Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1990

Throughout history, there has been an intrinsic need for humans to detect deception in other humans. Developed in 1923, the polygraph machine was a tool designed to do just this. To date, there have been many improvements made to the basic polygraph instrument. This book outlines the instrumentation as well as the latest in questioning techniques and methods available to the professional interviewer to determine truth from deception. The book covers psychology and physiology, a history of polygraph with the advances of leading figures, question formulation, data analysis, legal implications and legal cases, and the author’s developed technique Integrated Zone Comparison Technique (IZCT).

Бібліографічний опис: Gordon N.J. Essentials of Polygraph and Polygraph Testing. - Boca Raton: CRC Press, 2016. — 321 p. - URL: https://goo.gl/5S3GrY 

Реферат (анотація). Протягом усієї історії існує невід'ємна потреба людей в виявленні обману в інших людей. Розроблений у 1923 році, прилад під назвою поліграф став інструментом, призначеним саме для цього. На сьогоднішній день було досягнуто чимало поліпшень для базового поліграфологічного інструмента. Ця книга описує інструменти, а також новітні техніки і методи опитування для професійних інтерв'юерів з метою розрізняння істини від обману. Книга охоплює психологію та фізіологію, історію поліграфа з досягненнями провідних діячів, формулювання запитань, аналіз даних, правові наслідки та судові справи, а також розроблену авторську технологію - інтегровану техніку зон порівняння (IZCT).

Книгу можливо придбати в Інтернет-магазині Amazon за гіперпосиланням - https://goo.gl/ACZNeN 

 20 июня 2024

Новини