Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 220

23 липня 2013 року Міністерство юстиції України своїм наказом № 1473/5, затвердило персональний склад редакційної ради нового науково-практичного журналу «Судова експертиза» в Україні. Наказ було створено з метою забезпечення випуску науково-практичного журналу «Судова експертиза». Контроль за виконанням цього наказу Міністр юстиції України залишив за собою. До складу редакційної колегії були включені знані науковці, судові експерти та керівники експертних установ, в тому числі із Російської Федерації - заступник начальника Російського федерального центру судової експертизи при Міністерстві юстиції Російської Федерації Епштейн Вадим Аркадійович (за згодою). Журнал був випущений в двох номерах в 2014 році, більше випусків не організовувалось. Відповідно до частини 4 статті 8 Закону України «Про судову експертизу» Міністерство юстиції України забезпечує в Україні видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика та судова експертиза», який випускається на теперішній час Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Бібліографічний опис: СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА : наук.-практ. журн. / голов. ред. Л. М. Головченко. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2014 . - Виходить двічі на рік.

Засновником науково-практичного журналу «Судова експертиза» стали Міністерство юстиції України та ТОВ «Видавничий Дім «Ін Юре».

«Актуальність такого видання очевидна: основним нашим завданням на сьогодні є захист прав людини та посилення ролі правосуддя, яке залежить у тому числі і від належного механізму доказування», - наголосив під час презентації Максим Райко, заступник Міністра юстиції України.

За його словами, представлення на шпальтах журналу авторитетних міжнародних практик, а також обмін досвідом та ведення дискусій додадуть ваги новому виданню і актуалізують його.

«Ідея цього видання – інформувати широкі кола читачів про сучасний стан судової експертизи як в Україні, так і в світі. Головне для нас – адаптувати вітчизняну експертизу до новітніх технологій, щоб ми могли вправно вирішувати найскладніші завдання, які час від часу стоять перед цим специфічним видом експертизи», - повідомила Людмила Головченко, начальник управління експертного правосуддя Міністерства юстиції України.

На сьогодні в Україні здійснюють близько 80 видів судової експертизи: криміналістичної, економічної, психологічної, будівельної, графологічної, балістичної, мистецтвознавчої тощо.

І якщо перший номер журналу присвячений темі криміналістичної експертизи, то уже в наступних йтиметься про балістичну та експертизу авторського права.

«Ми повинні посилювати захист прав та свобод людини. І судова експертиза у цьому процесі – найефективніший засіб доказовості та доведення справедливості», - резюмував Олександр Святоцький, науковий редактор журналу «Судова експертиза», академік НАпН України, доктор юридичних наук, професор.

До персонального складу редакційної ради науково-практичного журналу «Судова експертиза» було включено:

1. Лукаш Олена Леонідівна - Міністра юстиції України, кандидат юридичних наук (голова редакційної ради),

2. Ємельянова Інна Іванівна - перший заступник Міністра юстиції України, заслужений юрист України (заступник голови редакційної ради),

3. Святоцький Олександр Дмитрович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (науковий редактор) (за згодою),

4. Головченко Людмила Миколаївна - начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України (головний редактор),

5. Ткаченко Наталія Миколаївна - начальник відділу науково-методичного забезпечення Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України (відповідальний секретар),

6. Бордюгов Леонід Григорович - заступник директора з наукової роботи Донецького НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук,

7. Бочарова Ольга Станіславівна - завідувач лабораторії криміналістичних досліджень документів і почерку Науково-практичного центру Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії інформаційних технологій,

8. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович - старший науковий співробітник Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор економічних наук, професор,

9. Гамов Дмитро Юрійович - завідувач відділом, експерт з трасологічних та балістичних досліджень Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України,

10. Горецька Анастасія Миколаївна - судовий експерт з психологічних досліджень Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат психологічних наук,

11. Джавадян Арташес Сергійович - директор Національного бюро експертиз Республіки Вірменія (за згодою),

12. Епштейн Вадим Аркадійович - заступник начальника Російського федерального центру судової експертизи при Міністерстві юстиції Російської Федерації (за згодою),

13. Железняк Наталія Анатоліївна - директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук,

14. Квєтнєвська Малгожата - заступник директора Центральної криміналістичної лабораторії поліції Республіки Польща (за згодою),

15. Клименко Ніна Іванівна - доктор юридичних наук, професор (за згодою),

16. Коваленко Олена Валеріївна - перший заступник директора Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України, доктор економічних наук, професор,

17. Коновалова Віолета Омелянівна - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою),

18. Крайнєв Петро Павлович - завідувач лабораторії Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор наук в галузі права, кандидат економічних наук, член-кореспондент академії технологічних наук України,

19. Крецу Георгій - директор Національного центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Молдова (за згодою),

20. Кулініч Олександр Васильович - заступник директора Центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Казахстан (за згодою),

21. Курильова Олена Франтишківна - директор Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат хімічних наук,

22. Придиба Володимир Тарасович - провідний судовий експерт з автотехнічних досліджень Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат технічних наук,

23. Притика Юрій Дмитрович - доктор юридичних наук, професор (за згодою),

24. Пушенко Олександр Григорович - заступник директора Департаменту - начальник Управління систематизації законодавства Міністерства юстиції України, заслужений юрист України,

25. Рувін Олександр Григорович - директор Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України,

26. Саганяк Олена Олександрівна - провідний науковий співробітник, експерт з біологічних досліджень Кримського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат біологічних наук,

27. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна - заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук,

28. Стельмах Ольга Миколаївна - заступник начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України,

29. Суджашвілі Нугзар Кобаєвич - начальник управління Головного управління судової експертизи Міністерства внутрішніх справ Республіки Грузія (за згодою),

30. Шабля Олександр Миколайович - завідувач відділом, експерт з фоноскопічних та комп'ютерних досліджень Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України, кандидат технічних наук,

31. Шепітько Валерій Юрійович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, іноземний член Російської академії природничих наук, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою).

Нормативні документи:

Наказ Міністерства юстиції України від 23.07.2013 № 1473/5 «Про затвердження персонального складу редакційної ради науково-практичного журналу «Судова експертиза» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1473323-13#Text 

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).