Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1206

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

Теорія та історія застосування спеціальних знань

Здоренко В.А.
ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ В ПОЯСНЕННІ МЕХАНІЗМУ Й ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЛІГРАФІ

Проблемні аспекти застосування поліграфа

Гуральський В.Ю.
ВИСНОВОК ПО ТЕСТУ «NO OPINION» («INCONCLUSIVE»): ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИ, ТАКТИКИ, СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ

Правове та науково-прикладне забезпечення професійної діяльності

Здоровило Н.С.
МОЖЛИВОСТI ЗAСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФA В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУAЛЬНОГO ЗАКОНОДАВСТВA

Точка зору фахівця

Мінчук К.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕСТОВАНОГО В ПРОЦЕСІ ПОЛІГРАФНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Гезь А.І.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ

Сторінка вченого

Дебренюк А.П.
ОБЛІК НЕВЕРБАЛЬНИХ ПРОЯВІВ НЕПРАВДИ ВИПРОБУВАНОГО ПРИ ОПИТУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА