Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 624

У зв'язку з неоднарозовими пропозиціями від Інтернет-читачів, наукове спеціалізоване Online видання пропонує всім бажаючим створити на власному Інтернет-сайті науковий розділ Online видання під назваю «Новини та наукові статті фахового видання  «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці». Пропозиція безкоштовна. Електронне видання має міжнародну реєстрацію періодичних видань (International Standard Serial Number) - 2521-1463. Надається допомога у виборі та оформленні матеріалів розділу за потреби. Довідки за телефоном: (093) 476-72-60. Інтернет-адреса видання - http://expert-nazarov.com/o-nauchnom-izdanii  Online видання виходить з 2016 року, з періодичністю 4 рази на рік, в редакційну колегію видання входять 8 докторів наук, 8 кандидатів наук та знані у світі і в Україні експерти-поліграфологи, судові експерти психологи та інші фахівці з відповідних галузей знань.

Призначення розділу - ознайомлення широкого кола споживачів спеціальних знань (громадян, юридичних осіб, адвокатів, юристів, поліграфологів тощо) в юридичній практиці з науковими розробками та новинами як у галузі застосування поліграфа, психологічної експертизи, так і інших спеціальних знань на сучасному етапі наукового розвитку, які привертають увагу дослідників, вчених, фахівців цих знань у всьому світі. В методичних рекомендаціях висвітлено зразки оформлення розділу на наповнення його матеріалами видання (науковими статтями, реферативними оглядами, новинами).

В додатку наводяться малюнки, які необхідно використовувати при створенні НАУКОВОГО РОЗДІЛУ та методичні поради щодо типових варіантів оформлення розділу online видання «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» на власному Інтернет-сайті поліграфолога або юриста чи адвоката тощо.