Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1896

Большаков Сергій Іванович: науковий журналіст (на громадських засадах) online журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» (ISSN: 2521-1463), член професійних об'єднань журналістів відповідно до частини 2 статті 25 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» - Незалежна медіа профспілка України (скор. - НПМУ, Україна), Міжнародна федерація журналістів (скор. - IFJ, Бельгія). Має науковий ступінь - кандидат військових наук, вчене звання - доцент, головний науковий співробітник ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки», проректор з наукової роботи Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (м. Одеса). Місце знаходження - м. Одеса, Україна. Контакти: +380 (63) 585-38-14.

Посвідчення професійного журналіста Большакова С.І.: