Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1691

УДК: 159.922    

Гуровський Костянтин Володимирович
експерт-поліграфолог, приватна практика,
Україна.

Робота з підлітками традиційно вважається найскладнішою в практиці педагогів, психологів, соціальних працівників. Поліграфологи не їсти виняток. Часом навіть батькам важко налагодити нормальні взаємини зі своїми дітьми в цьому віці. Вік з 11 до 16 років традиційно називається перехідним віком. У цьому періоді відбувається трансформація дітей в підлітків. У цьому віці у дітей виникають свої психологічні особливості: з одного боку з ними можна розмовляти як з дорослими але з іншого потрібно повторювати кілька разів як дітям. Актуальність дослідження: в роботі практикуючого поліграфолога іноді бувають випадки коли для рішень проблемної ситуації потрібно провести роботу з дітьми віком з 14 до 16 років. Відповідні дослідження свого часу проводили Ліон, 1935 Фабіан Л. Рурк 1940 Абрамс і Вайнштейн 1964 - 1970, Лібліч 1970, Воронін, Коновалов, Сєріков 1972, загальний огляд даної теми свого часу проводив Стівен Р. Аданг 1995. Хоча не всі ці дослідження були проведені за допомогою поліграфа в нинішньому розумінні. Деякі дослідники використовували не повний набір датчиків або зовсім тільки КГР. Автор статті розглядає фізіологічні та психологічні особливості підліткового віку а також, особливості проведення перевірки з особами даного категорії.

Бібліографічний опис: Гуровський К.В. Особливості проведення перевірок за допомогою поліграфа з дітьми віком 14-16 років. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

Текст статті.

Метою роботи є вивчення особливостей організму і психіки дітей у віці 14-16 років і особливостей проведення перевірок з використанням поліграфа даної категорії тестованих. Відповідно з метою перед нами були поставлені наступні завдання:

- розкрити фізіологічні особливості організму дітей у віці 14-16 років.

- розкрити психологічні особливості дітей у віці 14-16 років.

- напрацювати проблемні моменти на які слід звернути увагу експертам поліграфологам при підготовці і проведенні тестів з даною категорією тестованих.

В ході виконання даної роботи були використані такі методи як аналіз і синтез, методи індукції і дедукції. Робота складається з вступу, двох взаємопов'язаних розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі особливу увагу приділено розвитку серцево-судинної системи і дихальної системи. Другий розділ розкриває психологічні особливості, зокрема порушуються питання формування волі, обману підлітків і авторитету.

1. Фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей 14-16 років. Загальна кількість крові всередині організму в процентному співвідношенні до маси самого тіла значно зменшується від новонародженого періоду до віку 14-16 років практично в 2 рази. У школяра 14-16 років кровотворення відбувається всередині кісткового мозку лише в губчастій речовині плоскої кістки і епіфізі трубчастої кістки, а в діафізі трубчастої кістки червоного кольору кістковий мозок змінюється на жовтий жировий мозок, який не має кровотворної функції.

В середньому шкільному віці і старшому шкільному, як правило, збільшується загальна кількість еритроцитів і гемоглобіну, знижується кількість лейкоцитів, в лейкоцитарних формулах триває зниження лімфоцита і наростання сегментированного нейтрофіла. До 14  років загальна структура крові може фактично вже відповідати організму дорослої людини. При цьому ще багато кількості незрілого лейкоцита. Як уже озвучувалося, практично повністю сформується кровообіг. Ростуть підсумкова маса і об'єми серця. Маса серцевого м'яза в порівнянні з новонародженими збільшується до віку 14 років приблизно в 8-9 разів. При виключенні віку 13 років, серцева маса у хлопчика перевищує аналогічний показник у дівчинки. Приріст серцевої маси відбувається при деякому відставанні від приросту тілесної маси. 

Обсяги серця досягають 120-140 мл (у дорослого - приблизно 280 мл), а хвилинні обсяги крові - близько 3-4 л / хв (у дорослого - 5-6 л / хв). За допомогою збільшення обсягів крові і збільшення тонусу в парасимпатичному відділі в нервовій системі відбувається в подальшому зниження частот серцевого скорочення (ЧСС) - приблизно 80 ударів в хвилину. У підлітка до 14 років спостерігається значно виражена аритмія дихальних шляхів. Але до 16 років вона як правило проходить [6, c.12]. Через збільшення викидання при одному скороченні більшого об'єму крові, зростає величина в артеріальному тиску. У хлопчика віком 12 років - досягає 108 на 65, в 13-річному - 112 на 65, в 14-річному - 115 на 66 мм, в 16-річному - 118 на 66 мм ртутного стовпчика. У дівчинки після 13 річного віку цей показник на 2-5 мм ртутного стовпчика менше. Так само зростає так зване значення пульсового тиску. Така зміна покращує кровопостачання всіх органів в тілі.

Зростання просвітів судинної системи в перехідному періоді (а це якраз 14-16 років) дещо відстає від збільшень скорочувальних сил в міокарді. Це віддається в формі «юнацька гіпертонія» - підвищення артеріального тиску до 140 мм ртутного стовпчика і згори [6, c.14]. Як результат уражень ЧСС і деякого збільшення загальної довжини судинної системи, особливо у високорослого підлітка і юнака, відбувається незначне уповільнення в кругообігу крові до - 16 - 20 с. У підсумку можна сказати, що в цьому віці уповільнюється ЧСС, подовжується періоду в загальній діастолі, підвищується артеріальний тиск, сповільнюється кругообіг крові, що навіть можна назвати економізацією функціоналу серця.

Як відомо, дихальна система вдосконалюється з часом (підвищенням віку). Збільшується тривалість в дихальному циклі і швидкості вдиху, тривалими стають видихи (особливо паузи на видихах), знижується рівень чутливості дихальних шляхів до недостатності кисню і надлишку вуглекислих газів. Удосконалюється регуляція процесу дихання, включаючи довільну регуляцію при здійсненні мовних функцій. Економізується дихальна реакція на навантаження. Зростають дихальні обсяги і відповідно знижуються частоти дихання протягом 1 хвилини. До 14 років дихальна частота представляє 19 вдихів за хвилину, а до 16 років вона може наблизитися до дорослого - це 20 вдихів в хв. Хвилинні обсяги дихання у віці 14 років становить приблизно 5 л / хв (у дорослого 5-8). Те, що відбувається зміна носить прогресивність характеру, що дозволяє поліпшити процес газообміну в легенях, оскільки при частій і неглибокій роботі дихання повітря змінюється переважно в повітроносні шляхи, дуже незначно змінюючи альвеолярний воздух.Затримка збільшення обсягу грудної клітини під час значного витягування тіла затруднює дихання у підлітків. Загальна маса підліткових легенів у віці 14 років вже приблизно в 10 разів більше від маси початкової, а в 16 - до 12 разів. Підвищена збудливість дихального центру і тимчасове порушення регуляції в диханні викликає у підлітка крайню непереносимість в кисневому дефіциті. При гіпоксичному стані у них може виникнути запаморочення і непритомність [6, c.15]. 

Обсяг легень залежить від стадій процесу статевого дозрівання, що проходять у дівчини швидше, ніж у хлопчика.      Загальний об'єм легенів у 14-річної дівчинки становить приблизно 93% від величини цього обсягу у 18-річної дівчини, а у 14-річного хлопчика - тільки 73% до цього обсягу у 18-річного юнака. У хлопчика ЖЕД дещо більше, ніж у дівчинки, на кожній стадії статевого дозрівання. З невеликим коливанням ЖЕД становить у період середнього шкільного віку - близько 2л.

2. Психологічні особливості у дітей 14-16 років. Вік 14-14 років є особливим періодом в розвитку людської особистості. Часто його характеризують якісним набором змін, що пов'язані з періодом статевого дозрівання і свого роду дорослим життям. Даний етап часто буває вкрай болючим. Підліток вкрай критично налаштований у відношенні до своєї зовнішності; його переживання часто пов'язані з недостатнім розвитком або з швидким темпом. Підлітки часто імпульсивні, запальні, легко збудливі, вони схильні до коливання настроїв і афективних спалахів, на які накладається, часом неусвідомлений ,статевий потяг [1, c.104]. Вікова трансформація часто відбувається ривками, нерівномірно, в ньому виявляються різні тенденції, проявляється прагнення підлітків до самоствердження, самовизначення і самореалізації. Одні підлітки розвиваються швидше, інші відстають від своїх ровесників. Індивідуальний розвиток також може проходити нерівно: інтелектуальне формування випереджає особистісне і навпаки. Основним лейтмотивом психічного розвитку в підлітковому віці є становлення нової, ще досить нестійкої, самосвідомості, зміна Я - концепції, спроби зрозуміти самого себе і свої можливості. У цьому віці відбувається становлення складних форм аналітико-синтетичної діяльності, формування абстрактного, теоретичного мислення. Дуже важливе значення має  у підлітка винекнення почуття належності до особливої ​​«підліткової» спільності, цінності якої є основою для власних моральних оцінок.

Підлітки починають «дистанціюватися» від оточуючих дорослих. Однак вони очікують від дорослого розуміння свого прагнення і бажання, підтримки, деякої довіри. Для підлітків важливо якесь визнання старшими його дій, думок або статусної рівноправності. У протилежних випадках, як правило, виникає конфліктна ситуація. Якщо дитина бачить людину, яка досягла чогось, в його розумінні, або мислення якого близьке до його - він може стати для нього авторитетом, а протилежність веде навпаки - до відсутності авторитету у дитини. Ранній період середнього шкільного віку до 14 років характеризують нижчий рівень у розвитку волі, ніж це мало місце в віці 11-ти років. У віці 12-13 років спостерігаються - сумніви, коливання, повільність у виборі, нездатність прийняття рішення і, що головне, якщо у віці 11-ти років майже не спостерігаються спроби вибору на основі безпосередньої актуальної потреби, то у віці 12-13 років знову проявляються випадки такого вибору [1, c.106-107]. 

Пізній період середнього шкільного віку - 14-й рік життя підлітка. Тут вже досягається високий рівень розвитку волі. У цьому віці в достатній мірі розвинені всі три періоди вольової дії і, причому, ці періоди досить легко, включаються в одне цілісне-дію. А головне, випробовувані роблять вибір і приймають рішення на основі лише об'єктивної цінності пропонованого вчинку, в чому і проявляється високий рівень розвитку волі. У 16 вже починається примарне почуття дорослості і пошук відповідей на всі вступні питання. До 14-річного віку вольова лінія поведінки слабо розвинена. З приблизно трьох років періодизація в вольовій поведінці (включаючи оцінку, вибір, виконання) розвивається унікально, але дані періоди в вольовій поведінці об'єднуються в єдине ціле тільки в 14-річному віці. 

Також відмінністю в даному віці є брехня підлітка, вона буває такою: - брехня на захист; - брехня для помсти; - жартівлива брехня; - спотворення фактів. [2, c.8] Якщо брехня почала даватися взнаки - найчастіше виною тому увага до особистості дитини.

3. Особливості підготовки і проведення тестування з використанням поліграфа з підлітками. Для якісної роботи з даною категорією тестованих поліграфологові ще до початку зустрічі необхідно пам'ятати деякі важливі фізіологічні моменти:

1) в зв'язку з недосконалістю серцево судинної системи поліграфолог може бачити на графіках нестабільний серцевий ритм без пред'явлення будь-яких стимулів;

2) кількість і тривалість дихальних циклів можуть відрізнятися від дорослих. Можливе поверхневе дихання або задишка;

3) особливу увагу слід приділити провітрюванню приміщення в якому планується проведення перевірки. Тіло підлітка гостро реагує на недолік кисню в приміщенні, що може привести до головного болю або непритомності. 

4. Щодо психологічних особливостей потрібно пам'ятати:

1) підлітки вибирають авторитетів, думка яких важлива і кого вони слухаються. Поліграфологові слід стати в очах випробуваного авторитетом або в іншому випадку лінія поведінки підлітка на тесті не буде відрізняться конструктивізмом і такий тест не призведе до бажаного результату;

2) підлітки дуже критичні до себе, до своєї зовнішності, поліграфолгу слід уникати протиставленні підлітка його одноліткам, навпаки слід працювати за принципом «як всі», «як більшість» підкреслюючи тим самим що тестований є частиною суспільства;

3) слід бути дуже обережним при виборі контрольних питань. У слідстві не сформованої психіки і не до кінця розвиненої системи цінностей, підлітки можуть помилково реагувати на питання плутаючи від яких питань виходить велика небеспека.

Висновки. В підлітковому віці уповільнюється ЧСС, подовжується період в загальній діастолі , підвищується артеріальний тиск, сповільнюється кругообіг крові, що навіть можна назвати економізацією функціоналу серця. Також розвивається і практично повністю формується об'єм легенів, спостерігаються так само деякі проблеми в формі невідповідності обсягу легенів і грудної клітини, економізується дихальна реакція на навантаження. Крім того, до 14-ти річного віку вольова лінія поведінки слабо розвинена, спостерігаються сумніви, дистанціювання і інші реакції та з'являється такий феномен як підліткова брехня, що буває спрямована на захист, може бути помстою, жартом чи спотворенням фактів. Підлітковий період характеризують набором кардинальних змін, що пов'язані з періодом  статевого дозрівання і свого роду дорослого життя.

Список використаної літератури:

1. Виготський Л.С. / Психологія розвитку людини. - М .: Изд-во Ексмо, 2013. - 1136 с.

2. Галкіна І.В. / Вікові особливості фізичного і психічного розвитку дітей 12-16 років - VII Міжнародна студентська електронна наукова конференція: Студентський науковий форум - 2015 – С. 6-13.

3. Лактіонова Л.С. / Основні проблеми підліткового віку - 14 с.

4. Мухіна В.С. / Вікова психологія. - М .: Академія, 2007. - 640 с.

5. Обухова Л.Ф. / Вікова психологія. Підручник. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2013. - 442 с.6. Солодков А.С. / Фізіологія людини. Загальна. Спортивна. Вікова. - М., 2014 року - 36 с.

Аннотация. Работа с подростками традиционно считается самой сложной в практике педагогов, психологов, социальных работников.  Полиграфологи не есть исключение. Порой даже родителям тяжело наладить нормальные взаимоотношения со своими детьми в этом возрасте. Возраст с 11 до 16 лет  традиционно называется переходным возрастом. В этом периоде происходит трансформация детей в подростков. В этом возрасте у детей возникают свои психологические особенности: с одной стороны с ними можно разговаривать как со взрослыми но с другой нужно повторять несколько раз как детям. Актуальность исследования: в работе практикующего полиграфолога иногда бывают случаи когда для решений проблемной ситуации нужно провести работу с детьми возрасте с 14 до 16 лет. Соответсвующие иследования в свое время проводили Лион, 1935 Фабиан Л. Рурк 1940,  Абрамс и Вайнштейн 1964 — 1970, Либлич 1970,  Воронин, Коновалов, Сериков 1972, общий обзор данной темы в свое время проводил Стивен Р. Аданг 1995. Хотя не все эти исследования были проведены с помощью полиграфа в нынешнем понимании. Некоторые исследователи использовали  не полный набор датчиков или вовсе только КГР. Автор статьи рассматривает физиологические и психологические особенности подросткового возраста а также, особенности проведения проверки с лицами данного категории.

Ключевые слова: психологические особенности, подростки, физиологические изменения, полиграф,

Анотація. Робота з підлітками традиційно вважається найскладнішою в практиці педагогів, психологів, соціальних працівників. Поліграфологи не їсти виняток. Часом навіть батькам важко налагодити нормальні взаємини зі своїми дітьми в цьому віці. Вік з 11 до 16 років традиційно називається перехідним віком. У цьому періоді відбувається трансформація дітей в підлітків. У цьому віці у дітей виникають свої психологічні особливості: з одного боку з ними можна розмовляти як з дорослими але з іншого потрібно повторювати кілька разів як дітям. Актуальність дослідження: в роботі практикуючого поліграфолога іноді бувають випадки коли для рішень проблемної ситуації потрібно провести роботу з дітьми віком з 14 до 16 років. Відповідні дослідження свого часу проводили Ліон, 1935 Фабіан Л. Рурк 1940 Абрамс і Вайнштейн 1964 - 1970, Лібліч 1970, Воронін, Коновалов, Сєріков 1972, загальний огляд даної теми свого часу проводив Стівен Р. Аданг 1995. Хоча не всі ці дослідження були проведені за допомогою поліграфа в нинішньому розумінні. Деякі дослідники використовували не повний набір датчиків або зовсім тільки КГР. Автор статті розглядає фізіологічні та психологічні особливості підліткового віку а також, особливості проведення перевірки з особами даного категорії.

Ключові слова: психологічні особливості, підлітки, фізіологічні зміни, поліграф.

Annotation. Working with teenagers is traditionally considered the most difficult in the practice of teachers, psychologists, social workers. Polygraph examiners are not an exception. Sometimes even parents are difficult to establish normal relationships with their children at this age. Age from 11 to 16 years is traditionally called the transition age. In this period, there is a transformation of children into adolescents. At this age, children have their own psychological characteristics: on the one hand they can be talked with as adults, but on the other you need to repeat it several times as children. The relevance of the study: in the work of a practicing polygraph examiner sometimes there are cases when it is necessary to work with children from 11 to 16 years for solving the problem situation. The corresponding investigations were carried out in due time by Lyons, 1935 Fabian L. Rourke 1940, Abrams and Weinstein 1964-1970, Liblich 1970, Voronin, Konovalov, Serikov 1972, a general review of this topic was once conducted by Stephen R. Adang 1995. Although not all of these The studies were carried out with the help of a polygraph in the current understanding. Some researchers did not use a full set of sensors, or at all only RGR. The author of the article considers the physiological and psychological characteristics of adolescence and also the specifics of conducting an examination with persons of this category. \

Key words: psychological features, adolescents, physiological changes, polygraph,