Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 9396

15 червня 2018 року було розпочато роботу по внесенню змін до діючого на теперішній час в Україні державного стандарту ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови", який було введено в дію 20 січня 2017 року [7]. Розробниками вказаного стандарту виступили: громадська організація "Всеукраїська асоціація поліграфологів", Технічний комітет 20 «Інформаційні технології» Національного органу стандартизації України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України та приватне підприємство "УКРСЕТ" (м. Дніпро) [9]. Навіщо було приймать стандарт з недоліками - питання риторичне, проте з урахуванням численних зауважень та непрацюючих положень зазначеного ДСТУ на базі Технічного комітету 20 «Інформаційні технології» під головуванням голови підкомітету ПК 37 ТК 20, д.тех.н. Романова В.О. відбувся круглий стіл щодо внесення змін до ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови". За підсумками проведеного круглого столу, його всіма учасниками було підтримано пропозицію створити робочу групу по напрацюванню змін, які необхідно внести до положень ДСТУ 8692:2016 та надати кандидатури учасників робочої групи.

За інформацією громадської організації "Колегія поліграфологів України" [2] з урахуванням проблем, що виникли після набрання чинності ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» і технічної неузгодженості багатьох положень зазначеного стандарту, в грудні 2017 році наказом Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 27.12.2017 № 472 на підставі рішення засідання відповідального Технічного комітету стандартизації «Інформаційні технології» ТК 20 (протокол № 26 від 18.12.2017) був перенесений термін вступу в силу національного стандарту України ДСТУ 8692:2016 з 20.01.2017 року до 01.04.2018 року. Однак, в квітні 2018 року представники Головної військової прокуратури України всупереч статті 14 Закону України "Про стандартизацію" [3] зі слів секретаря Технічного комітету Королько С.А. [10] зажадали скасування вищевказаного наказу, почавши серію викликів на допити посадових осіб Національного органу стандартизації і деяких членів Колегії з ініціативної групи, в рамках нібито кримінального провадження № 42014000000000457 від 31.05.2014, порушеного за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України. В результаті чого, будь-які спроби внесення змін до ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» були взяті під контроль вищевказаного відомства. Доречі, генеральним прокуром України в 2017 році була затверджена Інструкція про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України (наказ від 12.06.2017 № 180), положення якої (пункт 2 розділ IV) також вимагають в прокуратурі використання поліграфів, які відповідають державним стандартам, ініціатором прийняття якої і була Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України. Але діючий, но не праюючий ДСТУ наврядчи може вирішити ситуацію у прокуратурі в питаннях застосування поліграфа [4].

13 червня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 507 [5] якою поліграфи сторонніх спеціалістів поліграфологів, які залучаються до тестування в Державне бюро розслідувань, звільнив від відповідності вимогам національного стандарту ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови, оскільки будь-яке тестування на поліграфі в ДБР також виявилося пов'язане з вказаним ДСТУ, якому повинні були відповідати всі поліграфи у ДБР у повному обсязі. Для довідки: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 507 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 і від 20 грудня 2017 р. № 1069". - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/507-2018-п/paran9#n9 

Звертає на себе увагу поширення некоректної інформації громадської організації "Всеукраїнська асоціація поліграфологів" [1], в якій вона в рекламних цілях відносно рекламованого поліграфа "Рубікон" вказує, що він нібито повністю відовідає зазначеному ДСТУ, хоча даний поліграф вже тривалий час, взагалі не має власного комерційного програмного забезпечення і використовує з юридичними хитрощами російську програму "Sheriff", яка є невід'ємною частиною низькі моделів російських поліграфів - Кріс, Бар'єр, Ріф, Корсар тощо [8]. Доречі цікава деталь, на думку авторів матеріалу опублікованого 04 серпня 2018 року під назвою "Поліграф «РУБІКОН» в новому металевому корпусі" вказується, що поліграф «РУБІКОН» на теперішній час не є конкурентоздатним порівняно з таким загально у світовому плані відомим американським поліграфом Lafayette [11], хоча перелік недоліків на Інтернет-ресурсу "Всеукраїнської асоціації поліграфологів" не наводиться, а навпаки вказується, що "Рубікон" перевищує за технічними можливостями визнані у світі поліграфи [1].

Однак, ТК 20 визнав наявність певних неузгодженостей у прийнятому ДСТУ, і вимушений був призначити проведення круглого столу 15 червня 2018 року [13] на базі Технічного комітету 20 «Інформаційні технології» з вказаних питань запросивші усі зацікавлені сторони (правоохоронні структури, громадські організації тощо). Відносно  існуючих проблем в роботі національного стандарту в Україні – ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» була сформована узагальнуюча довідка - URL: https://goo.gl/Y2v2UN Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/NUKTd6 

01 серпня 2018 року відбулося перше засідання робочої групи у Залі засідань вченої ради Міжнародного науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40.

Проте, на нашу думку, процес внесення змін в ДСТУ і надалі гальмується через:

1) самостійне формування представниками ТК 20 порядку денного засідання робочої групи без збирання пропозицій від її учасників;

2) не доведення до членів робочої групи до початку задання, хоча б за добу порядку денного для можливості якісної підготовки до участі в діяльності робочої групи;

3) намагання деякими членами робочої групи отримати дублюючи відповіді від державних установ, які вже наукову позицію з вказаних проблемних питань надали раніше;

4) не бажання підключити до діяльності робочої групи акредитовані установи, підприємства та організації склавши їх список, які призначені й уповноважені державою на проведення подібного виду робіт в Добровільній системі сертифікації та у яких є для цього виду діяльності необхідна матеріально-технічна база;

5) намагання включити в процес діяльності робочої групи у якості експертів, деякими членами робочої групи, своїх знайомих науковців, яких у разі надання ними не якісного наукового висновку не можливо буде навіть притягнути до відповідальності.

Але, членство в робочій групі є відкритим і приєднатися представникам інших організацій до робочої групи можна на будь-якому етапі її роботи [7].

В Україні починаючи з кінця 2017 року створена і діє добровільна система сертифікації УкрСЕПРО. Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93, згідно з якими з 1 січня 2018 року скасовується дія Декрету та припиняє свою діяльність державна система сертифікації.

Ураховуючи наявні потреби виробників та продавців у проведенні компетентної оцінки відповідності продукції третьою незалежною стороною, а також потреби суспільства в отриманні достовірної інформації про якість та безпечність товарів і послуг, державну систему сертифікації замінила створена Система добровільної сертифікації , яка увібрала у себе найкращий досвід, набутий державною системою сертифікації та базується на її основних принципах і підходах до оцінки відповідності продукції, робіт, послуг. Система добровільної сертифікації відкрита для всіх зацікавлених у співпраці, які цінують свою репутацію. Таким чином, існуюча система добровільної сертифікації в Україні покликана замінити обов’язкову процедуру, надаючи свободу вибору виробникам і продавцям знайти оптимальний спосіб підтвердження якості продукції, в тому числі, і за допомогою отримання сертифіката відповідності на продукцію. Система добровільної сертифікації має на меті:

- запобігання реалізації продукції небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища;

- створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції, робіт, послуг.

Таким чином, перевірка та отримання сертифікатів відповідності будь-якого поліграфа вимогам діючого ДСТУ можлива у діючій в державі добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності») [14].

До речі, експертна позиція провідного наукового співробітника наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ кандидата наук, старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.09 – "Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність" Діани Алєксєєвої-Процюк [6] полягає в тому, що для усунення порушень законодавства та міжнародної угоди під час розробки зазначеного ДСТУ необхідна участь в робочій групі також представників міжнародних організацій та виробників поліграфів як суб’єктів, чиї інтереси не були збережені та які мають беззаперечне право на участь в розробці стандартів. З урахуванням вказаного вона наводить лише декілька загальних положень нормативно-правових актів, які були порушені.

Відповідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про стандартизацію» від 10 лютого 2016 р. № 1315-VII державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні принципів:

- забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;

- відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;

- адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

- пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;

- прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.

В той же час підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників не повинно відбуватись шляхом запровадження невиправданих технічних бар’єрів - вимог щодо комплектації, ваги, упаковки, маркування, характеристик та багато іншого! Також необхідно зазначити лише декілька положень Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів [12, 16, 17, 18], які в даному випадку були порушені (витяг):

D. Щодо стандартів органи стандартизації повинні надавати товарам, що походять із території будь-якого іншого Члена Світової організації торгівлі, режим не менш сприятливий, ніж той, що надається аналогічним товарам вітчизняного походження та аналогічним товарам, що походять із будь-якої іншої країни.

E. Орган стандартизації повинен забезпечити, щоб стандарти не розроблялися, не приймалися і не застосовувалися у спосіб, метою або наслідком якого є створення невиправданих перепон для міжнародної торгівлі.

Висновки: вищенаведене примушює замислитися богатьох людей над деякими важливими питаннями - чому в державі де не має навіть прописаного коду виду економічної діяльності з проведення досліджень із застосуванням поліграфу вже існує діючий, але не працюючий державний стандарт, безумовна вимога дотримання якому вже прописана в найважливіших для України правоохоронних відомствах - Державному бюро розслідувань та Генеральній прокуратурі України? Кому вигідний тривалий процес внесення змін до ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови", прийняття якого до нещодавно взагалі було відомо лише обмеженому колу осіб? Чому Національний орган стандартизації не виступає з ініціативою призупинення не працюючого стандарту на час внесення в нього змін та приняття кінцевого по ньому рішення? Чи існує відповідальність працівників Технічного комітету за розробку неякісного Національного стандарту? Чому Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України за допомогою допитів не у спосіб передбачений законом намагається досягти власних цілей і яка мета для прокуратури захищати діючий, але не працюєчий в Україні ДСТУ по поліграфам? та богато інших питань, які поки що залишаються без відповіді. Напевно, що отримати відповіді на кожне з наведених запитань можливо лише з часом та з огляду на результати роботи створеної робочої групи в Технічному комітеті 20, який є його відповідальним розробником від Національного органу стандартизації України.

Перелік використаних джерел:

1. ПОЛІГРАФ “РУБІКОН” (RUBICON) 1-й професійний поліграф, винайдений в Україні. - URL: https://polygraph.ua/prodazh-poligrafiv/ 

2. ДОВІДКА про ПРОБЛЕМИ в роботі національного стандарту в Україні – ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови». - URL: http://kp-ua.com/dovidka-pro-problemy-v-roboti-natsionalnogo-standartu-v-ukrayini-dstu-8692-2016-poligrafy-tehnichni-umovy/ 

3. Закон України "Про стандартизацію". - URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 

4. Інструкція про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 12.06.2017 № 180. - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0764-17 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 507 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 і від 20 грудня 2017 р. № 1069". - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/507-2018-п/paran9#n9 

6. Диана Алексеева Для усунення порушень законодавства та міжнародної угоди під час розробки зазначеного ДСТУ необхідна участь в робочій групі також представників міжнародних організацій. - Режим доступу: https://goo.gl/jprCgf 

7. Лист Технічного комітету стандартизації "Інформаційні технології" ТК 20 від 02.07.2018 № ТК-20/018-38.

8. Покупка компьютерного полиграфа Барьер, Риф, Крис АНО ДПО "ЦП "АНТЕЙ". - URL: http://antey-group.ru/prices.html 

9. Національні стандарти на які є посилання у нормативно-правових актах \див. ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови"\. - URL: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/109-2/ 

10. Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні, ЦРУ. - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=796&v=PcfMdcRQRow 

11. Поліграф «РУБІКОН» в новому металевому корпусі. - URL: https://polygraph.ua/poligraf-rubikon-v-novomu-metalevomu-korpusi/ 

12. Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ). - URL: http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3486%3A-2015-&catid=122%3A2015-09-15-07-01-23&lang=uk 

13. Круглий стіл ТК 20_15.06.18_ДСТУ 8692:2016. - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=292&v=0HSm0IorrkQ 

14. Сертифікація продукції. - URL: http://nvppoint.com/ru/sertifikatsiya-produktsiyi/ 

15. Круглий стіл ТК-20 від 01.08.2018 щодо змін до ДСТУ. - https://www.youtube.com/embed/XxFo9WTNv58 

16. Угода про технічні бар'єри в зоні вільної торгівлі (укр/рос). - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_a48 

17. Угода про заснування Світової організації торгівлі. Офіційний переклад. Дата підписання: 15.04.1994. Дата набрання чинності для України: 16.05.2008. - URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_342 

18. Угода про технічні бар'єри у торгівлі (укр/рос). - URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_008/page 

 1 апреля 2020

Новини