Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1266

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

 

РОЗДІЛ 1
РЕФЕРАТИ, АНАТОЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Новини науки та прикладної діяльності

С.М. Злепко, С.В. Тимчик, Р.С. Белзецький, Л.Г. Коваль
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ОПЕРАТОРА ПОЛІГРАФА: МОНОГРАФІЯ

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ [ТЕКСТ] : МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (КИЇВ, 7–8 ЛИСТОП. 2015 Р.)

Мотлях О.І., Корж Є.М.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПОЛІГРАФІВ ПРИ ПРОФЕСІЙНОМУ КАДРОВОМУ ВІДБОРІ В ПІДРОЗДІЛИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Повідомлення.
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ МВС «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПОЛІГРАФІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»

РОЗДІЛ 2
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

Проблемні аспекти застосування поліграфа

Назаров О.А.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА В УКРАИНЕ

Точка зору фахівця

Казьмирук С.Д.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ: КАК Я СТАЛ СТУДЕНТОМ АМЕРИКАНСКОЙ «MARSTON РOLYGRAPH АCADEMY»