Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1562

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Холопова Е.
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Голобородько Е.Н., Толстых И.В., Седнев В.В., Полуницкий В.И.
СУДЕБНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Назаров О.А.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Алєксєєв О.О.
ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ-ПОЛІГРАФОЛОГІВ В УКРАЇНІ: ВИМОГИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

ПОПУЛЯРНЫЙ ВИДЕОИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФЕ 

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Моцонелідзе Д.З.
СТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ ПОЛИГРАФА: ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ПОЛИГРАФОЛОГА

Лысенко А.Б.
Я ПОПАЛ В ПОЛИГРАФОЛОГИЮ СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО: ЗАПИСКИ ПОЛИГРАФОЛОГА (ПО МАТЕРИАЛАМ FACEBOOK)

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Илейко В.Р., Канищев А.В.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Сафуанов Ф.
ЭКСПЕРТИЗА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ, ОБВИНЯЕМОЙ В УБИЙСТВЕ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

Канищев А.В.
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Китаев Н.
СУДЕБНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАЗОБЛАЧЕНИИ ИНСЦЕНИРОВОК НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И САМОУБИЙСТВ

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПОЛИГРАФОЛОГОВ БЫЛА ОТКРЫТА БАЗА ДАННЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ АССОЦИАЦИИ - POLYGRAPH

Усиков И. Шаповалов В.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРЕДТЕСТОВОЙ БЕСЕДЫ. МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ