Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1284

Термінологічний довідник PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа).

Офіційний переклад американського Термінологічного довідника PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа) було здійснено українськими поліграфологами: Олегом Назаровим та Андрієм Лисенко на протязі 2017 року. Авторами довідника є великий колектив - американські вчені, практичні спеціалісти поліграфологи. Редакторами довідника у 2012 році стали знані в цій сфері відомі американські фахівці поліграфологи у світі - Дональд Крапол (Donald Krapohl), Марк Хендлер (Mark Handler), а також Ширлі Штурм (Shirley Sturm). Довідник пережив 3 online видання. Оригінальна назва термінологічного довідника - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception.  Скорочена назва цієї роботи - «PDD Terminology». В довідник включено – 592 термінологічних поняття в галузі психофізіологічних досліджень із затосуванням поліграфа. На теперішній час українськомовний варіант Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception офіційно опублікований на Інтернет-сайті Американської поліграфологічної асоціації (АРА). - URL: https://apoa.memberclicks.net/selected-publications

Бібліографічний опис: Термінологічний довідник для наукової психофізіологічної детекції неправдивості (ПФД). За загальн. редак. Д. Крапол, М. Хендлер, Ш. Штурм. / Переклад О. Назаров, А. Лисенко: 3-е видання online. - К.: Американська асоціація поліграфологів (АРА), 2018. - 133 с. - URL: https://cutt.ly/jIw9z6a Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/bIw89wP Видання англійською мовою оригінала: https://cutt.ly/m3iDWtK

Анотація (реферат): Довідник було підготовлено великою кількістю авторів в 2012 році та який витримав 3 видання починаючи з 2002 року з моменту, коли було видано перший термінологічний довідник в галузі поліграфології. Видання оновленого довідника відбулось з причини низкі значних та важливих подій, що торкнулися сфери інструменальної детекції прихованої інформації у світі в 2011 році. Можна навіть сказати більше, останнє десятиріччя було відзначено значними змінами в поліграфології. Впливовим чинником стало зростання використання поліграфу для відбору персоналу, особливо в державному секторі, в межах підтримки програм по боротьбі з тероризмом, а також тестувань для допомоги в забезпеченні суспільної безпеки, найбільш відомі з яких “тестування сексуальних злочинців на виявлення схильності до вчинення сексуального злочину (скор. - PSOT)". На прикінці 2011 року, Американська Поліграфологічна Асоціація опублікувала науковий звіт щодо валідності та надійності поліграфологічних технік за результатом їх дослідження науковими методами з метою науково-обгрунтованого їх застосування. Сукупність цих викликів підштовхнула американське поліграфологічне середовище до історичної зміни акцентів з сповідування кожною школою поліграфології власної філософії, до розробки спільних науково обґрунтованих стандартів, процедур у сфері поліграфології. Читачам реферативно-наукового журналу ВПЕРШЕ пропонується для ознайомлення офіційний переклад вказаної наукової роботи.  

Презентаційний варіант представлення Термінологічного довідника PDD у перекладі на українську мову.

Перелік використаної літератури при здійсненні перекладу:

1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2006. - 1096 с.

2. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. - М.: Издательская группа НОРМА— ИНФРА • М, 1998.- 288 с.

3. Биохимическая фармакология: Учебное пособие / Под ред. П.В. Сергеева, Н.Л. Шимановского. - М.: ООО «Медицинское информационное агент­ство», 2010. - 624 с.

4. Варламов,   В.А. Толковый словарь полиграфолога. - М.: ООО "Лига-Принт", 2008. - 204 с.

5. Теория и практика   применения полиграфных   устройств на предварительном следствии: словарь основных понятий и терминов / [сост. Ж.Б. Цапко] . - Ставрополь, 2013. - 48 с.

6. Общий психологический практикум. Вопросы и ответы из теста по Общему психологическому практикуму. - Режим доступа: https://oltest.ru/files/obshchiy_psihologicheskiy_praktikum_voprosy_s_otvetami.pdf

7. Гуманитарно-правовой портал PSYERA. - Режим доступа: https://psyera.ru

8. Исследование Palmatier. Валидность и сравнительная точность звукового напряжения - Режим доступа: https://www.polygraph.org/assets/docs/VoiceStressStudies/palmatier%20study.pdf 

9. Физиология человека. Режим доступа: http://www.amedgrup.ru/fiziologiya.html

10. Основные термины и понятия используемые специалистами-полиграфологами. - Режим доступа: http://polygraph-vl.ru/news/2016-04-18/osnovnye-terminy-i-ponyatiya-ispolzuemye-spetcialistami-poligraf

11. Руководство полиграфологов. Современные технологии применения полиграфа. - Режим доступа: http://www.polygraph.su/info/uchebno-metodicheskie-materialy/rukovodstvo-poligrafologov

12. Раймонд Нельсон - Полиграфолог. Полиграфологические термины и дефиниции. - Режим доступа: http://www.raymondnelson.us/glossary/glossary.html

13. Русские словам и работа с ними. - Режим доступа: http://wordhelp.ru

14. Медведев А.Ю. Инструментальная детекция лжи: датчики или видео-файл?. - Режим доступа: http://daily.sec.ru/2011/06/30/Instrumentalnaya-detektsiya-lshi-datchiki-ili-video-fayl.html

15. Википидия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

16. Дональд Дж. Крапол, Кендалл У. Шилл, Эндрю А. Райан Является ли исповедь при отборе дел, критерием завышения оценки точности применения полиграфа? - Режим доступа: https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2002/krapohl.htm

17. Reverso Context. Поисковая система для переводов в контексте. - Режим доступа: http://context.reverso.net