Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Бібліографічний опис: Казьмірук С., Пампуха І., Близнюк Н. Проблеми правового регулювання застосування поліграфа в секторі безпеки та оборони України / С. Казьмірук, І. Пампуха, Н. Близнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2021. - Вип. 2(46). - С. 62-66. - URL: https://cutt.ly/WIwPAuS Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/vIwPJnQ 

Бібліографічний опис: Казьмірук С.Д., Пампуха І.В. Удосконалення діяльності правоохоронних органів: судово-психологічна експертиза із застосуванням поліграфа // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад‘юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 2020. – С. 167-168. - URL: https://cutt.ly/uIwPeTh Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/VIwPsFm 

Бібліографічний опис: Казьмірук С., Пампуха І., Бура Ю. Актуальні напрями впровадження поліграфа у правоохоронну діяльність у сфері оборони / С. Казьмірук, І. Пампуха, Ю. Бура // Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд.: П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. – Київ-Одеса : Фенікс, 2020. – С.160-162. - URL: https://cutt.ly/rIwOvQP Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/wIwOODX 

Просвітницька робота щодо поширення знань про психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа серед абітурієнтів та учнівської молоді в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» на постійній основі проводиться судовим експертом психологом, к.психол.н., доц. Назаровим Олегом Анатолійовичем. Дні відкритих дверей традиційно відбуються в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університета «Одеська юридична академія» з метою ознайомлення студентів з навчальним закладом та обранням майбутньої професії, у тому числі професії психолога або юриста у сфері кримінальної юстиції. Школярі та ліцеїсти на практиці завжди із зацікавленістю споглядают як працює детектор брехні - поліграф.

Бібліографічний опис: Речевые признаки наличия неискренности в высказываниях, передаваемых с помощью Интернет-телефонии Skype: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика / Лыкова Ольга Владимировна. - Москва, 2019. - 35 с. - URL: https://goo.su/8Co Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/rRerFVn 

Бібліографічний опис: Огнев А.С. Валидность айтрекинга как инструмента психодиагностики / А.С. Огнев, Э.В. Лихачева // Успехи современного естествознания. 2015. № 1–8. С. 1311–1314. - URL:  https://cutt.ly/IRw5krX Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/DRw5EPm 

Бібліографічний опис: Бессонова Ю.В., Обознов А.А. Айтрекинг в диагностике правды-лжи // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2019. Т. 4. № 1. С. 46-86. - URL: https://cutt.ly/bRw0pQI Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/GRw0Qnr 

Бібліографічний опис: Мармалюк П.А., Жегалло А.В., Юрьев Г.А., Панфилова А.С. Принципы построения программного обеспечения с открытым исходным кодом для анализа результатов окулографических исследований // Экспериментальная психология. 2015. Том 8. № 1. С. 127–144. - URL: https://cutt.ly/CRwVmmf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/FRwVRc0 

Бібліографічний опис: Холодный Ю.И., Малахов Д.Г., Орлов В.А., Карташов С.И., Александров Ю.И., Ковальчук М.В. Изучение нейрокогнитивных процессов в парадигме сокрытия информации // Экспериментальная психология. 2021. Том 14. № 3. С. 17–39. doi:10.17759/exppsy.2021140302 - URL: https://cutt.ly/QRwZZd1 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/3RwZNEv 

Бібліографічний опис: Жбанкова О.В., Гусев В.Б. Применение айтрекинга в практике профессионального отбора кадров // Экспериментальная психология. 2018. Том 11. № 1. С. 156–165. doi:10.17759/exppsy.2018110109 - URL: https://cutt.ly/WRwLzul Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/6RwLWzH 

Бібліографічний опис: Купцова Д.М., Каменсков М.Ю. Теоретическая модель тестирования на полиграфе: проблемы и перспективы их разрешения [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 4. С. 126–138. doi:10.17759/psylaw.2020100409 - URL: https://cutt.ly/NRwJ4M1 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/0RwJ0c0 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Бібліографічний опис: Ноздрін Д.О. Деякі аспекти використання інструментальної детекції поліграфологічних досліджень в системі МВС України / Д.О. Ноздрін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 1. - С. 91 - 95. - URL: https://cutt.ly/jlr90cS Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Flr3qkO 

Розділ "Реферативні статті. Дослідження на поліграфі" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців поліграфологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових  спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Нещодавно довелось ознайомитися з науковою статтею виконавчого директора Всеукраїнської асоціації поліграфологів Ведмідь В.А. Професійна компетентність поліграфолога як предмет психологічного дискурсу / В.А. Ведмідь // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020. - Т. І. Організаційна психологія. - С. 3-9. - URL: https://cutt.ly/wh3xc0j

14 ноября 2019 года в новом выпуске Fedoriv Vlog было представлено интервью под названием "В чём секрет успеха Monobank?" с сооснователем Monobank Олегом Гороховским , который является экс топ-менеджером ПриватБанка и "серым кардиналом" украинского FinTech. Часть интервью с Олегом Гороховским была посвящена рассказу о практическом опыте использования полиграфа в банке для входного тестирования кандидатов на работу, а так же о периодичности таких проверок и механизме использования полученных результатов, что позволило значительно с экономить и избжать убытков в компании в следствии негативных причин связанных с человеческим фактором. В крупных компаниях, руководитель если направит на полиграф своих замов, то получив негативный результат он может не знать, что с этим делать по причине отсутствия решимости и желания реагировать на эти результаты, что в конечном итоге приводит к убыткам, которых можно было бы избежать.

Американская полиграфологическая ассоциация (APA) считает, что научные данные подтверждают достоверность проверок на полиграфе, которые проводятся и интерпретируются в соответствии с задокументированной и утвержденной процедурой. Таким образом, такие экзамены имеют большое доказательственное значение и полезны для целого ряда областей применения, включая уголовные расследования, управление правонарушителями и отбор кандидатов на должности, требующие общественного доверия. Стандарты практики APA устанавливают некоторые из самых высоких профессиональных требований для своих членов, чтобы их услуги на полиграфе были ценными, надежными и способствовали соблюдению этических норм. APA также разрабатывает разнообразные типовые политики, отражающие текущее понимание передовых практик, и делает их широко доступными, чтобы проверяющие на полиграфе (как члены APA, так и не являющиеся членами) и их клиенты могли знать, что представляет собой действительный процесс проверки. Раймондом Нельсоном (2015), полиграф описывается как вероятностный и недетерминированный (не предопределенный) тест, который включает физиологические записи и использование статистических методов оценки результата.

Библиографичекое описание: Усиков И.П., Черненко Р.В. Компоненты формирования вопросов сравнения: сборник специальных вопросов / И.П. Усиков, Р.В. Черненко. - Киев : Освита Украины, 2019. - 108 с.

Реферат (аннотация). Книга является сборником справочного, методического материала технологии проведения тестирований с применением полиграфа. Предназначена для использования только полиграфологами, как уже имеющими практический опыт, так и теми, кто только недавно прошел первоначальное обучение. Сборник специальных вопросов включает в себя более 650 Вопросов Сравнения (CQ), более 380 Релевантных вопросов (RQ), более 100 вспомогательных вопросов (SR/PR, SUM, А, N/I).

Бібліографічний опис: Проверка достоверности предоставляемой информации при помощи регистрации психофизиологических реакций и реакций глазодвигательного аппарата человека / Хамзин С.Р. // Эксперт-криминалист. 2017. № 2. С. 36-39. - Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=29078878 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://bit.ly/31Pnv42  

26 травня 2019 року завершився Міжнародний навчально-методичний семінар для поліграфологів України президента Міжнародного співтовариства поліграфологів Натана Дж. Гордона на тему: «Ефективні техніки інтерв’ю (допиту) і тестування на поліграфі у кадровій роботі і розкритті злочинів», проте організаційні питання з даним заходом ще тривають і плануються бути завершеними лише до кінця червня. Заходом було охоплено до 80 фахівців з трьох країн світу. Велика кількість дзвінків та спілкування з приводу заходу, який відбувся свідчить, що він виявився корисним та цікавим для багатьох. До уваги пропонуються фото-колажі семінару та підписаного 24 травня 2019 року вперше в Україні Меморандуму про співпрацю в галузі освіти і науки між ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та Міжнародним співтовариством поліграфологів з питань спільного розвитку професійних навичок роботи на поліграфі та проведення наукових досліджень.

 4 февраля 2023