Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1204

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

 

РОЗДІЛ 1
РЕФЕРАТИ, АНАТОЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Новини науки та прикладної діяльності

Буллинг (травля) как одно из направлений психологического исследования и проведения судебно-психологической экспертизы

Вагіна О.В.

ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІГРАФНИХ ОПИТУВАНЬ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

 

Украинские полиграфологи: Казьмирук Сергей Дмитриевич - украинский опыт детектива и знания академии полиграфа им. У. Марстона (США)

 

Міжнародний досвід та співробітництво

Личность профессионала в неинструментальной детекции лжи в Украине: Потеряхин Александр Леонидович

16 июня 2017 года в Институте стратегических исследований «Нова Украина» состоялся научно-практический семинар «Политический профайлинг: цели, методы и сферы использования»

РОЗДІЛ 2
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

Проблемні аспекти застосування поліграфа

Назаров О.А.
СЛОВНИК-ДОВІДНИК ФАХІВЦЯ З ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА