Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1985

За інформаією Державної судової адміністрації України, у липні 2016 року у структурі Державного підприємства «Інформаційні судові системи», що відноситься до сфери управління Державної судової адміністрації України, створено Департамент судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності (далі - Департамент). Основною метою діяльності Департаменту було визначено проведення судових експертиз та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності за дорученням органів досудового розслідування та суду, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб. До складу фахівців Департаменту увійшли 10 кваліфікованих атестованих судових експертів, що внесені до реєстру судових експертиз, з них 4 – кандидати наук. Враховуючи значну експертну завантаженість за іншими напрямами судових експертиз у державних спеціалізованих установах, що позначається на термінах проведення експертиз, а також розуміючи наявну потребу у швидкому та об’єктивному вирішені питань, що входять до меж компетенції експертів з інших напрямів судової експертизи, підприємством було прийнято рішення створити у державному підприємстві «Інформаційні судові системи» відокремлений структурний підрозділ «Центр судової експертизи та експертних досліджень» (далі – Центр) та розширити напрями експертної діяльності. Директор Центру судової експертизи та експертних досліджень - кандидат юридичних наук Стародубов Ігор Вадимович, а заступник директора Центру - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кісіль Наталія Валеріївна. Контактні дані: 03045, м.Київ, вул. Плещеєва, 10. Веб-сайт: https://expert.ics.gov.ua, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Телефони: (044) 207-35-55, Факс: (044) 207-35-40.

Нині Центром проводяться експертизи, як у сфері інтелектуальної власності, так і економічні, інженерно-технічні, товарознавчі, мистецтвознавчі, оцінка майна: оцінка обєктів у матеріальній формі, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав та обєкти інтелектуальної влансоті, рецнзування звітів про оцінку. Експертизи проводяться за дорученням органів досудового розслідування та суду; за зверненням учасників кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб. 

Основні види діяльності:

1) проведення судових експертиз призначених у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;

2) проведення судових експертиз на замовлення учасників кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ;

3) проведення експертних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень;

4) проведення консультацій із наданням консультаційних повідомлень з питань, що входять до спеціальних знань фахівців Центру, та виконання інших робіт за зверненнями правоохоронних органів і судів, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб;

5) проведення незалежної оцінки об’єктів у матеріальній формі та цілісних майнових комплексів, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів;

6) проведення науково-дослідної, науково-методичної та пошукової роботи, пов’язаної зі створенням нових та удосконаленням існуючих методів та методик проведення судових експертиз, та впровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;

7) розробка науково-методичних рекомендацій для найбільш ефективного використання спеціальних знань у діяльності правоохоронних органів та судів.

Фахівцями Центру можуть бути надані консультативні послуги з наступних питань:

- призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень;

- отримання фізичними та юридичними (в тому числі посадовими) особами доказової інформації, яка може бути використана при розгляді справ, в тому числі пов'язаних із - захистом прав інтелектуальної власності, під час досудового розслідування або вирішення спорів у судовому порядку;

- використання спеціальних знань у галузі мистецтвознавства;

- використання спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності;

- виявлення фактів порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права, комп’ютерні програми, винаходи та корисні моделі, знаки для товарів та послуг, промислові зразки, сорт рослин тощо;

- отримання інформації фізичними та юридичними особами про факти недобросовісного використання літературних творів (або їх частин, що мають самостійне значення) чи вчинення будь-яких інших дій, що можуть свідчити про наявність порушень авторських прав;

- набуття правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності;

- управління та використання об’єктів інтелектуальної власності з метою мінімізації оподаткування та розробки стратегії управління;

- використання заходів з економічної безпеки підприємств у напрямку стратегічного управління правами інтелектуальної власності;

- проведення аудиту об’єктів інтелектуальної власності для приватних компаній та бюджетних структур, а також розроблення методичних рекомендацій щодо проведення юридичного аудиту;

- використання оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та іншим особам в усній або письмовій формі;

- проведення рецензування звіту про оцінку майна;

- використання спеціальних знань фахівців Центру.

Фахівцями Центру можуть бути проведені на договірній основі науково-дослідні роботи, а саме:
- у галузі судової експертизи;
- сфери інтелектуальної власності;
- оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;
- інших питань.

Наукові статті заступника директору Центру судової експертизи та експертних досліджень Кісіль Н.В.:

1. Кісіль Н.В. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359391/

2. Кісіль Н.В. Перспективи розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у зв’язку з утворенням вищого спеціалізованого суду. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359388/ 

3. Кісіль Н.В. Практика використання спеціальних знань під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення фактів відтворення праць інших авторів у наукових творах. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359387/ 

4. Кісіль Н.В. Проблемні аспекти призначення та проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359386/ 

5. Кісіль Н.В. Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359367/ 

6. Кісіль Н.В. Встановлення фактів використання літературних творів при проведенні експертних досліджень. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359308/ 

Наукові статті начальника відділу економічних досліджень Центру Поліщук І.Ю.:

1. Поліщук І.Ю. Юріївна Щодо питання методичного забезпечення судово-експертної діяльності при визначенні матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на торговельні марки. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359019/ 

2. Полищук И.Ю. Как нельзя считать ущерб вследствие нарушения прав на ТМ. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359390/

3. Поліщук І.Ю. Незалежна оцінка майнових прав на використання НДДКР як об`єктів права ІВ. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359286/

Наукові статті підготовлені працівниками Центру:

1. Бегуш Н.В. (експерта відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності) Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових творів при проведенні судової експертизи. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359389/

2. Роль експертизи в процесі доказування порушень прав інтелектуальної власності: в контексті судової реформи. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/442084/ 

3. Порог материального ущерба для преступлений в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/418860/ 

4. Основні підходи вирішення експертних завдань при дослідженні літературних і художніх творів. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/410590/ 

5. Висновок експерта за новими процесуальними кодексами України у господарському та цивільному процесі. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/408128/ 

6. Экспертиза как средство доказывания обстоятельств о нарушении прав интеллектуальной собственности. Практика Украины. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/378304/ 

7. Експертиза як засіб доказування обставин про порушення прав інтелектуальної власності. Законодавчі ініциативи. - Режим доступу: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359391/ 


Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).