Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1057

З метою належної організації роботи президії науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України та відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 березня 2012 року № 470/5 та належної організації роботи президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України наказом міністра юстиції України від 01 грудня 2020 року № 4171/5 - Назарова Олега Анатолійовича як судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, представника громадської організації судових експертів "Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка" було включено до складу керівного органу - президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Недержавні судові експерти запрошуються до співпраці та захисту професійних інтересів. У разі наявності у судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ питань, що можуть відноситись до компетенції президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (зазначені нище) прошу надсилати інформацію на електронну адресу: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60.

Науково-консультативна та методична рада з проблем судової експертизи (далі - НКМР) згідно Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 є консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст) з метою удосконалення наукової роботи, сприяння підвищенню результативності наукових розробок та якості експертної діяльності науково-дослідних установ судових експертиз (далі - судово-експертні установи), що належать до сфери управління Мін'юсту, та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Основними завданнями НКМР є:

1. Визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі судової експертизи та надання пропозицій щодо форм і методів їх здійснення та впровадження в експертну практику. Змінено: абзац другий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020.

2. Оцінка перспектив розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи, їх актуальності та новизни.

3. Забезпечення єдиного методологічного підходу у вирішенні питань теорії та практики судової експертизи.

4. Удосконалення наукової роботи.

5. Розгляд спірних питань експертної практики.

6. Удосконалення науково-методичного, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності та внесення відповідних пропозицій.

7. Сприяння підвищенню кваліфікації наукових і експертних кадрів судово-експертних установ.

НКМР відповідно до покладених на неї завдань:

1. Здійснює розгляд нових науково-дослідних робіт з метою вирішення питання щодо їх актуальності та доцільності включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі - тематичний план). Змінено: абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020.

2. Здійснює приймання результатів науково-дослідних робіт та вирішує питання щодо їх апробації, публікації та впровадження в експертну практику.

3. Розглядає за клопотанням керівників або вчених рад судово-експертних установ хід виконання довгострокових науково-дослідних робіт та надає виконавцям методичну й консультаційну допомогу.

4. Здійснює координацію науково-дослідних робіт, що виконуються за планами інститутів, з метою уникнення дублювання.

5. Сприяє здійсненню пошукових наукових досліджень та впровадженню нововведень у галузі судової експертизи.

6. Організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між судово-експертними установами та судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. Змінено: абзац сьомий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020.

7. Здійснює методичну допомогу в організації науково-дослідної та експертної роботи.

8. Вносить пропозиції керівництву судово-експертних установ та Мін'юсту щодо усунення недоліків в організації та проведенні науково-дослідної і методичної роботи; узагальнення експертної практики, підготовки експертних кадрів та вдосконалення цих напрямів діяльності.

9. Сприяє встановленню та підтриманню зв'язків з судово-експертними установами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10. Здійснює аналіз міжнародного й вітчизняного досвіду в галузі судової експертизи.

11. Бере участь в організації та підготовці «круглих столів», семінарів, науково-практичних конференцій з актуальних проблем судової експертизи, організовує обмін досвідом.

12. Бере участь у розробці програм підготовки експертних кадрів та розгляді пропозицій до планів стажування працівників судово-експертних установ Мін'юсту.

13. Сприяє міжнародному співробітництву в галузі криміналістики й судової експертизи.

14. Надає пропозиції судово-експертним установам з удосконалення науково-методичного, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності.

15. Надає за власною ініціативою, за дорученням Мін'юсту або за клопотанням керівника чи вченої ради судово-експертної установи консультаційну, інформаційну та іншу допомогу з питань, що належать до її компетенції.

Згідно сформованого порядку засідань президії, 18 грудня 2020 року відбудеться чергове засідання президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Повісткою засідання президії є доволі різні за актуальністю питання:

1) розгляд нових науково-дослідних робіт, запропонованих науково-дослідними установами судових експертиз, з метою вирішення питання щодо їх актуальності та доцільності включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту на 2021 рік,

2) узгодження проєктів плану роботи НКМР та плану впровадження результатів науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз на 2021 рік,

3) узгодження складу секцій НКМР та різне: обговорення питання методичних рекомендацій щодо розробки програм для підготовки судових експертів, обговорення питання щодо тестових завдань, обговорення питання щодо виключення певних експертних спеціальностей з переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, обговорення питання щодо апробації методик ідентифікації та верифікації особи диктора за фізичними параметрами мовленнєвих сигналів з використанням різних програмно-апаратних комплексів, розробником яких є Національна академія внутрішніх справ України.

Нормативні документи:

1. Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-12#Text