Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1938

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень протягом 2016-2021 років через незаконні дії керівництва експертів МВС України, судами було стягнуто з НДЕКЦ МВС України в областях, колишнім  або працюючим працівникам (експертам) НДЕКЦ, яких було незаконно звільнено чи притягнуто до дисциплінарної відповідальності або скоєно інші неправомірні дії керівництвом НДЕКЦ, які призвели до потреби у зверненні експертів НДЕКЦ до суду - грошові кошти на загальну суму більше 360 тисяч гривень. З них 214 тисяч 247 гривень 64 копійки з Миколаївського НДЕКЦ (2020-2021 роки, за незаконне звільнення), 155 тисяч 636 гривень 18 копійок з Одеського НДЕКЦ (2019, 2020 роки, за незаконне звільнення, за незаконне притягнення до дисцинарної відповідальності),  31 тисяча 271 гривня 60 копійок з Харківського НДЕКЦ (Закону № 108 рік, за не донарахування доплати вихідної грошової допомоги за повних 12 років служби), більше 280 тисяч гривень з Луганського НДЕКЦ (2016, 2017 роки, за не нарахування грошової винагороди експертам НДЕКЦ), 94 тисячі 533 гривні 12 копійок з Миколаївського НДЕКЦ (2016 рік, за не нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні) - всі рішення судів набрали законної сили. 

За період з 2016 по 2021 роки з причини скоєння можливих протиправних дій з боку керівництва експертів МВС, в судах розглядалися позовні заяви більше 30 працівників (експертів) НДЕКЦ в областях згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру судових рішень, стану розгляду справ, OpenDataUA: 

1) Величко Олександр Сергійович, завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Миколаївського НДЕКЦ МВС України, про незаконне звільнення та не поновлення на посаді. Доведена кількість робочих днів вимушеного прогулу - 584. З причини незаконного звільнення та доведених робочих днів вимушеного прогулу, стягнуто з Миколаївського НДЕКЦ - 214 тисяч 247 гривень 64 копійки. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ судом задоволені частково (адміністративна справа № 490/2721/18), 

2) Андрейко Андрій Анатолійович, головний судовий експерт сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України, про поновлення на посаді. Доведена кількість робочих днів вимушеного прогулу - 831. З причини не поновлення на посаді та робочих днів вимушеного прогулу, стягнуто з Одеського НДЕКЦ - 153 тисячі 982 гривні 58 копійок. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволено в повному обсязі (адміністративна справа № 815/70/16),

3) Новак-Кривчук Руслан Васильович, заступник завідувача відділу - завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України, про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення. З причини незаконного видання наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, стягнуто з Одеського НДЕКЦ - 1 тисяча 653 гривні 60 копійокПозовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволені частково (адміністративна справа № 820/1808/16), 

4) Дерман Микола Андрійович, начальник сектору № 2 відділу техніко-криміналістичного забезпечення ОВС НДЕКЦ при ГУМВС в Харківській області, про не донарахування вихідної допомоги при звільненні. З причини не донарахування доплати вихідної грошової допомоги за повних 12 років служби, стягнуто з Харківського НДЕКЦ МВС України - 31 тисяча 271 гривня 60 копійок. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволені частково (адміністративна справа № 521/13223/16-ц),

5) Ткаченко Ольга Володимирівна, старший експерт сектору авто товарознавчої експертизи та експертизи вартості інженерно-технічної, екологічної та товарознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУ МВС України в Луганській області та експерти цього ж НДЕКЦ: 2) Фомінова Марина Сергіївна, 3) Коновченко Володимир Миколайович, 4) Радченко Роман Вікторович, 5) Шадлер Наталія Володимирівна, 6) Циганський Андрій Вікторович, 7) Крапівцев Олександр Олександрович, 8) Мороз Юрій Володимирович, 10) Сердюков Сергій Єгорович, 11) Татаринцев Андрій Євгенович, 12) Гнилицька Тетяна Володимирівна (позовна заява судом повернута, не усунуті недоліки), 13) Кузьо Ганна Геннадіївна, 14) Носенко Олександр Миколайович, 15) Позаченюк Едуард Ігорович, 16) Хоренко Едуард Васильович, 17) Калініченко Олександр Сергійович, 18) Ковальський Сергій Сергійович, 19) Шелест Андрій Андрійович, 20) Дубровін Максим Вадимович, 21) Толкачов Володимир Григорович, 22) Носаль Олександр Федорович, 23) Попітченко Оксана Анатоліївна, 24) Денисенко Роман Миколайович, 25) Бєліков Віталій Володимирович, 26) Повертайло Дмитро Миколайович, 27)  Драньов Максим Сергійович, 28) Ганзеєв Вячеслав Леонідович, 29) Іванін Юрій Борисович, 30) Пуговкін Андрій Андрійович, 31) Шаляпін Михайло Володимирович, про стягнення винагороди. З причини не отримування грошової винагороди у зв'язку із нереєстрацією кредиторської заборгованості щодо виплати коштів за винагороду експертам, стягнуто з Луганського НДЕКЦ МВС України - 17 тисяч 714 гривень 74 копійки (Ткаченко О.В.), 16 тисяч 510 гривень 17 копійок (Фоміна М.С.), 6 тисяч 174 гривні 83 копійки (Коновченко В.М.), 32 тисячи 678 гривень 55 копійок (Радченко Р.В.), 23 тисячі 692 гривні 11 копійок (Шадлер Н.В.), 14 тисяч 531 гривні 87 копійок (Циганський А.В.), 21 тисяча 961 гривня 06 копійок (Крапівцев О.О.), 22 тисячі 652 гривні 86 копійок (Мороз Ю.В.), 25 тисяч 199 гривень 79 копійок (Сердюков С.Є.), 18 тисяч 314 гривень 37  копійок (Татаринцев А.Є.), 10 тисяч 977 гривень 37 копійок (Кузьо Г.Г.), 17 тисяч 873 гривні 82 копійки (Носенко О.М.), 21 тисяча 445 гривень 51 копійка (Позаченюк Е.І.), 14 тисяч 959 гривень 08 копійок (Хоренко Е.В.), 17 тисяч 457 гривень 80 копійок (Калініченко О.С.) відповідно тощо. Позовні вимоги експертів НДЕКЦ задоволені частково (адміністративні справи № 812/303/17 та № 812/383/17, № 812/1313/16, № 812/169/17, № 812/171/17, № 812/98/17, № 812/91/17, № 812/80/17, №  812/363/17, № 812/309/17, № 812/1610/16, № 812/92/17, № 812/97/17, № 812/170/17, № 812/190/17 тощо). Керівництво Луганського НДЕКЦ в ситуації масового звернення підлеглих експертів до суду, зайняло позицію заперечення виплати правомірної винагороди експертам, не відвідування судових засідань та взагалі перестало направляти в суд будь-які пояснення щодо обставин порушення прав підлеглих експертів НДЕКЦ.

6) Чернега Юрій Олександрович, начальник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Миколаївській області, про невиплату одноразової грошової допомоги при звільненні. З причини не отримання у зв'язку з протиправною бездіяльністю керівництва НДЕКЦ одноразової грошової допомоги при звільненні, стягнуто з Миколаївського НДЕКЦ МВС - 94 тисячі 533 гривні 12 копійок (адміністративна справа № 667/9248/15-а667/9248/15-а).

7) Касян Марина Віталіївна, судовий експерт сектору одорологічних досліджень відділу біологічних досліджень Вінницького НДЕКЦ МВС України, про визнання протиправним та скасування рішення, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. З причини задоволення позовних вимог в повному обсязі в суді першої інстанції, в апеляційної інстанції між сторонами була укладна мирова угода і рішення суду першої інстанції було визнано не дійсним (адміністративна справа № 802/4026/15-а).

8) Борбель Інна Василівна, головний бухгалтер Миколаївського НДЕКЦ МВС України, про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівник НДЕКЦ відмовився від позовних вимог, надав заяву з проханням залишити позовну заяву без розгляду (цивільна справа № 488/435/17), 

9) Кормош Олександр Васильович, заступник директора - завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Закарпатського НДЕКЦ МВС України, про незаконне звільнення, в задоволенні позовних вимог експерта НДЕКЦ відмовлено повністю (цивільна справа № 807/1477/17).

10) Бірюкова Оксана Миколаївна, начальник відділу спеціальних видів НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізьській області, про несплачену суму грошового забезпечення за два місяця, виходячи з розміру грошового забезпечення після звільнення,  в задоволенні позовних вимог експерта НДЕКЦ відмовлено повністю (адміністративна справа № 808/981/16).

Фактично всі позовні вимоги працівників (експертів) НДЕКЦ та прийняті судові рішення по ним, переглядалися Верховним Судом:

1) Постанова Верховного Суду від 13 березня 2019 року по справі № 815/70/16 щодо поновлення на посаді Андрейко А.А. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/80481657,

2) Постанова Верховного Суду від 09 березня 2021 року по справі № 490/2721/18 щодо незаконного звільнення Величко О.С. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439416,

3) Постанова Верховного Суду від 22 грудня 2020 року у справі № 521/13223/16-ц щодо незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності Новак-Кривчук Р.В. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/93794609,

4) Постанова Верховного Суду від 22 травня 2019 року у справі 308/701/18 щодо незаконного звільнення Кормош О.В. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/82156855.

Правові позиції Верховного Суду щодо порушень, які скоювало керівництво експертів МВС України різних рівнів відносно експертів НДЕКЦ: 

1) Притягнення до дисциплінарної відповідальності у виді догани в період тимчасової непрацездатності, є незаконним та порушує вимоги ч.1 ст.148 КЗпП України,

2) Керівництво експертів МВС у разі скорочення посади експерта повинно виконати вимоги ч. 2 ст. 40, ч.3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, посаду якого було скрочено, шляхом запропонування йому наявної на підприємстві роботи, тобто вакантної посади чи роботи за відповідною професією чи спеціальністю або іншої вакантної роботи, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

3) Частиною другою статті 40 цього Кодексу встановлено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Згідно з частинами першою та третьою статті 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. Верховний Суд України в постановах від 04 березня 2014 року (справа № 21-8а14), від 27 травня 2014 року (справа № 21-108а14), від 28 жовтня 2014 року (справа № 21-484а14) сформулював правову позицію, згідно з якою ліквідація юридичної особи публічного права має місце у випадку, якщо в розпорядчому акті органу державної влади або органу місцевого самоврядування наведено обґрунтування доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такої відмови. У разі ж покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган, мова йде фактично про реорганізацію. Таким чином, встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи (організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає зобов'язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи.

4) Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону № 2262 та п. 10 Постанови № 393 особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням. Вказані вище нормативно-правові акти однозначно передбачають, що така допомога виплачується одноразово та за кожний повний календарний рік служби. Аналогічні правові позиції з цього приводу викладено в ухвалах Вищого адміністративного суду від 11.09.2014 р. в справі № 2а/2470/628/12 (К/800/10301/13) та від 10.09.2013 р. справі № 2а-18/11/2470 (К /9991/29017/11).

5) Відповідно до пункту 2 наказу від 23.07.2014 № 719 «Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям), льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та водіям автотранспортних засобів Національної гвардії України». Винагороду виплачувати за час, обрахований із дня фактичного початку участі в операціях і заходах, зазначених у пункті 1 цього наказу, до дня завершення такої участі, в поточному місяці за минулий на підставі наказів командирів (начальників) органів військового управління (військових частин, закладів, установ, організацій) (командирам (начальникам) - наказів вищих командирів (начальників), начальників органів внутрішніх справ. Згідно до вимог статті 2 Закону № 108 в структуру заробітної плати входять: основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. На підставі викладеного, сума винагороди, встановлених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», входить до структури заробітної плати.

6) Відповідно до п. 10 Постанови КМУ № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

НАКИПІЛО: Відкритий лист експерта ДНДЕКЦ МВС України керівництву Експертної служби МВС України: про «палочну» систему, про «замовні» експертизи, про маніпулювання зарплатою експертів керівництвом, про плинність кадрів серед експертів тощо - https://expertize-journal.org.ua/all-news/5384-vidkritij-list-eksperta-dndekts-mvs-ukrajini-kerivnitstvu-ekspertnoji-sluzhbi-mvs-ukrajini-pro-palochnu-sistemu-pro-zamovni-ekspertizi-pro-manipulyuvannya-zarplatoyu-ekspertiv-kerivnitstvom-pro-plinnist-kadriv-sered-ekspertiv-toshcho 

08 липня 2021 року пройшов круглий стіл в ДНДЕКЦ МВС України, під час якого керівництво Експертної служби МВС висловилося проти розширення повноважень судових експертів та зменшення прав керівників над управлінням експертами - https://expertize-journal.org.ua/all-news/5344-08-lipnya-2021-roku-projshov-kruglij-stil-v-dndekts-mvs-ukrajini-pid-chas-yakogo-kerivnitstvo-ekspertnoji-sluzhbi-mvs-vislovilosya-proti-rozshirennya-povnovazhen-sudovikh-ekspertiv-ta-zvuzhennya-prav-kerivnikiv-nad-upravlinnyam-ekspertami

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).