Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1471

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Кобера А.В.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Хомуленко Б. В.
МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ РЕАЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ БРЕХНІ

Єфімов Г.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Гаевский Л.А.
ФЕНОМЕН ЛЖИ ЗАКЛЮЧЕН В РАЗРУШАЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ НА ДУШУ ЧЕЛОВЕКА: МНЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСТОВ В FACEBOOK) 

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Ілейко В.Р., Каніщев А.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Компанець Н.
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗІ НА ПРИКЛАДІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДИТИНИ І ПРИХИЛЬНОСТІ ДО БАТЬКІВ

Бурлачук Л.Ф., Дубовик М.А.
ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ УМЫШЛЕННОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ И УСТАНОВОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИСПЫТУЕМЫХ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Мотлях О.І.
ПОЛІГРАФНІ ТЕСТИ В ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ: ПРАВИЛА ЇХ ПОБУДОВИ ТА ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Коровин В. В., Сошников А. П.
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИГРАФНЫМ ПРОВЕРКАМ 

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННЫМ И ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАОЧНЫХ СЕМИНАРОВ – ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ЮРИСКОНСУЛЬТОВ ПО СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Повідомлення
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ МВС «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПОЛІГРАФІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Назаров О.А.
ЛИЧНОСТЬ ПОЛИГРАФОЛОГА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ УКРАИНЫ: СЕРБИНЕНКО ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА 

Лысенко А.Б.
ЗАПИСКИ ПОЛИГРАФОЛОГА 

Білецький В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПСИХОЛОГА

Шаповалов В.А.
О ПСИХОЛОГИИ ЛЖИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПОИСКЕ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ: ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Назаров О.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕДОБРОЧЕСТНЫХ ПОЛИГРАФОЛОГОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ В СОКРЫТИИ СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

Савостьянов А.Н.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Доклад Дж. Форабоско
СУДЕБНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ИТАЛИИ

Blake McConnell, Timothy J. Weber, Ed.D
THE CONCEALED INFORMATION TEST: AN ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL POLYGRAPH

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: ПРИМЕР ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА СОСТАВЛЕННОГО ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ПОЛИГРАФА J. PATRICK O’BURKE (США) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФЕ УКРАИНСКОГО ПОЛИТИКА 

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

29 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОЛИГРАФОЛОГА (MARCH 29 MARKS INTERNATIONAL PROFESSIONAL POLYGRAPH EXAMINERS DAY)

В 2011 ГОДУ В США БЫЛО ПРОВЕДЕНО НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗЫВАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Шимко В.А.
СЕМИНАР - ТРЕНИНГ. 27-28 МАЯ 2017. Г. КИЕВ. КАК СЛЫШАТЬ МЕЖДУ СТРОК И ПОНИМАТЬ СОБЕСЕДНИКА ЛУЧШЕ НЕГО? (ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА)