Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Большаков Сергій Іванович: науковий журналіст (на громадських засадах) online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" (ISSN: 2521-1463), член професійних об'єднань журналістів відповідно до частини 2 статті 25 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" - Незалежна медіа профспілка України (скор. - НПМУ), кандидат військових наук, доцент, директор ТОВ "Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки" (м. Одеса, України). Контакти: +38 (063) 585-38-14.

Назаров Олег Анатолійович: Засновник-видавець, головний редактор online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" (ISSN: 2521-1463), член професійних об'єднань журналістів відповідно до частини 2 статті 25 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" - Незалежна медіа профспілка України (скор. - НПМУ), Міжнародна федерація журналістів (скор. - IFJ) кандидат психологічних наук, доцент, поліграфолог, експерт-психолог. Контакти: +38 (093) 476-72-60.