Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

За інформацією наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» від 25 вересня 2020 року публікується вісім ключових постанов Верховного Суду щодо проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа атестованими судовими експертами психологами у 2020 році в Україні.

⚡Нагадуємо: відповідно до пунктів 5, 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» - висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Крім того, висновками експертів можуть встановлюватися дані, які є доказом у цивільному процесі (частина 2 статті 76 ЦПК. Докази) та висновки експертів є процесуальним джерелом доказів в КПК, якими можуть підтверджуватись фактичні дані, а саме: наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (частина 2 статті 84 КПК. Докази).

Розділ 1. Підстави та особливості проведення судової експертизи із застосуванням поліграфа в Україні

??ОПИТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ - КОМП`ЮТЕРНОГО ПОЛІГРАФА ПОВИННО ПРОВОДИТИСЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВИКЛЮЧНО З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕНОЮ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ:

?1. Постанова КЦС Верховного Суду від 30 липня 2020 року по справі № 299/1523/16-ц:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90740090  
⚡Ключові тези:
✔️Доводи касаційної скарги щодо непроведення додаткової комплексної судової психологічно-почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 24 жовтня 2019 року, не можуть бути підставою для скасування оскаржуваних судових рішень, оскільки така експертиза не була проведена експертами у зв`язку з тим, що опитування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа проводиться при проведенні судової психологічної експертизи з метою отримання орієнтовної інформації щодо: ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації; повноти наданої опитуваною особою інформації; джерела отриманої опитуваною особою інформації; уявлень опитуваної особи про певну подію та іншої орієнтовної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій. Психологічне дослідження емоційного стану особи не передбачає проведення опитування з використанням поліграфу (а.с. 113, т. 2).
Алгоритм дій: для призначення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа необхідно пересвідчитись що мета цієї експертизи збігається з положеннями пункту 6.8.1. розділу IV "Психологічна експертиза" Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) та звернутися до атестованого Міністерством юстиції України судового експерта психолога, який пройшов належну підготовку за напрямком проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Судова експертиза із застосуванням поліграфа в цивільному процесі замовляється у відповідності до статті 106 ЦПК України учасником справи самостійно як на етапі подання позову до суду, так і під час судового засідання. У кримінальному процесі, сторона захисту може доручити проведення судової експертизи атестованому судовому експерту психологу згідно з статті 243 КПК України. Так, сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 КПК України.

Данная экспертиза назначается в тех случаях, когда отсутствует какая-либо иная возможность оценить информированность участника процесса о событии или его деталях, интересующих инициатора экспертизы. Современный полиграф является разновидностью психофизиологической аппаратуры и представляет собой комплексную многоканальную компьютерную аппаратную методику регистрации изменений психофизиологических реакций человека при прохождении полиграфных тестов. Обязательным условием проведения экспертизы является соблюдение ст. 28 Конституции Украины, а именно наличие добровольного согласия подэкспертного на прохождение данного экспертного исследования.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Данная статья посвящена напоминанию всем заинтересованным в использовании полиграфа при проведении проверок персонала, что для использования психофизиологического исследования (экспертизы) с использованием полиграфа в качестве одного из источников доказательства, необходимо соблюдение одного из главных условий: заключение психофизиологического исследования c использованием полиграфа подлежит проверке и оценке, наравне с другими собранными материалами (доказательствами) виновности работника на предприятии.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Судебно-психологическая экспертиза с использованием полиграфа (СПЭИП) относится к классу судебно-психологических экспертиз.  Как показывает практика, формирование вопросов без участия судебного эксперта психолога (полиграфолога) приводит к тому, что  вопросы на психологическую экспертизу с использованием полиграфа нередко выходят за пределы компетенции  судебного эксперта психолога. Родовым объектом изучения психологической экспертизы с использованием полиграфа является личность, а специальным объектом - психический познавательный процесс - память. Предмет психологической экспертизы с использованием полиграфа (ПЭИП) - психофизиологические реакции участников процесса, возникающие в связи с преступлением и его расследованием, как источник юридически значимой информации.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Основная из них - это проблема отношений судебно-следственных органов к оценке возможности назначения психологической экспертизы с использованием полиграфа и признании её результатов в качестве доказательств по уголовному производству. Большинство судов принимают результаты психологической экспертизы с использованием полиграфа в качестве доказательств по уголовному производству, однако есть и те, которые напротив, категорически отказываются это делать. Основным доводом при отказе в назначении либо в должной оценке уже проведённой психологической экспертизы с использованием полиграфа является отсутствие в действующем законодательстве прямых указаний на возможность использования полиграфа в уголовном судопроизводстве, из чего делается вывод о незаконности проведённого исследования и недопустимости использования его результатов в качестве доказательства по уголовному производству.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.