференції планується видання збірника тез (замовлення збірника за телефоном 067 441 85 07 або електроною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.):

1. Саморегулювання - найважливіша умова розвитку недержавної, (приватної) судової експертизи

Ярослав Юрій Юрійович – доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, стаж експертної практики 38 років.

2. Проблеми формування кадрового забезпечення суб'єктів судово-експертної діяльності

Стародубов Ігор Вадимович, Президент Союзу експертів України, Директор відокремленого структурного підрозділу ДП «Інформаційні судові системи» «Центр судової експертизи та експертних досліджень» Державної судової адміністрації, кандидат юридичних наук, судовий експерт, патентний повірений, оцінювач, експертний стаж біля 15 років.

3. Реформа судово-експертної системи. Два аспекти: приватний і державний

Круть Олександр Васильович, директор «Центру судових експертиз «Альтернатива», Голова Громадської організації «Асоціація незалежних судових експертів України» експертний стаж 40 років.

4. Результати громадського Всеукраїнського Інтернет-опитування "Реформа судової експертизи: державні експертні установи та "приватні" атестовані судові експерти в Україні"

Назаров Олег Анатолійович, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, кандидат психологічних наук, доцент, судовий експерт психолог, стаж експертної практики 20 років.

5. Державна судова експертиза і рецензування висновку експерта як засоби забезпечення принципу змагальності сторін у кримінальному судочинстві України

Авдєєва Галина Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України, експертний стаж 23 роки.

6. Стандартизація судово-експертної діяльності

Татарнікова Оксана Олександрівна, заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук.

7. Шляхи підвищення ефективності підготовки фахівців, яки мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта

Кисіль Наталія Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, експертний стаж 10 років. 

8. Типові недоліки та помилки у висновках експертиз торговельних марок

Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, кандидат юридичних наук, судовий експерт вищого кваліфікаційного класу, експертний стаж біля 40 років.

9. Міжнародна правова експертиза та незалежна судова експертиза в Україні: проблемні аспекти

Пампуха Геннідій Генадійович, голова комітету судової експертизи Асоціації адвокатів України, правління ГО "Всеукраїнська експертна палата", директор ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз».

10. Електронна платформа як сучасний адміністративно-розпорядчий сервіс здійснення судово-експертної діяльності

Морозова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, судовий експерт, експертний стаж біля 20 років.

11. Шляхи трансформації підготовки недержавних (приватних) судових експертів під кутом зору впровадження в державі самоврядування

Ісакович Богдана Михайлівна, голова ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», стаж роботи в експертній установі з 1980 року.

12. Можливості експертного забезпечення адвокатської практики на основі Закону України «Про судову експертизу»

Волочай Сергій Павлович, фахівець (експерт) психолог, стаж залучення у якості експерта в судочинстві біля 25 років.

13. Проблемні питання здійснення оплати судовим експертам, які не є працівниками державних експертних установ, за проведення судових експертиз, виконання яких не є їх службовим обов’язком

Зеленіна Євгенія Володимирівна, судовий експерт, експертний стаж 3 роки.

14. Реформування призначення комплексних експертиз, в частині врегулювання питання їх проведенням одним експертом

Гавриш Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, судовий експерт, стаж більше 15 років, Хомутенко Денис Геннадійович, судовий експерт, експертний стаж біля 10 років.

15. Шляхи забезпечення принципу незалежності судової експертизи

Бочкарьова Емілія Іванівна, кандидат економічних наук, судовий експерт, експертний стаж 20 років, Бочкарьов Денис Олександрович, кандидат економічних наук, судовий експерт, експертний стаж 12 років.

16. Міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи

Шейко Олександр Миколайович, аудитор, судовий експерт, експертний стаж 19 років.

17. Проблеми кримінолого - релігієзнавчої експертизи

Палій Максим Валерійович, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, доцент.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).