Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1411

Бібілографічний опис: Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства / Майстренко О.В. // Офіційний Веб-сайт Міністерства юстиції України. - URL: https://goo.gl/vwZ1ka (дата звернення 22.07.2018). Для підвищення надійності зберігання тексту статті в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ до статті забезпечений online-журналом: https://goo.gl/ro5E76

Реферат (анотація). На сьогоднішній день дуже широковживаним та актуальним в правовій системі України стало слово „колізія". Колізії між правовими нормами ведуть до порушення системності правового регулювання і тим самим знижують його ефективність. Із приводу визначення та змісту тлумачення права в літературі існують різні думки. Одні автори розуміють його лише як з’ясування, інші думають, що зміст тлумачення правових норм полягає у їх роз’ясненні, треті — визначають тлумачення як єдність того й іншого. Переконливою, на думку автора статты є третя точка зору, оскільки в першому і другому випадку очевидний односторонній підхід. Автор статті приходить до висновку, що структурна недовершеність законодавства України підсилюється недоліками української правової системи. В першу чергу, це стосується низького рівня законодавчої техніки. Верховній Раді України з постійно зростаючими вимогами до правотворчої роботи не завжди вдається ефективно врегульовувати суспільні відносини, що динамічно розвиваються. Вади законодавчої техніки, помножені на недостатню розмежованість функцій і повноважень органів державної влади, зумовлюють прийняття і дію надмірної кількості підзаконних нормативних актів, які часто вносять у правове регулювання зайві суперечності, ускладнення, неясності тощо. В свою чергу, недосконалість правової надбудови українського суспільства разом з її класичними ознаками та особливостями підносять актуальність проблеми тлумачення норм права на якісно новий рівень. Саме використання тлумачення, його методології й принципів дозволяє адекватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реалізацію та усуває суперечності, зміцнює законність, стає своєрідним містком до впровадження нової правової системи, культури у суспільстві та побудови правової держави.

Attachments:
Download this file (Роль тлумачень та роз’яснень законодавства.pdf)Майстренко О.А. Стаття[текст]124 kB