Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1991

Українськими поліграфологами: Олегом Назаровим та Андрієм Лисенко на протязі 2017 року було зійснено офіційний переклад Термінологічного довідника PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа), авторами якого є велика кількість американських вчених, спеціалістів поліграфологів і впорядкована знаними в цій сфері фахівцями з США - Дональдом Краполом (Donald Krapohl), Марком Хендлер (Mark Handler), а також Ширлі Штурм (Shirley Sturm) в 2012 році у вигляді 3-го видання. Оригінальна назва термінологічного довідника - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception.  Скорочена назва цієї роботи - «PDD Terminology». В довідникк включено – 592 терміну.

За 10 років з моменту, коли було вперше складено цей термінологічний довідник, в галузі поліграфології відбулась низка значних подій. Можна навіть сказати більше, це десятиріччя було відзначено значними змінами в поліграфології. Впливовим чинником стало значне зростання використання поліграфу для відбору персоналу, особливо в державному секторі, в межах підтримки програм по боротьбі з тероризмом, а також тестувань для допомоги в забезпеченні суспільної безпеки, найбільш відомі з яких “тестування сексуальних злочинців на схильність до здійснення сексуального злочину” (PSOT). На прикінці 2011 року, Американська Поліграфологічна Асоціація опублікувала доповідь щодо поліграфологічних технік, валідність яких була достатньо досліджена науковими методами, щоб їх використання вважалось виправданим. Сукупність цих викликів підштовхнула американське поліграфологічне середовище до історичної зміни акцентів з сповідування кожною школою поліграфології власної філософії, до розробки спільних науково обґрунтованих стандартів, процедур.  Читачам реферативно-наукового видання ВПЕРШЕ пропонується для ознайомлення офіційний переклад вказаної наукової роботи.  Бажаємо всім плідного вивчення цієї корисної та доволі цікавої праці американских фахівців. З повагою, Олег Назаров та Андрій Лисенко.

 Режим доступу для ознайомлення та вивчення змісту Термінологічного довідника PDD - http://expert-nazarov.com/attachments/article/773/Term_dovidn_Polygraph.pdf 

Перелік використаної літератури при здійсненні перекладу:

 1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2006. - 1096 с.
 2. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. - М.: Издательская группа НОРМА— ИНФРА • М, 1998.- 288 с.
 3. Биохимическая фармакология: Учебное пособие / Под ред. П.В. Сергеева, Н.Л. Шимановского. - М.: ООО «Медицинское информационное агент­ство», 2010. - 624 с.
 4. Варламов,   В.А. Толковый словарь полиграфолога. - М.: ООО "Лига-Принт", 2008. - 204 с.
 5. Теория и практика   применения полиграфных   устройств на предварительном следствии: словарь основных понятий и терминов / [сост. Ж.Б. Цапко] . - Ставрополь, 2013. - 48 с.
 6. Общий психологический практикум. Вопросы и ответы из теста по Общему психологическому практикуму. - Режим доступа: https://oltest.ru/files/obshchiy_psihologicheskiy_praktikum_voprosy_s_otvetami.pdf
 7. Гуманитарно-правовой портал PSYERA. - Режим доступа: https://psyera.ru
 8. Исследование Palmatier. Валидность и сравнительная точность звукового напряжения - Режим доступа: http://www.polygraph.org/assets/docs/VoiceStressStudies/palmatier study.pdf
 9. Физиология человека. Режим доступа: http://www.amedgrup.ru/fiziologiya.html
 10. Основные термины и понятия используемые специалистами-полиграфологами. - Режим доступа: http://polygraph-vl.ru/news/2016-04-18/osnovnye-terminy-i-ponyatiya-ispolzuemye-spetcialistami-poligraf
 11. Руководство полиграфологов. Современные технологии применения полиграфа. - Режим доступа: http://www.polygraph.su/info/uchebno-metodicheskie-materialy/rukovodstvo-poligrafologov
 12. Раймонд Нельсон - Полиграфолог. Полиграфологические термины и дефиниции. - Режим доступа: http://www.raymondnelson.us/glossary/glossary.html
 13. Русские словам и работа с ними. - Режим доступа: http://wordhelp.ru
 14. Медведев А.Ю. Инструментальная детекция лжи: датчики или видео-файл?. - Режим доступа: http://daily.sec.ru/2011/06/30/Instrumentalnaya-detektsiya-lshi-datchiki-ili-video-fayl.html
 15. Википидия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki
 16. Дональд Дж. Крапол, Кендалл У. Шилл, Эндрю А. Райан Является ли исповедь при отборе дел, критерием завышения оценки точности применения полиграфа? - Режим доступа: https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2002/krapohl.htm
 17. Reverso Context. Поисковая система для переводов в контексте. - Режим доступа: http://context.reverso.net
 30 марта 2020

Новини