Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 860

Конгресвумен Марсі Каптур як співголова групи підтримки України у Палаті представників США, закликала президента України Володимира Зеленського відновити виконання своїх зобов’язань із проведення реформ в Україні. 13 березня 2021 року пройшов XI з'їзд партії «Слуга Народу». Як відомо, 8 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України до 31 грудня 2020 року мав розробити законопроєкти та внести на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз.

Проте, станом на березень 2021 року жодного законопроєкту в Верховній Раді України щодо виконання Указу Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» в частині внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз - зареєстровано не було.

Громадські організації судових експертів заявляють про небажання Міністерства юстиції України дерегулювати сферу судової експертизи в бік надання повноцінних повноважень самоврядувальним професійним організаціям судових експертів та створити в Україні - професійну незалежну від держави судову експертизу. В Україні і досі присутня державна монополія в цьому питанні - кількість не державних судових експертів складає 516 осіб (кількість приватних судових експертів щороку в державі зменшується, що підтверджується офіційною статистикою за останні 7 років (2013-2020 роки). В 2020 році кількість приватних судових експертів є найнищою за весь цей час), кількість державних судових експертів 5 777 осіб. Сумна констатація - повноцінний доступ до професії судового експерта в Україні - не відбувся. 

12 березня 2021 року в Києві пройшов круглий стіл на тему «Існування державних та приватних експертів в умовах нерівного підходу регулятора до визначення їх статусу». Організаторами круглого столу виступили громадські організації судових експертів ВГО «Союз експертів України», «Всеукраїнська експертна палата», «Асоціація незалежних судових експертів України». Обговорювані питання на заході були надзвичайно важливі для галузі судової експертизи - це реформування сфери судової експертизи та наслідки невжиття заходів зі сторони регулятора для мінімізації розбіжностей у правовому регулюванні статусу державного та приватного експерта, що ставить останнього у вкрай нерівні умови як у доступі до професії, так і в реалізації своїх професійних функцій.

Діяльність держави постійно перебуває у полі критики з боку міжнародних інституцій, у тому числі Європейського суду з прав людини (справа «Анатолій Руденко проти України» від 17.04.2014), саме за монопольну політику в судово-експертній діяльності, відсутність повноцінного розвитку «приватної» судової експертизи, починаючи від організації навчання і закінчуючи недержавним контролем за здійсненням якості судових експертиз «приватними» експертами саме з боку самоврядувальних організацій, які є більш дієвими в плані чутливості до авторитету приватних судових експертів та запитів на розвиток недержавної судової експертизи в Україні.

В Керівних принципах щодо ролі призначення судом експертів у судових процесах держав – членів Ради Європи, які затверджені Єврокомісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) на 24 пленарному засіданні, яке відбулось 11-12.12.2014 року, про незалежність (прим. - недержавність) експерта згадується в різних формулюваннях 17 разів (прим. - коментар до статті, автор: Юрій Ярослав, екс-директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, 27.12.2020).

19 жовтня 2020 року в місті Києві пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція-дискусія «Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України». Організаторами конференції виступила громадська організація судових експертів «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» та інші громадські організації судових експертів України, вищі навчальні заклади держави. Захід відбувався в очно-дистаційному режимі та налічував 125 учасників - глядачів online трансляції конференції та 17 досвідчених виступаючих - науковців, судових експертів, керівників експертних установ. На заході були представлені результати всеукраїнського соціологічного дослідження проведеного серед суб’єктів судово-експертної діяльності на тему: «Реформування судової експертизи в Україні: майбутні шляхи розвитку» [10]Опитування проведено з метою обговорення проблених загально-концептуальних питань чинного законодавства в цій галузі та виконання Указу Президента України від 08.11.2019 року №837/ 2019. Проте, впровадження результатів соціологічного опитування, так і залишились декларативним. 

Четвертий рік поспіль Законом України «Про Державний бюджет» зупиняється дія частини 2 статті 18 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII в частині розміру посадових окладів державних судових експертів, якою передбачено, що працівникам державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта, посадові оклади повинні встановлюватися в розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. За інформацією адвокатів та реєстру судових рішень, ще орієнтовно з 2017 року, мають місце випадки, коли державні судові експерти державних спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ почали в порушення антикорупційного законодавства «підробляти» у поза робочий час в приватних компаніях - юридичних особах, які організовують проведення судових експертиз на комерційній основі на замовлення зацікавлених фізичних або юридичних осіб, шляхом залучення державних експертів як фахівців на підставі договорів. Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону у тому числі і державним судовим експертам, забороняється: займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

За інформацією Демократичної сокири від 8 березня 2021 року, експертам судово-психіатричної експертизи, в 2021 році припинили виплачувати заробітну плату [8], а проведення судово-психіатричних експертиз в Україні взагалі відбувається у спосіб, мало схожий на законний. Про цю ситуацію не пишуть великі ЗМІ, але організація пробує донести вказану інформацію до максимальної кількості людей. Експерти - психіатри Києва надіслали владі листи з повідомленням про те, що припиняють роботу.

Щодо Міністерства внутрішніх справ України, то серед державних експертів проводяться інколи «побори». Так, за інформацією видання MyCity в березні 2021 року працівників Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України [9] «попросили» написати заяву про перерахунок одноденної зарплати в профспілку МВС. А якщо вони цього не зроблять, натякнули, що можуть покарати. З досвіду інших областей - залишити без премії. Про яку незалежність судової експерта у відповідності до Закону України «Про судову експертизу» в цьому разі можна говорити в Україні, коли керівники державних спеціалізованих установ фактично можуть тримати судових експертів, підлеглих працівників, як залежних?

Зразок заяви, який вимагають писати судових експертів в Міністерстві внутрішніх справ за інформацією працівника експертної служби МВС України [11].

На додаток, 27 січня 2021 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 52-р було скорочено цілий науково-дослідний інститут судових експертиз в Донецькій області, який за кількістю проведених судових експертиз в IV кварталі 2020 році посів почетне третє місце серед семи відповідних експертних установ Міністерства юстиції [6] у порівнянні з кількістю виконаних експертиз за 2020 рік - п'яте з найменьшою кількістю працівників серед інших інститутів - 67.

Наслідком скорочення без робочих місць було залишено біля 15 атестованих судових експертів з різних напрямів експертних спеціальностей. За інформацією Секретаріату Кабінету Міністрів України розробником розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 52-р «Про реорганізацію Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції» є Міністерство юстиції України.

Висновок. Аналіз динаміки кількості призначених судових експертиз за період 2015-2019 роки вказує, що спостерігається постійна тенденція до зростання попиту на залучення спецільних знань в судочинстві України та призначення судових експертиз. Однак, при відсутності належного фінансування з боку держави цієї галузі, інертності у запуску  повноцінної самоврядувальної діяльності судових експертів - фактично виникла стагнація всієї галузі судової експертизи в Україні, оскільки держава змінювати вищевказану ситуацію не бажає, а незалежна недержавна судова експертиза в державі працювати по застарілим стандартам не може!

Перелік використаних джерел:

1. Чому Байден ще не подзвонив Зеленському? - видання Politico спілкувалось з експертами, джерелами в уряді США - https://ukrainian.voanews.com/a/baiden-zelenskyi-rozmova/5813343.html 

2. XI з'їзд партії «Слуга Народу» - https://youtu.be/hukXGe3e2xg 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 52-р «Про реорганізацію Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/52-2021-%D1%80#Text 

4. Проєкти Законів України «Про судово-експертну діяльність» - через терни до зірок або складний шлях усунення недоліків з метою виконання Указу Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» - https://expertize-journal.org.ua/normativnie-documenti/4001-proekti-zakoniv-ukrajini-pro-sudovo-ekspertnu-diyalnist-cherez-terni-do-zirok-abo-skladnij-shlyakh-usunennya-nedolikiv-z-metoyu-vikonati-ukaz-prezidenta-ukrajini 

5. Умови для державних та приватних експертів мають бути рівними! - http://seu.in.ua/2021/03/umovy-dlya-derzhavnyh-ta-pryvatnyh-ekspertiv-mayut-buty-rivnymy/ 

6. ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ - https://minjust.gov.ua/m/4-kvartal-2020-roku 

7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №837/2019 від 8 листопада 2019 року Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави - https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 

8. Експерти Києва надіслали владі листи з повідомленням про те, що припиняють роботу. Їм місяцями не виплачують зарплати. Їхні установи не фінансують - https://www.facebook.com/426507261147892/posts/1185530571912220 

9. В Николаеве с работников экспертно-криминалистического центра собирают «добровольные» взносы в профсоюз МВД - https://mycity.mk.ua/news/548096 

10. Результати соціологічного дослідження методом online-опитування (CAWI) серед суб’єктів судово-експертної діяльності на тему "Реформування судової експертизи в Україні: майбутні шляхи розвитку", яке було проведено протягом вересня-жовтня 2020 року - https://expertize-journal.org.ua/normativnie-documenti/3403-rezultati-sotsiologichnogo-doslidzhennya-metodom-online-opituvannya-cawi-sered-sub-ektiv-sudovo-ekspertnoji-diyalnosti-na-temu-reformuvannya-sudovoji-ekspertizi-majbutni-shlyakhi-rozvitku-2 

11. Зразок заяви, яку вимагають писати судових експертів в МВС для перерахування грошей - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=950278932379274&set=p.950278932379274&type=3 

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).