Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 545

В березні 2023 року Київським університетом інтелектуальної власності та права було проведено презентацію створеної матеріально-технічної бази щодо навчання студентів психологів, юристів за освітніми компонентами в нампрямку вивчення інструментальних методів виявлення прихованої інформації у світі. Презентація проведена кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. Навчання студентів в рамках освітніх компонентів за тематикою інструментальних методів виявлення прихованої інформації відбувається у навчальному закладі з 2018 року.

Приклад оформлення навчального кабінета поліграфолога в університеті.

Приклад оформлення психодіагностичного кабінету (секції очікування супроводжуючих осіб та спостереження незалежних спостерігачів за особою, яка тестується на поліграфі) в університеті.

Для демонстрації дотримання поліграфологом прав людини, в навчальному кабінеті поліграфолога встановлена система відеоспостереження, яка підключена до навчальної аудиторії та психодіагностичного кабінету (секції очікування супроводжуючих осіб та спостереження незалежних спостерігачів за особою, яка тестується на поліграфі). 

Приклад оформлення навчальної аудиторії в університеті.

Приклади демонстрації роботи інструментальної технології виявлення прихованої інформації (поліграф) в навчальній аудиторії.

Приклади оформлення демонстраційного стенду презентації принципів роботи поліграфа в університеті під час Дня відкритих дверей.

Приклади оформлення демонстраційного стенду презентації принципів роботи поліграфа на «Всеукраїнській школі юридичної психології», яка проводилась Острозьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України у Рівно 05 березня 2023 року.

Під час навчання, на демонстраційних стендах використовуються сучасні поліграфологічні крісла (модель 4) та мобільні мебельні устаткування (модель 2) для проведення досліджень на поліграфі торгової марки Mobi Polygraph відповідно до міжнародних стандартів ASTM International в галузі інструментальної детекції прихованої інформації (поліграф).

Деякі наукові факти та закономірності виявлення прихованої інформації:

Дітям цікава психологія. Кожна людина навіть не будучи поліграфологом на протязі всього життя намагається освоїти знання, щоб виявити обман і не виявитися ошуканим. Ці знання корисні людині з віку, коли вона може помічати брехню навколо себе і усвідомлювати себе в цьому світі. Дітям такі зустрічі подобаються, вони запитують і знаходять відповіді у спілкуванні з судовим експертом психологом (поліграфологом), це цікаві розмови-зустрічі. Діти помічають набагато більше ніж дорослі поведінку оточуючих ...

Поліграф це апаратна психофізіологічна методика такої прикладної наукової дисципліни як психофізіологія, яка входить до складу психологічної науки.

Наукове визначення поняття "Поліграф" (polygraph, від грец. πολύ — «багато» та γράφω — «писати») - різновид психофізіологічної апаратури, яка представляє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред'явлення їй за спеціальними форматами (методиками) тестових завдань (певних психологічних стимулів), які повинні відповідати валідності та надійності як головним характеристикам наукового психофізіологічного методу. За допомогою поліграфа виявляється психологічна установка на приховування важливої для вирішення справи інформації. Застосовуючи сучасний поліграф EyeDetect можна уникнути суб’єктивізму в обрахуванні результатів на поліграфі.

Застосування поліграфа як методики відбувається в рамках судово-психологічної експертизи і не передбачає окремої статті в будь якому кодексі. Обрання методу та методики дослідження відноситься до компетенції експерта за законодавством. Головним законом, який регулює діяльність судового експерта є Закон України "Про судову експертизу". Підстави призначення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа регламентовані наказом Міністерства юстиції № 1350/5 від 27.07.2015. В тому числі статтею 28 Конституції України, а саме: жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Приклади орієнтовних експертних питань на судово-психологічну експертизу із застосуванням поліграфа:

1. Чи має підекспертна особа психологічну установку на приховування (спотворення) орієнтовної інформації пов'язаної з обставинами скоєного злочину (вказується фабула справи)?

2. Якщо підекспертна особа має психологічну установку на приховування (спотворення) орієнтовної інформації пов'язаної з обставинами скоєного злочину, то з якими саме обставинами справи вона пов'язана?

Сучасні дані застосування поліграфа в Україні будуються на:

1. Наукових Мета - аналітичних даних щодо валідності та надійності поліграфологічних тестів, які були отримані в 2011 році. Мета-аналітичне дослідження критеріальної точності перевірених поліграфних технік (2011). - URL: https://cutt.ly/7IwK8Vo

2. Наукових основах перевірки на поліграфі (2015). - URL: https://cutt.ly/lIwK7a4

3. Роз'ясненні члена Технічного комітету E52 Forensic Psychophysiology ASTM International щодо застосування українськими поліграфологами міжнародних стандартів ASTM International (2020) - https://cutt.ly/a3XXN86

4. Керівництві з фізіології для вивчаючих науку психофізіологічних досліджень на поліграфі (2015) - https://cutt.ly/f3XBbKY

5. Термінологічному довіднику для наукової психофізіологічної детекції неправдивості (ПФД). За загальн. редак. Д. Крапол, М. Хендлер, Ш. Штурм. (2012) - https://cutt.ly/y3XBOR6

6. Та іншої академічної інформації, яку вивчають слухачі під час навчання. Перелік джерел складений для ознайомлення всім бажаючим.

Довідково, в Україні 25 жовтня 2021 року уведена професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог», яка набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року згідно наказу Мінекономіки України від 25.10.2021 № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010». В Класифікаторі професій - професія поліграфолог включена в Підклас КП 2490 «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання».

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 1350/5 від 27.07.2015, предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

- ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;

- повноти наданої опитуваною особою інформації;

- джерела отриманої опитуваною особою інформації;

- уявлень опитуваної особи про певну подію;

- іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

Такі опитування можуть проводитись тільки за наявності письмової згоди особи, яка проходитиме опитування.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).