Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 934

27 червня 2018 року за інформацією U.S. Embassy Kyiv Ukraine закінчився 3-тижневий тренінг з проведення тестувань з застосуванням поліграфа, який відбувся за підтримки відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Заступник посла США в Україні Джорж Кент офіційно передав для Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України 20 поліграфів американської меделі Axciton та привітав 27 випускників з закінченням навчання, яке проводив відомий американський поліграфолог Чак Слапскі. Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski) – доктор кримінального судочинства та менеджменту. За 25 років служби в армії США пройшов шлях від спеціального агента – поліграфолога команди кримінальних розслідувань до асистента директора Інститут поліграфа Міністерства оборони США. Віце-президент і член ради директорів Американської Асоціації Поліграфологів.

На протязі 2016-2017 років посольство США в Україні вже організовувало підготовку 2 навчальних груп поліграфологів для державних структур України з залученням відомого білоруського поліграфолога Князєва Володимира Михайловича, який є головою громадської організації республіки Білорусь «Полиграфолог» та на протязі 2002-2007 років займався розробкою та вдосконаленням програми навчання фахівців-поліграфологів з адаптацією до особливостей професійної діяльності на пострадянському просторі на базі Академії МВС РБ і успішно залучався до проведення навчальних курсів поліграфологів для Ради Безпеки Федеративної Республіки Нігерія, Управління розвідки Монголії, а так само ряду країн СНД.

Проте, в США на теперішній час існують декілька варіантів навчання поліграфологів правоохоронних органів:

- базовий курс підготовки поліграфолога тривалістю 10-12 тижнів;

- поглиблений для вже працюючих поліграфологів поліграфологічний курс з сертифікацією 3 тижні;

та курс з відбору персоналу поліції (проведення скрінінгових перевірок з використанням поліграфа) 3 тижні.

Курс з підбору персоналу (скринінг) це 3-тижнева програма, що проводиться акредитованими Американською асоціацією поліграфологів (скор. - АРА) інструкторами - поліграфологами в США лише для поліцейських з акцентом на практичні заняття з використанням реальних випадків. По закінченню курсу учасники здають сертифікаційний екзамен "кадрового" поліграфолога. Цей курс призначений для тих, хто має практичний стаж роботи в правоохороних органах та займається кадровим відбором або має досвід у проведенні міжособистісних інтерв'ю / допитах. Він також може бути корисний для практикуючих поліграфологів, які хочуть вдосконалювати свої навички в конкретньому напрямку кадрової роботи - проведенні скрінінгових перевірок персоналу.

Дорожня карта поліграфолога, який пройшов лише базовий академічний курс без стажування та польових досліджень

За американськими у тому числі міжнародними (ASTM) поліграфологічними стандартами успішне проходження курсу поліграфологів ще не є закінченням навчання, оскільки слухачам після закінчення курсу надається термін тривалістю до 1-2 років для проходження стажування в цей час або проведення практичних досліджень (польової роботи) під наглядом досвідченого поліграфолога у кількості від 10 до 25 досліджень для кінцевого завершення програми навчання і отримання висновку про допуск до самостійної роботи поліграфолога.

Наступниим кроком є отримання права вступу в професійні громадські поліграфологічні організації, наприклад отримання членства в Американській асоціації поліграфів (APA), яке "молоді" поліграфологи отримувають тільки після проведення як мінімум 200 поліграфічних досліджень в продовж також 2-х років, після навчання з обов'язковим дотриманням з першого дня роботи міжнародного етичного стандарту поліграфолога, а саме стандарту ASTM E2065-11.

Крім того, "молоді" експерти - поліграфологи після закінчення базового навчання з метою підтримування своєї професійної компетентності і репутації в актуальному стані повинні постійно залишатися в курсі поточної поліграфологічної практики у світі та змін, що відбуваються у професії "поліграфолог" зокрема шляхом періодичного проходження курсів підвищення кваліфікації в рамках безперервної освіти. Так, необхідна кількість мінімальних годин навчання для підтримки професійної кваліфікації поліграфолога складає 40 академічних годин в продовж 2 календарних років, починаючи з дати завершення базового курсу і так кожні два роки в подальшому. Будь-яке підвищення кваліфікації повинно бути підтверджено належним чином оформленим сертифікатом, дипломом, свідоцтвом в якому зазначається (має бути зазначена) наступна мінімальна інформація згідно стандарту ASTM E2064-00 (2014)

1) назва організації, яка проводить підвищення кваліфікації, адреса і місце навчання,

2) прізвище інструктора(-ів), які проводять навчання, разом з анкетою інструктора(-ів),

3) дата (дати) навчання і прізвище, ім’я особи, яка пройшла навчання, 

4) кількість академічних годин, розбитих по модулям або предметам і опис(описи) відповідного курсу.