Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1668

В новостной заметке приведен текст замечаний и предложений к проекту Закона Украины «О дополнении части 1 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно определения понятия специальные знания)» (№ 3679 от 22 ноября 2013 года) составленный правовым управлением Верховного Суда Украины. Целью предлагаемого законопроекта является законодательное определение понятия специальные знания, которое используется в процессе досудебного расследования и судебного разбирательства в ходе назначения и проведения судебной экспертизы. Обоснованием такой необходимости служит тезис о неоднозначное толкование понятия «специальные знания» субъектами досудебного расследования в понимании части первой статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса Украины (язык оригинала - украинский).

Текст замечаний и предложений. Проаналізувавши положення проекту Закону України «Про доповнення частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (щодо визначення поняття спеціальні знання)» (реєстр. № 3679 від 22 листопада 2013 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Семенюком А.О. (далі – законопроект), вважаємо за необхідне зазначити нижченаведене.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, його метою є законодавче визначення поняття спеціальні знання, яке використовується у процесі досудового розслідування і судового розгляду. Обґрунтуванням такої необхідності слугує теза про неоднозначне тлумачення поняття «спеціальні знання» суб’єктами досудового розслідування в розумінні частини першої статті 71 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку з цим законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 3 Кримінального процесуального кодексу України пунктом 27 такого змісту: «Спеціальні знання – це система незагальновідомих, незагальнодоступних, науково обґрунтованих і практично апробованих знань, теоретично і прикладного характеру, в галузі науки, техніки, мистецтва, отриманих унаслідок спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації, самоосвіти, наукової діяльності, досвіду практичної роботи за спеціальністю, що не становлять професійних знань суб’єкта доказування і використовуються з метою одержання доказової та орієнтуючої інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні у випадках і в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України».

Однак слід зауважити, що поняття «спеціальні знання» також вживається і в інших статтях Кримінального процесуального кодексу України, а саме в частині першій статті 69, частинах другій та четвертій статті 101, а також в інших нормативно-правових актах, зокрема, в Цивільному процесуальному кодексі України (пункт 2 частини другої статті 22, частина перша статті 53, частина перша статті 54), в Кодексі адміністративного судочинства України (пункт 3 частини другої статті 29, частина перша статті 66, частина перша статті 67, частина перша статті 81), в Законі України «Про судову експертизу» (частина перша статті 1, частина друга статті 16) тощо.

Проаналізувавши зазначені положення, можна зробити висновок, що спеціальними знаннями повинен володіти експерт з метою надання висновків та спеціаліст з метою надання усних консультацій та письмових роз’яснень по справі.

Враховуючи викладене, вважаємо, що поняття «спеціальні знання» має бути уніфікованим для всіх процесуальних кодексів та не потребує різного розуміння для кожного виду процесу.

Крім того, запропоноване законопроектом визначення є недосконалим, оскільки в ньому вжито слова «незагальнодоступні» та «незагальновідомі», які суперечать основним принципам інформаційних відносин стосовно відкритості та доступності інформації (частина перша статті 2 Закону України «Про інформацію»).

Разом з тим, прийняття вказаного законопроекту в запропонованій редакції призведе до неможливості призначення експертиз у кримінальному провадженні, оскільки наявність подібного визначення спеціальних знань ставитиме під сумнів компетентність експерта з точки зору їх наявності.

З урахуванням наведеного вважаємо, що законопроект не може бути підтриманим та підлягає відхиленню.

Интернет - карточка законопроекта Проект Закона о дополнении части 1 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно определения понятия "специальные знания").

 

По материалам http://www.scourt.gov.ua

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).