Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1529

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Эйсман А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА (СТРУКТУРА И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Первомайский В.Б., Канищев А.В.
КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ЗАБЛУЖДЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Васкэ Е.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ ПО ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Повстяний О.В.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОСТОВІРНОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назаров О.А.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВИДЕО (АУДИО) ФИКСАЦИИ ПОРЯДКА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ЭКСПЕРТИЗЫ), В Т.Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Бруно Вершуер
ОБМАН, ПОЛИГРАФ И ПСИХОПАТИЯ: ТЕСТОВОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Шефрин Е.
МОНОЛОГ "ПОЧЕРК"

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Лукашкова І.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

Харитонова Н.К., Русаковская О.А.
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩЕМУ РОДИТЕЛЮ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ О ВОСПИТАНИИ

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Сафуанов Ф.С., Киренская А.В., Ткаченко А.А., Телешева К.Ю., Корнилова С.В., Мямлин В.В.
ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, СКЛОННЫХ К ИМПУЛЬСИВНОЙ АГРЕССИИ

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ, ИЗДАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ