Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1121

Українські адвокати мають право пройти процедуру реєстрації в Реєстрі іноземних адвокатів в Польщі як країні Євросоюзу. Вища школа адвокатури НААУ 19 грудня 2022 року опублікувала статтю під назвою "Здійснення адвокатської діяльності: досвід Польщі" в якому розкрито механізм здійснення адвокатської діяльності в республіці Польща як країни Євросоюзу українським адвокатом та процедуру реєстрації в Реєстрі іноземних адвокатів. Підтвердити свій український диплом про вищу юридичну освіту можна в Університеті Адама Міцкевича в Познані.

Текст статті. 23 червня 2022 року Україна набула статусу кандидата у члени Європейського Союзу, відповідно євроінтеграційні прагнення обумовлюють значимість вивчення досвіду функціонування інституту адвокатури в країнах-ЄС як провідного правозахисного інституту. Особливу практичну цінність становить дослідження вимог, що висуваються до осіб, які хочуть набути статус адвоката, та можливість іноземних правників практикувати на теренах ЄС.

Однією з перших країн, яка створила умови для працевлаштування українських адвокатів, стала Польща. Національна асоціація адвокатів України 2 березня оприлюднила відповідну інформацію, яка описує процедуру доступу для заняття адвокатською діяльністю в Польщі. Зокрема, для внесення до списку адвокатів необхідна довідка про те, що іноземний адвокат зареєстрований в Україні як особа, уповноважена на здійснення адвокатської діяльності. До заяви також має додаватися завірена копія документа, що підтверджує громадянство заявника.

Правовий статус адвокатури та вимоги, які ставляться до осіб, які хочуть набути статус адвоката у Польщі, встановлені Законом «Про адвокатуру» від 26 травня 1982 року. Згідно зі статтею 65 Закону, до Реєстру адвокатів може бути вписаний той, хто:

1) має бездоганну репутацію і своєю поведінкою до цього часу заслуговує на належне здійснення адвокатської діяльності;

2) користується усіма громадянськими правами і має повну дієздатність на укладення угод;

3) здобув вищу юридичну освіту у Республіці Польща і отримав ступінь магістра або має правничу освіту, яка визнається у Республіці Польща;

4) пройшов у Республіці Польща адвокатську аплікацію (стажування) і склав адвокатський іспит.

Законом передбачені винятки щодо проходження адвокатської аплікації і складання адвокатського іспиту, зокрема, для професорів і докторів юридичних наук; осіб, які щонайменше 3 роки займали посаду юриста або старшого юриста Генеральної Прокуратури Казначейства або працювали судовим приставом; осіб, які працювали суддею, прокурором, юристом чи нотаріусом; осіб, які здали суддівський або прокурорський іспит після 1 січня 1991 року або нотаріальний іспит після 22 квітня 1991 р. та протягом 5 років 23 перед складанням внеску до єдиного реєстру адвокатів, вцілому не менше 3 років: працювали судовим та прокурорським експертом, cекретарем суду… працювали в органах державної влади чи в державних організаційних одиницях і виконували дії, які вимагають правових знань пов’язаних безпосередньо із написанням проектів законів, розпоряджень або правових актів місцевого права…

До адвокатського іспиту без проходження адвокатської аплікації (стажування) допускаються:

1) доктори юридичних наук;

2) особи, які протягом щонайменше 4 років у період не більше ніж 6 років до подання заяви про допуск до іспиту були працевлаштовані на посаді судового секретаря, старшого судового секретаря, помічника прокурора, помічника судді або працювали у Верховному Суді, Конституційному Трибуналі або в міжнародному судовому органі, особливо у Конституційному Суді Європейського Союзу або у Європейському Суді з прав людини і виконували завдання, що відповідали посаді помічника судді;

3) особи, які після закінчення навчання на юридичному факультеті закладу вищої освіти протягом періоду щонайменше 4 років у період не пізніше ніж 6 років до подання заяви про допуск до іспиту виконували діяльність, що потребує юридичних знань за трудовим договором або за цивільно-правовим договором, діяльність безпосередньо пов’язану з наданням правової допомоги, адвокатом або юридичним радником;

4) особи, які після закінчення навчання на юридичному факультеті закладу вищої освіти протягом щонайменше 4 років у період не довший ніж 6 років до подання заяви про допуск до іспиту працювали в управліннях органів публічної влади і виконували роботу, що вимагає юридичних знань, безпосередньо пов’язану із наданням правової допомоги для цих управлінь;

5) особи, які склали суддівський, прокурорський, нотаріальний або іспит судового виконавця; 6) особи, які працювали на посаді радника або старшого радника Генеральної прокуратури.

Внесення особи, яка отримала позитивний результат з адвокатського іспиту, до реєстру адвокатів відбувається за її заявою, на підставі рішення відповідної окружної ради адвокатів, враховуючи місце проходження адвокатської юридичної практики, місце проживання, місце подання заяви.

Після внесення до Реєстру адвокатів адвокат визначає своє професійне місцезнаходження і повідомляє про це відповідну окружну раду адвокатів не пізніше ніж в термін 30 днів перед днем визначення професійного місцезнаходження.

Що стосується здійснення юридичної практики іноземними адвокатами, така передбачена Законом «Про надання правової допомоги іноземними правниками у Республіці Польща» від 5 липня 2002 року.

Законом надаються дефініції іноземного правника, правника із Європейського Союзу, правника із іншої держави, зокрема:

Іноземний правник – це правник із країн Європейського Союзу та інших держав.

Правник із Європейського Союзу – особа, громадянин держави-члена Європейського Союзу, яка має право здійснювати юридичну практику, використовує одну з професійних назв, передбачених у державі-члені Європейського Союзу та зазначених у додатку до цього Закону.

Правник з іншої держави (для україньких адвокатів!!!!) – особа, негромадянин держави-члена Європейського Союзу, що має право здійснювати юридичну практику та використовує одну з передбачених національним законом професійних назв; особа, яка використовує одну з професійних назв, передбачених у державі-члені Європейського Союзу, що має право здійснювати юридичну практику, що відповідає за освітою, компетенцією та основними принципами організації та здійснення професійної діяльності професії адвоката або юрисконсульта.

У Республіці Польща іноземні правники мають право на ведення практики відповідно до вимог польського законодавства після внесення до одного з реєстрів іноземних правників, що ведуться одними з окружних адвокатських рад або окружних палат радників права.

Внесення до реєстру здійснюється за заявою заінтересованої особи, до якого додається свідоцтво, видане компетентним органом держави, про те, що ця особа уповноважена на здійснення адвокатської діяльності, а також документ, що засвідчує її громадянство.

Заява складається польською мовою. Решта документів, якщо вони не складені цією мовою, подаються разом з перекладом, засвідченим присяжним перекладачем (для україньких адвокатів!!!!).

Іноземний адвокат повинен пройти тестування на знання законодавства Польщі, тестування на знання польської мови (усної та письмової), а також подати документи, які підтверджують його особу, наявність закінченої юридичної освіти та право на заняття адвокатською практикою.

Звільнення від тестування на знання законодавства допускається за умови, якщо закордонний правник доведе, що він займався юридичною практикою в Польщі безперервно протягом останніх 3 років перед поданням документів.

За допуск до отримання права на юридичну практику в Польщі сплачується внесок, розмір якого змінюється щороку та розраховується від розміру мінімальної пенсії.

Законом відрізняються правила ведення адвокатської практики для правників із Європейського Союзу та правників із інших держав (для україньких адвокатів!!!!).

Правник із Європейського Союзу має право здійснювати адвокатську діяльність на постійній основі індивідуально, в адвокатській асоціації, цивільному партнерстві, товаристві з обмеженою відповідальністю, повному товаристві або партнерській компанії.

Правник з інших країн (для україньких адвокатів!!!!), займаючись професійною діяльністю на постійній основі, має право виключно надавати юридичні консультації та готувати юридичні висновки щодо національного законодавства своєї країни та міжнародного права – у межах, що відповідають професії адвоката. Останні можуть провадити діяльність лише у формі:

1) повного товариства, в якому партнерами є:

a) іноземні юристи або

b) адвокати або

c) юрисконсульти,

2) командитного товариства, в якому повними учасниками є виключно:

a) іноземні юристи або

б) адвокати або

в) юрисконсульти.

Джерела:

1. Закон Республіки Польща «Про адвокатуру» від 26 травня 1982 року. https://bit.ly/3FBynHm https://bit.ly/3V82093

2. Закон Республіки Польща «Про надання правової допомоги іноземними правниками у Республіці Польща» від 05 липня 2002 року. https://bit.ly/3FFhUBR

3. Адвокати Познані (Польща) надають практичну допомогу адвокатам України, що шукають прихистку в Польщі та хочуть бути включеними до реєстру адвокатів Польщі. https://bit.ly/3hyjoWG
Багатовимірність українсько-польського співробітництва: генезис, особливості та перспективи. https://bit.ly/3PCHqwv

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).