Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2116

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Деулин Д.В.
ДИАГНОСТИКА ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОПИСОК И ОГОВОРОК

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Довженко О.В., Савкина Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ НАЯВНОСТІ ЗАКЛИКІВ У ТЕКСТАХ ДОКУМЕНТІВ

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Князев В.М.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ СБ РИТЕЙЛА

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дрозд В. Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Соболев Ф.
Я И ДРУГИЕ / СЛАДКАЯ СОЛЕНАЯ КАША

Назаров О.А.
СУДЕБНО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ (ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ) В УКРАИНЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Курдюков В.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Панько Н.А.
ДОПИТ ЕКСПЕРТА В СУДІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ЙОГО ВИСНОВКУ

Канищев А.В.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

Пчельников Ю.М., Дьячкова И.С.
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ АНАЛИЗЕ ВИДЕОЗАПИСИ СЛЕДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ASTM E2065-11 ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОЛИГРАФОЛОГУ ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Мардер Л.Д.
ОПЫТ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ О ВОСПИТАНИИ И МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ: ИЗМЕРЕНИЕ РИСКОВ

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В ПЕРИОД С 2005 ПО 2010 ГОДА В УКРАИНЕ ДЕЙСТВОВАЛ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПО ПОЛИГРАФНОЙ ТЕМАТИКЕ WWW.UKRPOLYGRAPH.ORG

В 2013 ГОДУ В УКРАИНЕ ПРЕКРАТИЛА РАБОТУ АССОЦИАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА ПОЛИГРАФОЛОГОВ", ПРОРАБОТАВ ОКОЛО 6 ЛЕТ

ЮМОР НА ТЕМУ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА (ДЕТЕКТОРА ЛЖИ) В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»