Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1472

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Трофимов Т.Ф.
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОТИВАЦИИ В ТЕХНИКЕ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ 

Петрюк П.Т., Перевозная Т.А., Кузьминов В.Н.
КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ВАРИАНТЫ ОШИБОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Орлеан А. М.
ВИКОРИСТАННЯ УРАЗЛИВОГО СТАНУ ЯК ФОРМА ВПЛИВУ НА ОСОБУ З МЕТОЮ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Захараш М.П., Юдін Ю.С., Демиденко І.М., Пирлик В.В.
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЛЮДИНИ ДО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПОЛИГРАФОЛОГОВ АККРЕДИТОВАНЫ 32 ШКОЛЫ В МИРЕ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПОДГОТОВКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ ПОЛИГРАФОЛОГОВ ПО СТАНДАРТАМ АРА

Толстолуцкий В.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Илейко В. Р.
СУДЕБНО-НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ НАРКОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Шипшин С.С.
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ: ВПЕРВЫЕ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В КИЕВСКОМ ИНСТИТУТЕ НАУЧНО-СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛА НАЗНАЧЕНА В 1930 ГОДУ 

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

ПАМЯТИ ЯЧИНОЙ АЛИСЫ СЕРГЕЕВНЫ, СУДЕБНОМУ ЭКСПЕРТУ ПСИХОЛОГУ, КАНДИДАТУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТУ 

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИГРАФОЛОГОВ C 01 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ВВЕЛА В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФОЛОГОВ - ЧЛЕНОВ АРА СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛ. - APA STANDARDS OF PRACTICE)

Назаров О.А.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ASTM E2439-09 (ПЕРЕУТВЕРЖДЕН В 2016 ГОДУ) К ПРИБОРАМ, ДАТЧИКАМ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛИГРАФОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ И ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ 

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛИГРАФОВ (ДСТУ 8692:2016) 

В УКРАЇНІ В 2017 РОЦІ ВИЙШОВ НОВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК МОТЛЯХ О.І., КОРЖ О.І. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПОЛІГРАФІВ ПРИ ПРОФЕСІЙНОМУ КАДРОВОМУ ВІДБОРІ В ПІДРОЗДІЛИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ