Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 6693

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

Теорія та історія застосування спеціальних знань

Козленко І.М.
ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Проблемні аспекти застосування поліграфа

Бойко В.М.
ПРОБЛЕМА У СТАВЛЕННІ ПЕРСОНАЛУ ДО ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВІРОК. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ТЕСТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ З “НУЛЯ” У БІЗНЕС-СТРУКТУРІ

Правове та науково-прикладне забезпечення професійної діяльності

Руденко А.М.
ПЕРЕДТЕСТОВА БЕСІДА: ПРИНЦИПИ Й ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ

Коренюк П.І., Голубицький М.Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Точка зору фахівця

Гуровський К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА З ДІТЬМИ ВІКОМ 14-16 РОКІВ

Луцюк А.М.
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕСТОВАНОГО В ПРОЦЕСІ ПОЛІГРАФОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Інновації наукової школи юриспруденції професора Аланкіра

Тунтула О.С., Юрікян Н.
НОВІТНЯ ДОКТРИНА ВИДОВОГО ПОДІЛУ СУБ’ЄКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ ТА ІНШИХ РІЗНОВИДІВ АНТИКРИМІНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Ланцедова Ю.О.
ДЕЯКІ НОВІТНІ ДОКТРИНИ АНТИКРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Сторінка вченого

Палій Л.В., Бедан В.Б.
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖУВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ