Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Засновник журналу: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 38927575). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №23050-12890Р. Дата реєстрації 05.01.2018. Міжнародна реєстрація періодичного видання: ISSN 2616-3861. - URL: http://kp-ua.com/zhurnal-kolegiyi 

Оцінивши важливість наявності професійного друкованого видання, Координаційною радою Колегії поліграфологів України було прийнято рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Так, 18 січня 2018 року було отримано свідоцтво про реєстрацію журналу (наукового видання), засновником якого є ГО «Колегія поліграфологів України». Шляхом голосування членами Координаційної ради, журнал отримав назву «Оцінка достовірності: наукові дослідження і практика», і як його попередні версії, видається за рахунок коштів Колегії.

International Institute of Applied Psychology and Human Sciences associazione culturale (рус. - Международный институт прикладной психологии и гуманитарных наук, Италия) is a cultural and scientific association located in Italy.

Its goals are (Цели Института):

1. To promote scientific research in the field of psychology, also in cooperation with Scientific Entities and Organisations both public and private, national and international

2. To collect and elaborate data, to structure and implement psychological intervention and to disseminate information regarding applied psychology and human sciences

3. To divulge the methodology of scientific research, psychology and human sciences