Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 837

У навчальному посібнику «Судові експертизи в процесуальному праві України» розглядаються та аналізуються основні види судових експертиз, що застосовуються в процесуальному праві, слідчій та судовій практиці. 

Розглядається порядок організації призначення, проведення судових експертиз та їх особливості. В посібнику визначені існуючі традиційні та новітні напрямки судових експертиз. Видання розраховано на судових експертів, працівників органів досудового розслідування, суддів, адвокатів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним особам, які навчаються (стажуються) з метою отримання кваліфікації судового експерта.

Видання рекомендовано до друку Вченою радою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти та науки України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 

Бібліографічний опис: Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібник. за заг ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор. - К.: Вид-во «Ліра-К», 2019. - 424 с.

Придбати посібник можна в Інтернет-магазині "Юркнига" за посиланням - URL: https://jurkniga.ua/sudovi-ekspertizi-v-protsesualnomu-pravi-ukraini-navchalniy-posibnik 

Передмова. Судово-експертне забезпечення правосуддя від збирання (виявлення, фіксації, вилучення, пакування, транспортування, зберігання) слідової матеріальної та матеріалізованої інформації (фізичних доказів) до її експертних досліджень та представлення їх результатів (досліджень) в суді відіграє велику роль у встановленні істини у провадженнях із гарантуванням захисту прав та основоположних свобод людини. Безсумнівним є те, що встановлення істини повинно реалізовуватися відповідно до норм (міжнародного, регіонального, національного) матеріального та процесуального права. Одним із основних напрямів процесуального права є процес доказування в адміністративному, господарському, кримінальному та цивільному судочинстві, який неможливо уявити без використання спеціальних знань із урахуванням правил належності, допустимості, достовірності й достатності доказів для вирішення конкретних проваджень.

Аксіомою є те, що поняття «використання спеціальних знань» при призначенні та проведенні судових експертиз та процедури їх застосування мають бути уніфікованими для всіх видів судочинства та не потребуватимуть різного тлумачення для кожного із видів процесу. У цьому сенсі, слід позитивно відзначити внесення у 2017 році змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, положення яких щодо застосування спеціальних знань в певній мірі уніфіковані, але відрізняються від аналогічних положень Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого у 2012 році.

Зміни в процесуальному законодавстві викликали сплеск актуалізації теоретичних положень криміналістики та судової експертології, в результаті чого світ побачили монографії В. І. Галагана, І. Ю. Саліховой, М. В. Даньшина, І. В. Пирога, Е. Б. Сімакової-Єфримян, Ю. М. Чорноус, М. Г. Щербаковського, В. В. Юсупова. Під авторством В. В. Пяськовського, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенка та ін.; В. Ю. Шепітька, В. О. Коновалової, В. А. Журавля та ін., за редакцією В. В. Тіщенка виходять підручники з криміналістики. За редакцією О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького, С. С. Чернявського видаються практичні посібники з питань участі спеціаліста в огляді місця події, дій працівників поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосування. Під керівництвом Харківського НДІСЕ розробляються навчальні посібники з основ судової експертизи (як діяльнісного процесу) для осіб, які мають намір отримати кваліфікацію судових експертів та не працюють в державних установах судової експертизи, проведення судових експертиз в адміністративному судочинстві тощо.

Зазначені комплексні зміни в процесуальному законодавстві призвели до подальшого розвитку положень теорії криміналістики та судової експертизи, у зв’язку з чим потребує оновлення дидактичний матеріал, що використовується в освітніх процесах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, перш за все, судових експертів.

Одним із таких підходів є створення базового навчального посібника з питань застосування спеціальних знань в процесуальному праві України, що повинен бути подовжуваним виданням, перший випуск якого пропонується до уваги читачів.

Основою для формування вмісту посібника стала Програма підготовки судових експертів «Теоретичні, організаційні та процесуальні питання судової експертизи», затверджена Міністерством юстиції України, та нагальна інформація, що з точки зору досвіду авторів, буде корисною як для підготовки судових експертів, так і для працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів.

Attachments:
Download this file (12767.pdf)Короткий зміст посібника[текст]281 kB