Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 891

Громадська організація "Асоціація слідчих суддів України" створена в грудні 2014 року на базі Київського районного суду м. Одеси. Керівник організації - голова Київського районного суду м. Одеси Сергій Анатолійович Чванкін. Діяльність Громадської організації поширюється на всю територію України. Метою діяльності організації є систематизація та узагальнення практики діяльності слідчих суддів Одеської області та інших регіонів України; проведення аналізу отриманої в результаті такої діяльності інформації, з метою вироблення конкретних пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавства, яке регулює здійснення слідчими суддями судового контролю тощо.

Крім вказаних напрямів діяльності громадсько організації вона також здійснює:

- звернення з конкретними пропозиціями до суб'єктів законодавчої ініціативи з метою внесення відповідних змін до Законів України, а також до органів державної влади з відповідними пропозиціями про зміну інших нормативних документів, що регулюють здійснення судового контролю;

- сприяє та бере участь у розробці та реалізації правових та соціальних проектів, аналітичних програм, інших заходів, спрямованих на виконання цілей діяльності Громадської організації.

КПК України забезпечує значне розширення функції судового контролю за досудовим розслідуванням, а функції слідчого судді на цій стадії можна умовно розділити на кілька груп:

- Розгляд питань, які стосуються застосування, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження (у тому числі й запобіжних заходів);

- Нагляд за дотриманням законності в питаннях затримання особи та утримання її під вартою;

- Надання дозволів на вчинення окремих слідчих дій під час досудового розслідування;

- Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;

- Вирішення питань щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник та щодо направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи;

- Функції слідчого судді в межах міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

- Винесення ухвал щодо призначення судових експертиз та залучення судових експертів за клопотаннями сторін кримінального провадження. 

Керівні органи громадської організації складються з:

Голова (керівник) - Чванкін Сергій Анатолійович (керівник)
                                      Савицький Віталій Анатолійович

Заступник голови - Тонконоженко Микола Миколайович

Членів правління:
                                   - Іванчук Вадим Миколайович
                                   - Борщов Ігор Олексійович
                                   - Федулеєва Юлія Олександрівна

Юридична адреса: 65080, Одеська обл., м. Одеса, Київський р., вул. Варненська, буд. 3-б

Телефон для звізку: +380674838165

Інтернет-сайт організації: https://www.kievskiysud.od.ua/assu 

 2 апреля 2020

Новини