Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2956

Міністерством економіки України 25 жовтня 2021 року було видано наказ № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», яким внесено зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме: уведено нову професійну назву роботи (посади) «Поліграфолог» (код 2490, підклас 2490 «Поліграфолог», професійне угруповання «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні групи» розділу 2 «Професіонали») та скасовано застарілу і невірну професійну назву роботи (посади) «Експерт-поліграфолог» (код 2144.2, підклас «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій», професійне угруповання «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» розділу 2 «Професіонали»).

Бібліографічний опис: Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010, які затверджені наказом Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810. Додаток А. - стор. 4, 12 за текстом: «Скасувати професію Експерт - поліграфолог, код КП 2144.2, директива С та унести професію Поліграфолог, код КП 2490, директива У». Кваліфікаційна характеристика професії поліграфолог затверджена наказом ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text

Вищенаведена зміна ґрунтується на тому, що проведення досліджень із застосуванням поліграфа не відноситься до галузі наук електроніки та телекомунікації, а є окремою галуззю знань, що підтверджується сучасними міжнародними інформаційними даними.

До нової професії «Поліграфолог» також була затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» (наказ ГО від 07.12.2020), що набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим.  - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV 

Відповідно до Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2017 № 918, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 23.06.2017 за № 784/30652, кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» погоджена з Мінекономіки України (аркуш погодження - лист Мінекономіки України від 05.03.2021 за № 4703-03/14470-07).

Нормативний документ: Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог», погоджено в Мінекономіки України від 05.03.2021 за № 4703-03/14470-07, введено в дію 25.10.2021 року. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV

Вищевказані дії, були ініційовані ГО «Колегія поліграфологів України» спільно з іншими зацікавленими міністерствами та закладами України з метою усунення недоліків щодо застосування назви професії «Експерт-поліграфолог» професійного угруповання «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» Класифікатора професій у сфері проведення досліджень із застосуванням поліграфа серед цивільного населення та суб'єктів підприємницької діяльності в державі.

Внесення змін у назві професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері.

Оскільки нова професія «Поліграфолог» відноситься до професійного угруповання 2490 «Професіонали, що не входять в інші кваліфікаційні угруповання», ця назва посади не є обов'язковою та може не застосовуватися в центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах та місцевих органах державної влади для робіт з проведення психофізіологічних досліджень на поліграфі, що виконуються в цих міністерствах та відомствах на теперішній час. Діяльність центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та місцевих органів державної влади здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України!

В тексті повідомлення надаються фото Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» для ознайомлення та врахування в роботі всіма зацікавленими особами у вказаному питанні.

Також для зручності застосування, на офіційному сайті Верховної Ради України було розміщено наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог», разом з наказом Мінекономіки України від 25.10.2021 № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», який ввів в дію кваліфікаційну характеристику професії «Поліграфолог» в Україні (не застосовується до діяльності державних установ, правоохоронних органів, місцевих органів влади) з 25.10.2021 року. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text 

Офіційне джерело - сайт ГО «Колегія поліграфологів України»: Зміни до Класифікатора професій України щодо професії «Поліграфолог», які відбулися у жовтні 2021 року. - URL: https://cutt.ly/WTAxqd7 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA) 

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року 

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 25 марта 2023