Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 922

19 листопада 2021 року відбулась чергова робоча зустріч учасників законодавчих ініціатив щодо судово-експертної реформи у Верховній Раді України за участю народного депутата України, заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Максима Павлюка. На зустрічі були присутні всеукраїнські громадські організації судових експертів та представники Міністерства юстиції України (Наталія Ткаченко, Олена Стадник). Від ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» Олег Назаров, ВГО «Союз експертів України» Ігор Стародубов, Дмитро Беззубов, а також представники ГО «Національна асоціація судових експертів України» Ігор Лисюк, Андрій Коструб. ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» з 2018 року на постійній основі займається законодавчою ініціативою щодо вдосконалення діяльності судових екпертів та включена Комітетом з питань правоохоронної діяльності до внутрішньої бази Комітету громадських організацій та незалежних експертів для залучення на добровільних засадах до законотворчої діяльності в Верховній Раді України (лист Комітету Верховної Ради України від 10.10.2019 № 04-27/13-348). В 2019 році у тому числі за активної участі ГО «ВННДЕС» було скасовані так звані «правки Лозового» та прийняті в діючій редакції Закона № 187-IX від 04.10.2019 зміни до статей 243, 244 КПК України.

19 листопада 2021 року в Комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України на засіданні були представлені два законопроекти, які підготовлені вказаними вище громадськими організаціями та які пропонуються у якості альтернативних до основного, який раніше був поданий та зареєстрований Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства юстиції України 05 листопада 2021 року.

Основні акценти альтернативних законопроектів полягають в наступному:

1) ГО «Національна асоціація судових експертів України» пропонує створити єдиний державний орган при Кабінеті Міністрів України, який буде опікувать експертною роботою в країні - Національну експертну службу України, яка повинна об’єднати всі існуючі державні експертні служби Мінюсту, МВС, СБУ, МОЗ тощо та запровадити єдині підходи в проведенні судових експертиз та оформленні висновку експерта. Також пропонується запровадити електронний документообіг серед експертів, підписання висновку експерта електронним цифровим підписом тощо. Крім того, планується надати право приватному експерту укладати договори оренди технічного обладнання, яке стоїть на балансі в державних експертних установах. Запровадити вказані зміни ГО пропонує шляхом прийняття нового закону України, який буде мати назву «Про судову експертизу та самоврядування судових експертів».

2) Інший законопроект, який був підготовлений спільно ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» та ВГО «Союз експертів України», пропонує підсилену роль приватних судових експертів, створення системи самоврядування судових експертів в Україні, збереження існуючих професійних експертних громадських організацій, надавши їм Міністерством юстиції статус - громадської організації судових експертів та право самостійно утворювати експертно-кваліфікаційні, дисциплінарні комісії, організовувати спільно з закладами освіти навчання судових експертів, їх підвищення кваліфікації. Міністерство юстиції за законопроектом буде розробляти стратегію та програми розвитку громадських організацій судових експертів і подавати їх на затвердження Кабінету Міністрів України, систематично відстежувати та аналізувати потреби в галузі судових експертиз, вносити пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки громадських організацій судових експертів тощо. У положеннях законопроекту пропонується також дозволити навчальним закладам, які мають відповідну ліцензію на освітню діяльність, організовувати навчання судових експертів за експертними спеціальностями, наприклад у Національної академії внутрішніх справ створювати експертно-кваліфікаційні комісії для присвоєння кваліфікації судових експертів з обов’язковою участю у їх складі діючих судових експертів та спеціаліста у галузі права. Крім того, окремі статті присвячені підсиленню захисту судового експерта від незаконного впливу на його діяльність з боку правоохоронних органів, сторонніх осіб шляхом проведення стосовно судового експерта оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, введення права на проведення таких дій виключно з дозволу суду. Також буде заборонятися ототожнювати судового експерта зі стороною захисту чи обвинувачення та здійснювати дисциплінарне провадження стосовно судового експерта лише в особливому порядку. Крім того, в статтю 347 Кримінального кодексу України вводиться доповнення щодо кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна судового експерта. Запровадити вказані зміни ГО пропонує шляхом оновлення діючого Закону України «Про судову експертизу».

Народний депутат України Максим Павлюк запевнив, що кількість законопроектів надалі збільшиться та законотворча робота буде вимагати зустрічей всіх учасників на підкомітетах, комітетах, парламентських слуханнях для підготовки єдиного законопроекту, який би врахував думки всіх зацікавлених сторін.

Всі учасники засідання були згодні, що судові експерти повинні будувати свою діяльність за міжнародними стандартами, в тому числі ISO, ASTM щодо якості та порядку виконання експертиз, акредитації випробувальних лабораторій в яких ці експертизи проводяться.

Серед недоліків при проведенні судових експертиз представниками всіх ГО називались:

- затягування випуску експертиз в державних установах через не обгрунтовано тривале візування висновків, супровідних документів у керівників,

- «заробітчанство» державних судових експертів у вигляді пошуку платних судових експертиз,

- незмінне зменшення кількості приватних судових експертів на протязі останніх років (фахівці уходять з професії),

- відсутність незалежності в діяльності експерта,

- відсутність запобіжників в роботі державних судових експертів, які працюють при правоохоронних органах,

- недостатнє фінансування державних судово-експертних установ,

- не включення Міністерством юстиції до законопроекту № 6284 від 05.11.2021 розділу щодо соціального захисту державних судових експертів тощо.

Представники Міністерства юстиції в цілому погоджувались з вказаними вище недоліками та в одночас заперечували можливість створення єдиної експертної служби в державі з причини відсутності одностайної думки інших міністерств та відомств; демонстрували побоювання надавати самостійність приватним судовим експертам; захищали керівників державних судово-експертних установ щодо ведення ними діяльності; вказували на неналежне фінансування судово-експертних установ з боку держави; констатували, що ці установи фактично виживають за рахунок платних судових експертиз; підтримали ініціативу підвищити захист діяльності судових експертів та в черговий раз обіцяли сприяти формуванню однакових прав для приватних та державних судових експертів.

В цілому можна зробити підсумок по проведеному засіданню, що розуміння питання формування незалежності приватних судових експертів, як того вимагає і Європейський суд з прав людини, набуває в Україні все більшого значення. 

З листопада 2019 року в Україні триває судово-експертна реформа яка була ініційована 8 листопада 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським одночасно з підписанням Указу Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України до 31 грудня 2020 року мав розробити законопроєкти та внести на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз.

Існуючи картки законопроектів щодо судово-експертної реформи на офіційному сайті Верховної Ради України станом на 25 листопада 2021 року:

1. Проект Закону про судово-експертну діяльність

Номер, дата реєстрації: 6284 від 05.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України

Ініціатор(и) законопроекту: Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України

Головний комітет: Костін А.Є. Комітет з питань правової політики

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/hTOGLmg 

2. Проект Закону про судово-експертну діяльність. Редакція законопроекту: Альтернативний

Номер, дата реєстрації: 6284-1 від 19.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту: Костін Андрій Євгенович (IX скликання), Совгиря Ольга Володимирівна (IX скликання), Божик Валерій Іванович (IX скликання), Фріс Ігор Павлович (IX скликання), Бабій Роман Вячеславович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Дирдін Максим Євгенович (IX скликання), Торохтій Богдан Григорович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання).

Головний комітет: Костін А.Є. Комітет з питань правової політики

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/eTOGM9y 

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення експертизи

Номер, дата реєстрації: 6285 від 05.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України

Ініціатор(и) законопроекту: Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України

Головний комітет: Іонушас С.К. Комітет з питань правоохоронної діяльності

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/1TOG9aC  

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи. Редакція законопроекту: Альтернативний

Номер, дата реєстрації: 6285-1 від 19.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту: Костін Андрій Євгенович (IX скликання), Совгиря Ольга Володимирівна (IX скликання), Павліш Павло Васильович (IX скликання), Фріс Ігор Павлович (IX скликання), Бабій Роман Вячеславович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Дирдін Максим Євгенович (IX скликання), Торохтій Богдан Григорович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання), Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання)

Головний комітет: Іонушас С.К. Комітет з питань правоохоронної діяльності

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/xTOG44r 

5. Проект Закону про судово-експертну діяльність та самоврядування судових експертів. Редакція законопроекту: Альтернативний

Номер, дата реєстрації: 6284-2 від 22.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту: Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Клочко Андрій Андрійович (IX скликання), Торохтій Богдан Григорович (IX скликання), Кузнєцов Олексій Олександрович (IX скликання), Крейденко Володимир Вікторович (IX скликання), Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання)

Головний комітет: Костін А.Є. Комітет з питань правової політики

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/rTZAfDb 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу". Редакція законопроекту: Альтернативний

Номер, дата реєстрації: 6284-3 від 23.11.2021

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту: Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Кузнєцов Олексій Олександрович (IX скликання), Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання), Хоменко Олена Вікторівна (IX скликання)

Головний комітет: Костін А.Є. Комітет з питань правової політики

URL картки законопроекту: https://cutt.ly/sTZAcKS 

Нагадуємо, 23 листопада 2021 у Верховній Раді України зареєстрований законопроект щодо судово-експертної реформи за участю науковців, експертів Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки та головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).