Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 505

23 вересня 2022 року у змішаній формі (очна та режимі on-line) відбудеться Третя постійно діюча Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності». Організатором конференції виступає Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За ініціативою директора Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Максима Бабія, громадська організація судових експертів «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка» була запрошена до участі в якості партнера в організації та проведенні засідання Міжнародної науково-практичної конференції. 

Для довідки: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України є підрозділом Експертної служби МВС України у Кіровоградській області. Діяльність Центру проводиться на підставі Положення про Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр затвердженого наказом МВС України від 05.11.2015 № 1339. Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (далі – Експертна служба МВС) є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України. Експертна служба МВС безпосередньо підпорядковується Міністру внутрішніх справ України. Експертна служба МВС складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та територіальних підрозділів – науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів в областях України.

На сьогодні у конференції, як співорганізатори та наукові партнери, беруть участь 26 установ з України, Польщі, Казахстану, Вірменії, Молдови, Узбекистану та Чехії, а також проводиться низка заходів щодо формування інформаційного листа майбутнього засідання. У рамках цього проекту обговорюватимуться питання, пов'язані з удосконаленням здійснення правоохоронної діяльності, забезпечення публічного порядку та безпеки, організації судово-експертної діяльності, окремих криміналістичних методик та використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, методології та методики судової експертизи, обмін міжнародним досвідом та перспективи розвитку судово-експертної діяльності.

Участь у конференції безкоштовна, матеріали будуть опубліковані в електронній збірці засідання конференції.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ ТА НАУКОВІ ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Національний Центр Судових Експертиз при Міністерстві Юстиції Республіки Молдова (Республіка Молдова)

Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка)

Вища школа професійного навчання у Вроцлаві (Республіка Польща)

Щецинська вища школа «Collegium Balticum» (Республіка Польща)

Вища школа економіки, права та медичних наук у м. Кельце імені професора Едварда Ліпінського (Республіка Польща)

Юридичний факультет НАТ «Карагандинський університет імені академіка Є.А. Букетова» (Республіка Казахстан)

Приватна установа «Академія «Bolashaq»» (Республіка Казахстан)

Вища школа бізнесу та підприємництва при Міністерстві економічного розвитку та скорочення бідності Республіки Узбекистан (Республіка Узбекистан)

Центральноукраїнський національний технічний університет

Донецький національний медичний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Донецький державний університет внутрішніх справ

Льотна академія Національного авіаційного університету

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

Кафедра права гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ»

Університет імені Альфреда Нобеля

Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Черкаський державний бізнес-коледж

Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки та права імені М.П. Сая

Науково-дослідний інформаційно-аналітичний центр «Інновації, інвестиції, інтелект»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЯ:

- формування постійної відкритої платформи для організації дискусії між фахівцями та науковцями, які прагнуть до генерування і поширення нових креативних ідей, інноваційних наукових розробок, знань та практик у судово-експертній та правоохоронній діяльності;

- підвищення ефективності експертного забезпечення судочинства;

- сприяння розвитку судово-експертної та оціночної діяльності;

- представництво і реалізація професійних, інтелектуальних та наукових інтересів фахівців НДЕКЦ МВС;

- оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень і науково-методичної діяльності фахівців Експертної служби МВС та інших учасників Конференції;

- координація вдосконалення діяльності судових експертів за напрямками експертних досліджень, спрямована на розвиток їх наукових ініціатив та професійного зростання.

ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- залучення та інтеграція фахівців НДЕКЦ МВС до наукової діяльності, обмін досвідом та можливість комунікації з експертами та науковцями інших установ, у тому числі інших країн, представниками вищих навчальних закладів та підрозділів Національної поліції України;

- сприяння інтеграції фахівців НДЕКЦ МВС у професійну сферу на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

- підтримка високого рівня якості наукових розробок, пов’язаних із професійною діяльністю судових експертів;

- створення умов для реалізації інноваційного, наукового та фахового потенціалу фахівців НДЕКЦ МВС;

- інформування про сучасний стан та прогнозування перспективних напрямків розвитку експертної діяльності, законотворчі ініціативи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Теоретико-правове забезпечення правоохоронної діяльності в Україні.

2. Актуальні питання здійснення правоохоронної діяльності, забезпечення публічного порядку та безпеки в умовах дії військового стану.

3. Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина у судовій практиці та правоохоронній діяльності.

4. Проблеми здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

5. Науково-педагогічний підхід у профілактиці правопорушень серед учнів та студентської молоді.

6. Проблеми формування й удосконалення окремих криміналістичних методик та використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

7. Удосконалення організації судово-експертної діяльності: проблеми теорії та практики.

8. Сучасні проблеми нормативно-правового регулювання сфери техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення правосуддя.

9. Проблемні аспекти методології та методики судової експертизи.

10. Міжнародний досвід і перспективи розвитку судово-експертної діяльності.

11. Питання вдосконалення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації фахівців експертних установ та працівників поліції.

12. Економічна безпека та державне регулювання економіки.

13. Актуальні проблеми діяльності підприємств у контексті трансформації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

14. Сучасні проблеми та перспективи обліку, оподаткування, аналізу, аудиту, фінансів, менеджменту, інформаційної економіки

15. Медична допомога і медична послуга: проблеми і перспективи правового регулювання.

16. Проблемні питання діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ: Олександр Коломоєць – кандидат юридичних наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Телефони для зв'язку: +38 (099) 042 52 14, +38 (068) 070 33 04.

САЙТ ОРГАНІЗАТОРА КОНФЕРЕНЦІЇ - Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: https://ndekc-kirovograd.org.ua

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., додатковий е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1.

Перший рядок – назва секції (шрифт курсивом, кегель – 12, вирівнювання – праворуч).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт напівжирний курсивом, вирівнювання по центру).

Третій – науковий ступінь, вчене звання, посада, курс, місце навчання (роботи), місто, країна (шрифт курсивом, вирівнювання по центру).

Четвертий – назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

Посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках – [2, с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису країни учасника конференції (в Україні – відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

При оформленні посилань на електронний ресурс віддаленого доступу за необхідності необхідно користуватися засобами скорочення URL-адрес (наприклад https://bitly.com/).

 12 августа 2022